palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Logisztikai Kiválóság Díj 2010

mlbkt pályázatA Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság, mint a logisztikai szakterület egyik meghatározó szervezete, a komplex logisztikai szemlélet további erősítése, a logisztikával kapcsolatos tudásvagyon növelése és elterjesztése, a legjobb vállalati gyakorlatok hazai és nemzetközi szintű ismertté tétele, összességében a vállalatok és ezen keresztül a gazdaság fejlődése érdekében 2010-ben ismét meghirdeti a Logisztikai Kiválóság Díjat. A magyar díj győztese jelölhető az ELA, Európai Logisztikai Szövetség évente meghirdetett The European Award for Logistics Excellence díjára, a szakmai kiválóság legmagasabb szintű nemzetközi elismerésére. A jelöléshez a győztesnek el kell készítenie az ELA követelménynek megfelelő angol nyelvű pályázati anyagot.


A Logisztikai Kiválóság Díj témáját illetően mérvadónak tekintjük a logisztikának a társaság által kialakított meghatározását, mely szerint a logisztika olyan tudományos és gyakorlati ismeretek, tapasztalatok és módszerek összessége, amelyek alkalmasak a rendszereken belüli és rendszerek közötti termékek, szolgáltatások, erőforrások és információk áramlásának tervezésére és koordinált megvalósítására, a folyamathoz illeszkedő optimális összköltség és a végfelhasználói elégedettség elérése érdekében.

A díj

A díj odaítélésének célja a kiváló szakmai teljesítmény elismerése a logisztika és ellátási lánc menedzsment területén. A lehetséges alkalmazásokat/megoldásokat bemutató pályázatok széles körből érkezhetnek: pl. a logisztikai tevékenység újratervezése vagy integrálása a vállalati folyamatokba, különböző technológiák innovatív alkalmazása, új szállítási vagy raktározási rendszerek bevezetése, információs vagy kommunikációs technológiák hasznosítása az ellátási láncban.
A díj nem korlátozódik a termelési vagy kereskedelmi ágazatban tevékenykedő vállalatokra; várjuk szolgáltatóvállalatok, illetve szervezetek, közintézmények pályázatait, valamint a mezőgazdaság vagy honvédelem területén megvalósított megoldásokat is. A pályázaton a nagyvállalatok jelentkezése mellett kifejezetten várjuk a kis-és középvállalatok, alkotóközösségek, csoportos szervezeti egységek, vagy akár kisebb teamek jelentkezését is. Célunk az innovatív, egyedi, előremutató logisztikai ötletek, megoldások, koncepciók díjazása. A lényeg, hogy a pályázatból egyértelműen kiderüljön: a vállalat elsődleges céljainak megvalósításához milyen mértékben járult hozzá a logisztika.

A pályázás menete

 1. lépés – A pályázónak be kell nyújtania egy 1 oldalas rövid ismertetőt a pályamunkának szánt megoldásról, projektről.
 2. lépés – A bírálóbizottság értékeli az ismertetőket és kiválasztja azokat a munkákat, amelyek készítőit felkéri a teljes pályamunka elkészítésére és benyújtására.
 3. lépés – A végleges pályamunkákat az 5 tagú bírálóbizottság bírálja el. Szükség esetén munkájában igénybe veheti külső szakértő véleményét, illetve személyes találkozásra is kérheti a pályázókat. A végső döntést a bírálóbizottság véleménye alapján az MLBKT Elnöksége hozza.

A díjazás módja
A bírálóbizottság egy alkalommal három helyezettet díjazhat. Az első helyezett az erre a célra terveztetett kisplasztikát, a második és harmadik helyezett az MLBKT által kiállított oklevelet és emléktárgyat kapja.

Letölthető dokumentumok

A pályázatok tartalma
A pályázati dokumentációk elvárt tartalmát kötelező és javasolt tartalmi elemek megadásával szeretnénk biztosítani. A pályázat felépítését és fejezeteit tartalmazó segédlet letölthető az MLBKT honlapjáról (www. logisztika.hu).

A pályázatok formai követelményei

A pályázati dokumentációt egy nyomtatott példányban és elektronikus adathordozón kell benyújtani az MLBKT Titkárságára (1061 Budapest, Király u. 12.). Az elektronikus dokumentációt Pdf. formátumban kell beküldeni. A könnyebb kezelhetőség érdekében a pályázatok nem tartalmazhatnak videofelvételeket, vagy a szoftverekbe integrált képeket.
A pályázatok maximális terjedelme 20 A4-es méretű oldal mellékletekkel együtt.

Bírálati szempontok és pontozás

 • Stratégiai, innovatív, felhasználhatósági szempontok (80 pont)
 • A pályázat logisztikai megoldásai üzletpolitikai, gazdasági, versenyképességi, kereskedelmi szempontok szerint (70 pont)
 • Működési, szervezeti, szociális és társadalmi szempontok (25 pont)
 • Környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontok (10 pont)
 • A pályázati anyag általános színvonala, érthetősége és áttekinthetősége (15 pont)

Határidők

 • Pályázati jelentkezési lapok (1 oldalas ismertetők) leadása        2010. június 30.
 • Értesítés az első forduló eredményéről            2010. július 20.
 • A teljes pályamunkák leadása                2010. szeptember 10.
 • A pályázatok értékelése és döntéshozatal            2010. október 15.

Az eredményhirdetés és a díjak átadása
A díj átadására 2010. november 10-én, az MLBKT 18. éves kongresszusának plenáris ülésén kerül sor.

A pályázati anyag letölthető http://mlbkt.hu/palyazatok/logisztikai-kivalosag-dij-2009/ oldalról

A pályázati jelentkezési lapok benyújtási határideje: 2010. június 30.