palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az év beszerzési menedzsere 2010

mlbkt pályázatAz MLBKT, a Beszerzési Vezetők Klubja kezdeményezésére, az alapelveiben rögzített törekvésektől indíttatva, 2010-ben harmadik alkalommal hirdeti meg “Az Év Beszerzési Menedzsere” díjat, ami pályázat útján nyerhető el.

Célkitűzések

 • A beszerzési szakterület művelésében, fejlesztésében kimagasló eredményeket elért szakemberek elismerése.
 • A beszerzési területen, a nemzetközi trendeknek megfelelő legjobb gyakorlatok hazai alkalmazásában élenjáró személyek, vállalatok megismertetése a szakmai közvéleménnyel.
 • Szakmai tradíciók kialakítása a beszerzésben.

Ki nyerheti el a címet?
Az a beszerzési területen vezető munkakörben dolgozó szakember, akinek az elmúlt időszakban jelentős szerepe volt egy hatékony beszerzési folyamat, illetve eredményesen működő beszerzési szervezet létrehozásában, melynek hatása vállalatánál és környezetében jelentős hatékonyság és versenyképesség javulást eredményezett és így megfelel a fenti célkitűzéseknek.

Jelölés
A jelölés történhet a munkaadó, egy szakmai szervezet vagy bármely magánszemély által a jelölő lap kitöltésével. A kiíró a pályázati eljárás során befogadja továbbá a beszerzési területen dolgozó vezető jelentkezését is.
A pályázatot írásban kell eljuttatni az MLBKT Titkárságára (1061 Budapest, Király u. 12. vagy e-mailben: edit.horvath@logisztika.hu) és tartalmaznia kell:

 • A jelölt nevét, beosztását, elérhetőségét, vállalatának nevét;
 • A jelölt rövid szakmai önéletrajzát, esetleges publikációit;
 • A jelölt eredményeit a beszerzés területén, szakmai előmenetelét és tevékenységét, az általa, illetve szervezete által elért konkrét eredményeket, ami alapján a javaslat megfogalmazódott.

Várjuk kis- vagy közepes méretű vállalatoknál dolgozó szakemberek jelölését is!

A jelölés határideje: 2010. szeptember 10.

Döntési eljárás

A pályázatokat a Beszerzési Vezetők Klubjának (BVK) Vezetősége bírálja el és tesz javaslatot a nyertes pályázó személyére, míg a végső döntést e javaslat alapján az MLBKT Elnöksége hozza meg. Az eredményhirdetésre az MLBKT éves kongresszusának plenáris ülésén, 2010. november 10-én kerül sor.

Döntési kritériumok:

 • A pályázó általános beszerzési felkészültsége, képzettsége, eddigi pályafutása a beszerzés területén;
 • A pályázó vezetői, szervezői, irányítói tevékenysége mennyiben járult hozzá a pályázatban leírt eredmény eléréséhez;
 • A pályázó által vezetett beszerzési szervezet eredményei gazdasági, pénzügyi szempontból;
 • A pályázó által vezetett beszerzési szervezet eredményei ügyfél-elégedettségi, folyamat-fejlettségi és humán aspektusokból;
 • A pályázó elkötelezettsége a felelős vállalat gyakorlata iránt, az általa vezetett szervezet eredményei a fenntartható fejlődés szempontjából;

Az Év Beszerzési Menedzsere

 • elnyeri az MLBKT emlékplakettjét és jogosult a cím viselésére,
 • a cím ünnepélyes átadását követően előadást tart az MLBKT éves kongresszusán,
 • neve megjelenik az MLBKT és a BVK kiadványaiban, honlapján,
 • tanácskozási jogkörrel egy évre meghívottja az MLBKT elnökségi üléseinek,
 • tanácskozási jogkörrel egy évre meghívottja a BVK vezetőségi üléseinek.

Letölthető dokumentum

felhivas_ev_beszerzesi_menedzsere_2010

MLBKT
1061 Budapest
Király u. 12.
T: 1/267 8740
logisztika@logisztika.hu
www.logisztika.hu