palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az Év PR-szakdolgozata 2010

Magyar Public Relations Szövetség pályázatA Magyar Public Relations Szövetség idén is meghirdeti „Az év pr-szakdolgozata” című pályázatát. A szövetség ezúttal is azon hazai és határon túli kommunikáció szakos vagy public relations szakirányos végzős hallgatók jelentkezését várja, akik 2010-ben magyar nyelven írták meg szakdolgozatukat és témaként kifejezetten és hangsúlyosan a public relations valamely szakterületét (CSR, hírnév-menedzsment, kockázatkezelés, válságkezelés, kríziskommunikáció, issue management stb.) dolgozták fel.

A pályázat célja: A kommunikáció vagy PR-szakos nappali, levelezős és a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása a szakmában (ezáltal elhelyezkedési lehetőségeik javítása is), illetve az új vagy jelentős kutatási-elemzési tevékenységek, színvonalas publikációk közreadása. Szeretnénk, ha a pályázat jótékonyan ösztönözné a diplomamunkák szakmai minőségének javulását.

A pályázatra kétféleképpen is lehet nevezni:

  1. vagy a pályázatot író hallgató nevezi be saját munkáját,
  2. vagy a dolgozat készülését figyelemmel kísérő belső konzulens, vagy opponens tanár kezdeményezi annak nevezését.

A jelentkezési lap mindkét esetben más tartalmú, nevezéskor kérjük, figyeljenek erre!

Letölthető dokumentumok

Hallgatói Jelentkezési lap
Oktatói előnevezési lap

A pályamunkákat, a benevezett szakdolgozatokat az MPRSZ által felkért bíráló bizottság, a szakterület elismert szakembereiből álló zsűri fogja elbírálni. A legjobbnak ítélt dolgozatokat a szövetség a honlapján (www.mprsz.hu) megjelenteti, illetve oklevéllel jutalmazza, és szerzőik számára a Szövetségben egy éves időtartamra díjmentesen teljes jogú tagságot biztosít.

A legkiválóbb szakdolgozat elnyeri a MPRSZ „Az év PR-szakdolgozata 2010.” elismerő címet.

Természetesen a „bizalmas” minősítésű szakdolgozatok készítői is pályázhatnak! A pályázónak ebben az esetben csatolnia kell egy nyilatkozatot a titkosítást kérő fél részéről, hogy a bíráló bizottság elolvashatja a szakdolgozatát. Az MPRSZ lehetőséget biztosít a titkosítást kérő fél (gazdálkodó szervezet) számára, hogy részt vegyen az elbíráláson.

Formai követelményeknek elfogadjuk az adott oktatási intézmény szakdolgozati kiírásának követelményrendszerét.

A pályázat benyújtásának módja:

Egy példányban, elektronikus formában (CD vagy DVD lemezen, PDF formátumban). A szakdolgozat mellett a pályázónak írásban közölnie kell a következő adatokat: a szakdolgozat címe, a pályázó neve, egyeteme, szakja, témavezetője és annak tanszéke. A hallgatói jelentkezési lapot az azon szereplő nyilatkozatokkal együtt, papír alapon, aláírva és két tanú aláírásával szintén ellátva kell a a pályázati anyaghoz becsatolni.

Pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 15.
Helye: MPRSZ Titkárság (1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. V. ép. I. em. 17.)

Eredményhirdetés: 2010. december közepe

Kérjük, olvassák el a pályázattal kapcsolatos rövid tájékoztatónkat weboldalunkon, ott minden lényeges elvárásról és a tavalyi pályázathoz képesti változásról értesülhetnek!

Forrás: Magyar Public Relations Szövetség

További információk: http://www.mprsz.hu/ContentShow.aspx?ContentID=253