palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az NGM pályázata ÁBPE Módszertani és Képzési Központ oktatóinak kiválasztására

A Nemzetgazdasági Minisztérium  pályázatot hirdet az ÁBPE Módszertani és Képzési Központ oktatóinak kiválasztására. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 2. pontja alapján az államháztartásért felelős miniszter által kiadott a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 11. § (2) bekezdése szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdet ÁBPE MKK oktatói tevékenység ellátására, az alábbi modulok vonatkozásában:

 • ÁBPE-továbbképzés I.
 • ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére
 • ÁBPE-továbbképzés II. – (Államháztartás) Számvitel
 • ÁBPE-továbbképzés II. – Informatikai szakellenőr
 • ÁBPE-továbbképzés II. – Közbeszerzések pénzügyi ellenőrzése
 • ÁBPE-továbbképzés II. – Rendszerellenőrzés
 • ÁBPE-továbbképzés II. – Teljesítményellenőrzés
 • ÁBPE-továbbképzés II. – Uniós támogatások ellenőrzése

 A Rendelet 11. § (2) bekezdése szerint a miniszter nyilvános pályázat keretében kiválasztja az oktatási tevékenység ellátására az Államháztartási Belső Pénzügyi Ellenőrzési Módszertani és Képzési Központ (a továbbiakban: Központ) által felkérhető oktatókat és gondoskodik azok képzéséről. Az oktatók képzése vizsgával zárul, a képzés sikeres elvégzéséről a miniszter oklevelet állít ki. A Központ oktatója csak olyan természetes személy lehet, aki rendelkezik miniszter által aláírt oklevéllel.

A Rendelet alapján a belső ellenőrök, a költségvetési szervek gazdasági vezetői, valamint a költségvetési szervek vezetői kötelező szakmai továbbképzésében közreműködő szervezet: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete (továbbiakban: NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete).

A pályázat során kiválasztott oktatók bekerülnek az ÁBPE MKK oktatói névjegyzékébe (https://abpe.nav.gov.hu/abpe_joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=13), melyről egy miniszteri oklevelet kapnak.

Az oktató kötelezettségei:

 • Rendeletben előírt kötelezettségüknek eleget téve minden évben részt vesznek az „ÁBPE-továbbképzés I.”, az „ÁBPE-továbbképzés I. a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére” és az „ÁBPE-továbbképzés II.” témakörben szervezett oktatói továbbképzésen.
 • A megadott időpontban, vállalt óraszámban, a központilag kiadott tananyagból felkészülten, a továbbképzés akkreditált képzési programjában szereplő tematika szerinti tananyag oktatása és tanórák tartása.
 • A továbbképzés megvalósulásának dokumentálása érdekében haladási napló, illetve jelenléti ívek vezetése.
 • Az egyes képzéseket követően, 5 munkanapon belül az https://abpe.nav.gov.hu oldalon elérhető ILIAS keretrendszerben a képzések, valamint a képzésben résztvevők értékelésére szolgáló kérdőívek kitöltése.

Felhívom figyelmüket, hogy a miniszter által aláírt oklevéllel rendelkező oktatók a Rendelet 11. § (4) bekezdése alapján mentesülnek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (1) és (2) bekezdésében és a 24. § (7) bekezdése meghatározott továbbképzési kötelezettség alól.

Az oktatók díjazása a megbízási szerződésben egyedileg kerül meghatározásra.

A képzési helyszínek a következők lehetnek:

Helyszín

Intézmény

Cím

Budapest Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete

1108 Budapest, Harmat u. 202.
Debrecen Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Észak-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

4025 Debrecen, Hatvan u. 45.
Kecskemét Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-alföldi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság

Bács-Kiskun Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

6000 Kecskemét, Kurucz krt. 14.
Miskolc Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Észak-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

3530 Miskolc, Horváth Lajos u. 17-19.
Pécs Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Dél-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

7621 Pécs, Munkácsy M. u. 6.

Székesfehérvár Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság

Fejér Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága

8000 Székesfehérvár, Gyümölcs u. 38.
Szombathely Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Nyugat-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága

9700 Szombathely, Hunyadi út 47.

Az oktatói tevékenység ellátásának általános feltételei:

 • büntetlen előélet;
 • magyar állampolgárság;
 • legalább2 évig még nem esik a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 1.8. pontjának hatálya alá;
 • felsőfokú végzettség;
 • oktatási gyakorlat;
 • legalább 5 éves szakmai gyakorlat;
 • legalább 2 éves oktatói, felnőttképzési gyakorlat.

