palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az év menedzsere 2010

Menedzserek országos Szövetsége pályázatA Menedzserek Országos Szövetsége – a Joint Venture Szövetség, a Magyar Bankszövetség, a Menedzser Alapítvány, a Menedzsment Fórum, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, a Világgazdaság c. lap és a Demján Sándor Alapítvány közreműködésével – pályázatot hirdet „Az év menedzsere 2010” cím elnyerésére.

A pályázat ún. nyílt pályázat, amelyen közvetlenül vagy közvetetten – mások általi előterjesztés, illetve ajánlás (a továbbiakban: pályázati anyag) alapján – magyar menedzserek, vagyis olyan személyek vehetnek részt, akiknek meghatározó szerepük van vállalatuk, vállalkozásuk irányításában.

A pályázati anyagot:

 • közvetlen részvételnél maga a pályázó,
 • közvetett részvétel esetén
 • a Menedzserszövetség elnöksége, a szövetség tagjai, vagy a tagok egy-egy csoportja,
 • érdekképviseleti és szakmai szervezetek, kamarák, egyesületek, alapítványok stb. vezetői, testületei, képviselői,
 • minisztériumok, vagy más országos hatáskörű szervek,
 • a cégek menedzsmentjei, vagy azok tagjai,
 • az országos napilapok, a gazdasági napi-, hetilapok, folyóiratok

szerkesztőségei, az elektronikus média szerkesztőségei készíthetik el, illetve nyújthatják be elektronikus adathordozón, CD-én 2 példányban.

Az elektronikus adathordozón beadott anyagokat bizalmasan kezeljük, csak a zsűri tagjai számára lesznek hozzáférhetőek.

A pályázatokat a Menedzserszövetség vezetőiből és a meghirdető szervek képviselőiből álló szakmai zsűri bírálja el.

A pályázat kötelező tartalmi elemei:

1. Életrajz
1.1. Olyan szakmai önéletrajz, amelynek tartalmaznia kell a pályázó személyes adatain felül az alábbiakat is:

 • vezetői képzettségek, képességek, készségek
 • szakmai tapasztalatok
 • kockázatvállalási hajlandóság
 • innovativitás
 • kommunikációs készség

1.2. Szakmai elismertség
1.3. Publikációk, média-nyilatkozatok (csak listát kérünk!)
1.4. Társadalmi kötelezettségvállalás, viszonya a CSR-hez (Corporate Social Responsibility)

2. A pályázó által vezetett szervezet üzleti adatai:

 • a 2009. évi beszámoló (csak egy oldalas eredménykimutatást kérünk!)
 • a 2010. év tervadatai (max. 1 oldal)
 • a 2010. év 1-9. hónapjának tényadatai (forgalom, nyereség, vagyon, létszám, max. 1 oldal)
 • piaci részesedés, a cég piaci megítélése

3. A pályázó és az általa vezetett szervezet kapcsolata

A pályázó szakmai érvelése a következőkről:

 • a cég fejlődésének dinamikája a pályázó vezetési időszaka alatt, a fejlődés mennyire köszönhető a pályázó tevékenységének,
 • kapcsolata a többi vezetővel,
 • kapcsolata az alkalmazott munkatársakkal
 • a szervezeten belüli változások menedzselése (szervezetfejlesztés, szervezet-átalakítás stb.),
 • a cég külső kapcsolati hálójának kiépítése (pl. média-kapcsolatok, társadalmi és szakmai kapcsolatok stb.).

4. Egyéb dokumentumok, amelyek a pályázó megítélése szempontjából fontosak lehetnek, és a pályázó eredményeit bizonyítják (pl. minőségtanúsítvány, vállalati politika, díjak, elismerések)

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 21. kedd, 12.00 óra

A pályázati anyag maximum 10 gépelt oldal terjedelmű lehet (a csatolt dokumentumok nem számítanak bele a 10 oldalba!). A pályázatot elektronikus adathordozón (CD-én) 2 példányban kell benyújtani! A CD-én csak word, excel, pdf, és jpg. file-okat tudunk elfogadni!

Helye:
Menedzserek Országos Szövetsége
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Tel: 225-8791, Fax: 225-8792
menszov@t-online.hu
www.manager.org.hu