palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest Bank Budapestért Alapítvány pályázat 2010. II.félév

A  pályázat célja, olyan közcélú, közérdekű tevékenységek, civil kezdeményezések támogatása, amelyek Budapest szellemi, művészeti, kulturális és tudományos életének színvonalának emeléséhez kívánnak hozzájárulni; épített és természeti értékeinek védelméért, műemlékeinek megőrzéséért, a kulturális örökség megóvásáért, egy egészségesebb Budapestért  és  a  humán- és szociális szolgáltatások, az esélyegyenlőség, az életminőség javításáért tevékenykednek.

E célokkal összhangban, az Alapítvány pályázatot hirdet e célok megvalósítására, az alábbi feltételekkel:

A  PÁLYÁZÓK  KÖRE:

 • Pályázatot nyújthatnak be: Magyarországon ténylegesen működő, bejegyzett  nonprofit szervezetek, valamint  magánszemélyek.
 • A pályázaton nem vehetnek részt   azok a pályázók, akik  az Alapítványtól korábban elnyert  támogatással nem számoltak el, kivéve, ha erre a Kuratórium engedélyt adott;  továbbá  politikai pártok,  hatóságok,  önkormányzatok, állami szervezetek és intézményeik, nem bejegyzett, illetve profit-orientált szervezetek,  gazdasági társaságok, kivéve ha a gazdasági társaság  tevékenysége – a piac jellegére tekintettel is –  támogatást igénylő,  értékes közcélú, a főváros épülését elősegítő ügyet szolgál.


A  TÁMOGATÁS  JELLEGE:

A megpályázható – vissza nem térítendő – támogatás felső határa  500.000,- forint (bruttó összeg).
A már megvalósított programok utófinanszírozását nem támogatjuk; a támogatás elnyeréséhez önerő felmutatása nem szükséges.

A Kuratórium  fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől  vagy a kiírástól eltérő mértékű  támogatást nyújtson.

A  pályázatok támogatására  szétosztható keretösszeg: 15 millió Ft, mely a nyertes pályázók között oszlik meg.

A megpályázott tevékenység megvalósításának időtartama: 2010. október 01-től – vagy folyamatos/többlépcsős projekt esetén ezt megelőzően megkezdve   –   2011. október 01-éig lehetséges.

A  TÁMOGATÁS  ELSZÁMOLÁSA:
(lásd: www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/index.php „Tájékoztató az elszámolási kötelezettségről” )
A támogatást elnyert  pályázó az értesítést követőn kötelezettségvállalást ír alá, mely szerint a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és annak megvalósítását követően, de legkésőbb  2011. október 31-éig, illetve újabb pályázata  benyújtása előtt az összeg felhasználásáról elszámolni.

A   PÁLYÁZAT  TARTALMI  és  FORMAI  KÖVETELMÉNYEI:

(lásd részletesen:  www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/index.php : „A pályázatok tartalmi és formai követelményei, 2010 június”)

 • Pályázati  adatlap (2 példányban); –  letölthető: www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php
 • Pályázat  (a megpályázott  tevékenység  részletes leírása) ;
 • Költségvetés ;
 • Bírósági bejegyzést igazoló végzés másolata;
 • Jogalanyiságot  igazoló alapdokumentum  másolata ( Alapító Okirat, Alapszabály, Társasági szerződés stb.) ; .
 • megcímzett, felbélyegzett válaszboríték ( A4-es);
 • esetleges kiegészítő mellékletek
  • A  megpályázható témaköröket lásd:  www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php
  • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be,    egy eredeti példányban.
  • A  „Pályázati adatlap”-ot  kettő eredeti példányban kell mellékelni.
  • A pályázónak és a bankszámla-tulajdonosnak azonosnak kell lennie.
  • A pályázati anyagot  – az egyik adatlap kivételével –  lefűzve (vagy spirálozva vagy dossziéba rendezve  – – a fenti sorrendben,   dátummal,  aláírással, szervezetek esetén  bélyegzővel is  ellátva,  az Alapítvány fenti címére kell küldeni,  a borítékon  „PÁLYÁZAT” szó feltüntetésével.
  • Kizárólag  postai úton, az Alapítvány fenti címére  2010. július 23-án éjfélig   feladott pályázatot  fogadunk el!
  • !!  Nem fogadható el  a jelen kiírásnak és „A pályázatok tartalmi és formai követelményei” -nek nem megfelelő, hiányos pályázat.   Ezeket a  pályázatokat a Kuratórium nem  értékeli  és  indoklás nélkül visszaküldi.

A  PÁLYÁZAT  BEADÁSÁNAK  HATÁRIDEJE: 2010. JÚLIUS 23. (PÉNTEK) (a postára adás utolsó napja)

A pályázatok elbírálásáról  előreláthatólag 2010. augusztus  31-éig dönt a Kuratórium. Ezt követően a  pályázók 30 napon belül írásban  értesítést  kapnak. A  támogatások átutalására  várhatóan 2010. szeptember   második felében   kerül  sor.
(További információk: budapestbank.hu honlapon , illetve  Nagy Mária irodavezető, tel.: (36-1) 450-6115;  E-mail: maria1.nagy@ge.com)