Előnyt jelent:

 • belső ellenőrzési vagy más ellenőrzési tapasztalat;
 • közbeszerzési tapasztalat;
 • informatikai ellenőrzési tapasztalat;
 • uniós támogatások ellenőrzési tapasztalat;
 • államháztartási számvitelben szerzett tapasztalat;
 • helyi önkormányzatnál szerzett tapasztalat.

Szükséges kompetenciák:

 • kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képesség
 • konfliktuskezelési készség
 • nagyfokú önállóság

Pályázatot nyújthat be minden olyan magánszemély, aki a fenti feltételeknek megfelel.

A pályázathoz mellékelni kell:

 • pályázati adatlapot;
 • részletes szakmai önéletrajzot;
 • motivációs levelet;
 • szakmai ajánlást (a jelentkező szakmai tevékenységét értékelő, legalább két ajánlást);
 • végzettséget, képesítéseket igazoló okmányok másolatát;
 • a szakmai gyakorlat igazolását (nyilatkozat formájában is lehet);
 • oktatói, felnőttképzési gyakorlat igazolását (nyilatkozat formájában is lehet);
 • az ÁBPE-továbbképzés bármely moduljához kapcsolódóan megírt legalább 3 oldalas esettanulmányt;
 • a büntetlen előéletet igazoló – három hónapnál nem régebbi – okmányt (erkölcsi bizonyítványt) vagy a kérelmezésére vonatkozó igazolást;
 • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik (1 példányban).

A szakmai önéletrajznak a munkahelyek felsorolásán túl a végzett feladatok bővebb ismertetését is tartalmaznia kell. A motivációs levélben meg kell jelölni, hogy a pályázó melyik ágazatba tartozó költségvetési intézményi körre vonatkozóan rendelkezik kiemelt speciális szakismeretekkel és gyakorlattal, és hogy mely ágazatban, modul tekintetében vállalná az oktatói feladatok ellátását.

A pályázatot 2013. április 15. napjáig lehet benyújtatni az alábbiak szerint:

A pályázat személyes, postai vagy elektronikus módon nyújtható be.

A pályázatot személyesen vagy postai úton – zárt borítékban – a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztályának címezve (1051 Budapest József nádor tér 2-4. Mfsz. 114. sz. iroda) kérjük benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: „ÁBPE MKK OKTATÓI PÁLYÁZAT”.

A pályázatot elektronikus úton a pef@ngm.gov.hu email címre kérjük benyújtani, az email tárgyában kérjük feltüntetni: „ÁBPE MKK OKTATÓI PÁLYÁZAT”.

A kiválasztási eljárás három szakaszból áll:

 1. A benyújtott pályázatok kiértékelése (szempontrendszer: érvényes pályázat, esettanulmány értékelése) – a 2. szakaszba azok léphetnek tovább, akik az első szint követelményeinek megfelelnek; határidő: benyújtási határidőt követő 15 naptári nap.
 2. Tudásszint felmérése: a pályázóknak az ÁBPE-továbbképzés I. vizsgát kell teljesíteniük legalább 80 %-os eredménnyel – a 3. szakaszba az léphet, aki ezt teljesíti; a tudásszint felmérő tervezett időpontja: május 10.
 3. Próbaoktatás tartása a jelentkező által megjelölt valamelyik ÁBPE-továbbképzési témakörből 45 perc időtartamban; tervezett időpontja: május 20-a és 31-e között.

A próbaoktatás célja, hogy a Kiválasztási Bizottság meggyőződjön róla, hogy a megfelelő tudásszinten felül a pályázó rendelkezik-e azokkal a személyes képességekkel, amelyek az oktatói tevékenység ellátására alkalmassá teszik.

A próbaoktatás helyét és időpontját a Kiválasztási Bizottság határozza meg és erről legalább az időpontot öt munkanappal megelőzően értesíti a pályázót. A próbaoktatáson részt vesz a Kiválasztási Bizottság legalább 4 tagja, illetve az Államháztartási Belső Kontrollok Főosztály vezetője által meghatározott személyek.

A Kiválasztási Bizottság az új oktatók bevonásáról szóló javaslatát 2013. június 15-ig terjeszti miniszter úr elé. A pályázókat miniszter úr döntését követően értesítjük.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás

Pályázati adatlap

További felvilágosítást a +36 1 795 1941-es telefonon és pef@ngm.gov.hu e-mail címen lehet kérni.

Forrás: http://www.kormany.hu