palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Budapest Film forgatókönyvíró pályázat

A Budapest Film Kft  országos forgatókönyvíró pályázatot ír ki a fiatal tehetségek felkutatásának szándékával.

 A fődíj: 500 000,- Ft.

A jelentkezés határideje: 2013. március 24. vasárnap éjfél

A NEVEZÉS SZABÁLYAI

A pályázatra 18-35 év közötti szerző vagy szerzőpárok műveit várjuk. Szerzőpárok a Kiíróval szemben egy pályázónak számítanak és kötelesek maguk közül képviselőt választani, aki a pályázat során a szerzőpár nevében eljár.

Egy szerző, vagy szerzőpár egy művel pályázhat.

A pályázatra nem jelentkezhetnek a Budapest Film Kft. munkavállalói, munkavégzésre irányuló szerződéssel rendelkező munkatársai, mindezek közeli hozzátartozói, valamint a pályázatok elbírálásában részt vevő bírák, mentorok és producerek, illetve azok közeli hozzátartozói.

A pályázatra nem adhatóak be olyan pályaművek, amelyeket korábban a szerző vagy szerzőpáros már benyújtott a Budapest Film Kft. által kiírt forgatókönyvíró pályázatra.

A jelentkezéssel egyidejűleg a pályázók elfogadják jelen pályázati feltételeket és kijelentik, hogy a benyújtott művek az ő kizárólagos szerzői alkotásaik, illetve szerzőpárok esetén közösen nyújtják be a pályázatot. Adaptáció esetén rendelkeznek a mű eredeti jogosultjának felhatalmazásával és ezt csatolták a jelentkezéshez.

A jelentkezési dokumentáció kötelező elemei:

 • Kitöltött adatlap,
 • Pályamű:
  • Szinopszis,
  • Treatment,
  • Dialóg Jelenet.

Jelentkezni kizárólag elektronikus úton a www.bufi.hu honlapon keresztül lehet az adatlap kitöltésével és a pályamű feltöltésével. A jelentkezés akkor érvényes, ha legkésőbb a jelentkezési határidő napján a jelentkezési dokumentáció minden kötelező eleme elektronikusan be lett nyújtva. A jelentkezési dokumentáció postai úton való megküldése érvénytelen.

A jelen szabályzat esetleges módosításait a Kiíró írásban közli és azonnal közzéteszi a Pályázat weboldalán. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor módosítsa a pályázat időtartama alatt. A szabályzat valamennyi módosítása a pályázat weboldalán (www.bufi.hu) való közzététel időpontjától érvényes.

A pályázó hozzájárul, hogy Kiíró az eredményhirdetések, illetve pályázat fődíjának átadása során kép-, hang- és filmfelvételt készíthet (együttesen: felvétel), továbbá a felvételt publikálhatja tömegtájékoztatási médiában.

A PÁLYAMŰ FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI

A pályázat I. fordulójában nem kész forgatókönyveket, hanem – az alább meghatározott formában és tartalommal – fantáziadús, szellemes filmötletet várunk a jelentkezőktől.

A mű magyar nyelven íródjon és a történet helyszíne Magyarország legyen. Témáját és műfaját tekintve a pályázat szabad kezet biztosít a forgatókönyvíróknak, vagyis bármilyen műfajjal szabadon lehet pályázni.

A pályázatra eredeti műveket, illetve adaptációkat várunk. Nem lehet pályázni már eladott, vételi jog alatt álló, illetve olyan művekkel, amelyek jogai nem szabadok.

A pályaműnek tartalmaznia kell:

 1. Szinopszis: a történet ismertetése, összefoglalása minimum 1/2, maximum 1 oldalban (a legfontosabb rész, javasoljuk kellő gondossággal kidolgozni),
 2. Treatment: a történet részletes felvázolása maximum 5 oldalnyi terjedelemben,
 3. Dialóg Jelenet: egy legalább 2 szereplős jelenet részletes kidolgozása párbeszédekkel, maximum 3 oldalnyi terjedelemben.

Tipográfiai követelmények: TIMES NEW ROMAN betűtípus, 12-es betűméret, 1,5-es sorköz, 2,5 cm-es margók. Formátum: Doc, RTF, Docx, PDF

A fedőlap kizárólag a következő információkat tartalmazhatja: Író(k) neve, a mű címe.

Kizárólag a pályázati felhívásban meghatározott szabályoknak megfelelő formában és tartalommal, határidőben benyújtott anyagokat bíráljuk el.

AZ ÉRTÉKELÉS ELVEI, FORDULÓK

A benyújtott érvényes műveket a Kiíró által felkért bírálóbizottság bírálja el. Az elbírálás legfontosabb szempontjai különösen az alábbiak:

Koncepció/ötlet; íráskészség/stílus; dialógus; történet eredetisége; az ötlet megvalósíthatósága.

A megszokottól eltérő, bátor történetválasztás és az egyedi hangvétel előnyt élvez az elbírálás során. A zsűri döntése ellen kifogásnak helye nincs.

Első forduló – A 15 legjobb pályamű kiválasztása

A beérkezett érvényes pályaművek közül a legjobban sikerült 15 pályázatot a Budapest Film Kft. által felkért bírálóbizottság választja ki. A döntésben a későbbi mentorok is részt vesznek.

Második forduló – Pitch

Az első fordulón túljutó 15 pályázat alkotói meghívást kapnak a 2013. májusában megrendezésre kerülő pitch fórumra.

A pitch célja, hogy az élvonalbeli és nemzetközileg is elismert filmes szakemberek – forgatókönyvírók, rendezők, producerek – illetve a közreműködő mentorok közelebbről is megismerjék a pályaműveket. A kiválasztott pályázóknak lehetőségük nyílik, hogy ismertessék filmötletüket és felkeltsék a jelen lévő filmes szakemberek érdeklődését.

A pitch keretein belül a pályázók a beszélgetés és pályaművük alapján értékelésre kerülnek, amelynek nyomán a legjobb 5 továbbjut a harmadik fordulóba. Az eredményeket a pitch lezárásaként még a helyszínen kihirdeti a zsűri.

Harmadik forduló – Forgatókönyvek megírása

A pitch-et követően, az 5 kiválasztott alkotó mellé a Kiíró kisorsolja a mentorokat, vagyis tapasztalt, hivatásos forgatókönyvíró szakembereket, akik segítik a végleges forgatókönyvek megalkotását. A pályázóknak a leadási határidőig a treatment-ből kiindulva egy kész forgatókönyvet kell megírniuk a mentorok segítségével.

A mentorok csupán szakmai segítséget, iránymutatást nyújthatnak a pályázóknak, az írás folyamatában nem vesznek részt. Az elkészült forgatókönyv teljes egészében a pályázó szellemi terméke.

A kész forgatókönyvek leadási időpontja: 2013. szeptember 30.

 A nyertes kiválasztása

Az elkészült forgatókönyvek közül az erre az alkalomra felkért, neves személyiségekből álló zsűri választja ki a nyertest. A döntőbe került 5 művet minden zsűritag elolvassa és a már ismertetett elbírálási szempontok alapján pontozással döntenek.

A Budapest Film Kft. a legjobbnak ítélt alkotást 500.000,- Forint készpénzzel jutalmazza.

 További információkwww.bufi.hu weboldalon.

Kérdéseket a script@budapestfilm.hu email címre várjuk.

 Forrás: http://bufi.hu