palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az év logisztikai menedzsere 2010

mlbkt pályázatAz MLBKT az alapszabályában rögzített törekvésektől indíttatva 1994-ben hirdette meg és azóta évente adományozza “Az Év Logisztikai Menedzsere” címet.

Célkitűzések

 • A logisztikai szakterület művelésében, fejlesztésében kimagasló eredményeket elért szakemberek elismerése.
 • A logisztikai szemléletmód és integrált eszközrendszer hazai alkalmazásában élenjáró személyek, vállalatok megismertetése a szakmai közvéleménnyel.
 • Szakmai tradíciók kialakítása a logisztikában.

Ki nyerheti el a címet?
Az a logisztikai területen vezető gyakorlati munkakörben dolgozó szakember, akinek az elmúlt időszakban jelentős szerepe volt egy eredményesen működő logisztikai rendszer létrehozásában, bevezetésében, amelynek hatása vállalatánál és környezetében jelentős hatékonyság és versenyképesség javulást eredményezett és így megfelel a fenti célkitűzéseknek.

Jelölés
A jelölés történhet a munkaadó, egy szakmai szervezet vagy bármely magánszemély által a jelölő lap kitöltésével. A pályázatot írásban kell eljuttatni az MLBKT Titkárságára (1061 Budapest, Király u. 12. vagy e-mailben: edit.horvath@logisztika.hu) és tartalmaznia kell:

 • A jelölt nevét, beosztását, elérhetőségét, vállalatának nevét;
 • A jelölt rövid szakmai önéletrajzát, esetleges publikációit;
 • A jelölt eredményeit a logisztika területén, szakmai előmenetelét és tevékenységét, az általa, illetve vállalata által elért konkrét eredményeket, és ami alapján a javaslat megfogalmazódott.

Várjuk kis- vagy közepes méretű vállalatoknál dolgozó szakemberek jelölését is!

A jelölés határideje: 2010. augusztus 30.

Döntési eljárás
A pályázatokat bírálóbizottság tekinti át, amely az esélyes jelölteket és munkásságukat személyes találkozó útján is megismeri.  A végső döntést a bizottság véleménye és javaslata alapján az MLBKT Elnöksége hozza meg.
Az eredményhirdetésre idén is az MLBKT éves kongresszusának plenáris ülésén, 2010. november 10-én kerül sor.

Döntési kritériumok:

 • A pályázó általános logisztikai felkészültsége, képzettsége, amely hozzájárult a pályázatban leírt eredmény elérésehez;
 • A pályázó eddigi pályafutása a logisztika területén;
 • A pályázat alapjául szolgáló eredmény gazdasági minősítése, sikeressége;
 • A pályázó viszonya a fenntartható fejlődés gondolatához, elkötelezettsége a felelős vállalat koncepció iránt;
 • A logisztikai eredmény hasznosíthatósága más helyen, újdonsága, aktualitása, komplexitása;
 • Külföldi logisztikai eredmények meghonosítása.

Az Év Logisztikai Menedzsere

 • elnyeri az MLBKT emlékplakettjét és jogosult a cím viselésére,
 • a cím ünnepélyes átadását követően előadást tart az MLBKT éves kongresszusán,
 • neve megjelenik az MLBKT kiadványaiban,
 • tanácskozási jogkörrel egy évre meghívottja az MLBKT elnökségi üléseinek.


Letölthető dokumentumok

az ev_logisztikai_menedzsere_2010

Bővebb információ:

MLBKT
1061 Budapest
Király u. 12.
T: 1/ 267 8740
logisztika@logisztika.hu
www.logisztika.hu