palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az év kiállítása 2012 pályázat

A díj célja: A Pulszky Társaság az évente adományozott Év kiállítása-díjjal a muzeális intézmények kiállítások megvalósításában megnyilvánuló tudományos felkészültségét, kreativitását, a közönséggel való kapcsolatteremtő képességét jutalmazza, egy múzeum állandó vagy időszaki kiállítását kiválasztva. Célunk, hogy a díjjal, amit évente adományozunk egy múzeumnak, elismerjük és kitüntessük a legeredetibb, magas színvonalon megvalósított állandó vagy időszaki kiállítást.

 

Ki pályázhat?

Minden magyarországi működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmény. Az elbírálás alapja a múzeum tárgyévben megnyitott állandó vagy időszaki kiállítása.

Minden muzeális intézmény egy pályázatot nyújthat be, abban az esetben, ha egy múzeum több tagintézménnyel rendelkezik, ott több pályázat is beadható, de tagintézményenként csak egy.

A díjjal járó jutalom

A Pulszky Társaság, mint legrégebbi civil múzeumi szervezet célkitűzése, hogy az általa alapított díj a szakma által értékelt, magas presztízzsel járó elismerés legyen.

A díjjal emléktábla, díszoklevél és pénzjutalom jár. A pénzjutalom összege: 1,000.000 Ft. A díj pénzügyi hátterének biztosítását a Paksi Atomerőmű Zrt-nek köszönjük.

Milyen típusú projekttel pályázzunk?

A sikeres pályázat feltétele, hogy a kiállítás leíró, értelmező bemutatásán túl vegye számba a kapcsolódó, gyerekeknek, felnőtteknek szóló programokat, kezdeményezéseket, mutassa be a kiállítást a múzeum egészének törekvése, egész évi munkája szempontjából.

A kiállításokat az alábbi kritériumok alapján értékeljük:

 • a kiállítás új tudományos hozadéka;
 • az új technológiai megoldások kreatív használata;
 • kapcsolt kezdeményezések, pl. múzeumpedagógia, társművészetek, tudomány, oktatás;
 • olyan kiállítási program, amely a szokottól eltérő, korszerű, példaszerű javaslattal áll elő;
 • új látogatói réteg bevonását célozza.

Pályázati dokumentáció:

 • A kitöltött pályázati adatlap
 • A kiállítás forgatókönyve
 • A kiállításhoz kapcsolódó rendezvények, oktatási programok leírása fotómelléklettel (maximum 10 darab fotó, melynek összmérete nem haladja meg az 5 MB terjedelmet)
 • A kiállításról készített fotó-dokumentáció (maximum 5 MB terjedelemben)
 • A kiállításról készített filmdokumentáció (maximum 15 perc)
 • A kiállításról szóló sajtóanyag beszkennelt, digitalizált változatban (maximum 5 MB)

A pályázatok beadásának határideje 2013. január 31.

A pályázatokat levélben a Társaság postacímére: Budapest, Hermina út 57-59. H-1146;

elektronikusan: azevkiallitasa2012@gmail.com címre kérjük küldeni. A postai küldeményre kérjük ráírni: „Az év kiállítása 2012”.

További információ: http://www.pulszky.hu oldalon.