palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 2011

mka pályázatA Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Magyar Könyv Alapítvány  pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra, színmű), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti műveket ültetnek át magyar nyelvre, s munkájuk több hónapra terjed.

Az ösztöndíj célja: Az ösztöndíj célja, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói  tevékenységhez.

Pályázhatnak: Azok az 1971. január 1. után született olyan műfordítói tevékenységet végzők, akik az ösztöndíj időtartama alatt nem részesülnek más magyarországi ösztöndíjakban, s az elmúlt két évben (2009, 2010) nem részesültek Babits ösztöndíjban.

Az ösztöndíj időtartama: 48 hónap, amely a megpályázott munka időtartamának megfelelően megosztható.

Az ösztöndíj összege: bruttó 80.000 Ft/hó

Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést követően kerül kifizetésre.

Az ösztöndíj visszavonható a szerződésben foglaltak szerint.

Benyújtandó:

  1. Munkaterv (az ösztöndíj időtartamára tervezett alkotói elképzelés maximum egy oldalas leírása).
  2. A pályázat mellékleteként megjelent adatlap 1 példányban.
  3. A pályázat mellékleteként megjelent nyilatkozat 1 példányban.
  4. A pályázó eddigi munkásságát ismertető szakmai önéletrajz, aláírva 1 példányban.
  5. Szövegmutatvány a fordítandó munkából max. 20 oldalnyi terjedelemben (eredeti + annak fordítása).
  6. Magyar vagy magyar nyelven publikáló könyvkiadóval kötött szerződés vagy szándéknyilatkozat.

Nem kötelező, de szakmai ajánlás csatolható.

A pályázatokat a Magyar Könyv Alapítványhoz (1146 Budapest, Hermina út 57-59.) kell benyújtani személyesen munkaidőben vagy postai úton.

Beérkezési határidő: 2011. március 22. éjfél.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás és adatlap

(A pályázati adatlap és nyilatkozat a pályázati felhívás része, amely letölthető a www.konyvalapitvany.hu illetve a www.nefmi.gov.hu honlapokról.)

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

  • a pályázati feltételeknek nem felel meg
  • hiányos a mellékelt dokumentáció
  • az adatlap/nyilatkozat hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
  • határidőn túl történik a benyújtása.

A pályázat elbírálása

A pályázatot a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által kinevezett, az MKA által működtetett szakértői kuratórium bírálja el. Az ösztöndíj odaítéléséről vagy visszavonásáról a kuratórium dönt, 30 napon belül.

A kuratórium tagjai: Fázsy Anikó, Imreh András, Hans-Henning Paetzke, Rácz Péter

A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, esetleges formai kifogásokat a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül, az MKA-hoz lehet benyújtani.

Az MKA az eredményről a döntést követő 15 napon belül valamennyi pályázót értesíti és a nyertes pályázók névsorát a www.konyvalapitvany.hu honlapon közzéteszi.

Az értékelés szempontjai: A pályázó szakmai előélete, a bemutatott és tervezett kéziratok kvalitása.

Szerződéskötés: A nyertes pályázóval az MKA és a pénzügyi lebonyolító Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (MMIKL) ösztöndíjszerződést köt.

Az ösztöndíj kifizetése: Az ösztöndíj folyósításáról a Magyar Államkincstáron keresztül az MMIKL gondoskodik.

Beszámolási kötelezettség: Az ösztöndíjasnak vállalnia kell, hogy az ösztöndíj lejártakor egy közzétételre is alkalmas beszámolóval (3-5000 n terjedelemben), valamint az elkészült mű (rész) kéziratával ad számot a támogatás idején végzett munkájáról.

Az ösztöndíj-támogatás feltüntetésének kötelezettsége: Az ösztöndíjas az ösztöndíjjal támogatott munkáinak  publikálása esetén köteles az ösztöndíj nevét feltüntetni és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásának tényét a logó feltüntetésével jelezni. Amennyiben a logó elhelyezésének technikai akadálya van, szöveggel helyettesíthető.

A logó a www.nefmi.gov.hu honlapon feltüntetett módon e-mailben kérhető meg a tárcától.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ: dora.karolyi@t-online.hu-ról kérhető.

Forrás: http://www.lektoratus.hu/