palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

90 éves a Napkelet, Magyar Örökségünk irodalmi pályázat

Tormay Cécile és lapja – a Klebelsberg Kuno alapította – Napkelet irodalmi és kritikai folyóirat csaknem 70 éve szovjet parancsra, indexre és zúzdába került. Nemzetközileg elismert művészeink és tudósaink váltak száműzöttekké. A néhány megmentett példányban páratlan értékeink porosodtak a mai napig. Holott a Napkelet – már a szakma által is kimondottan – a Nyugat méltó társa. A Napkelet és főszerkesztője 2012-ben megkapta a Magyar Örökség-díjat.

A Napkelet rehabilitálása, kutatása azonban épp, hogy elkezdődött, így számos szenzációt ígér. Hozzájárul a csonka magyar irodalmi kánon kiegészítéséhez, sőt a teljes magyar kulturális hagyaték jelentős gazdagodásához.

A magas szakmai színvonalú zsűri ezt a célt szem előtt tartva azokat a fiatalokat díjazza, akik az 1923-ban induló – és 1934-ben fénykorát élő – Napkeletet vagy szerzőit, cikkeit kutató, bemutató és népszerűsítő, saját munkát igénylő, eredeti dolgozatokat nyújtanak be. A pályaműveket elsősorban a Napkelet megadott cikkei és témakörei alapján– Klebelsberg szellemiségében – irodalmi igényességgel megírva kell elkészíteni az alábbiak szerint:

A pályázattal kapcsolatos minden hiteles információt – beleértve a  pontosító, kiegészítő tájékoztatást (a pályázat megírását érintő fő kérdésekben legkésőbb február végéig) – a Tormay Cécile Kör a www.tormayc.webs.com honlap „Pályázat” rovatában közli.

A Rákóczi Szövetség ezeket saját honlapján folyamatosan közzéteszi.

Pontosabb információ kérhető: napkelet90@gmail.com

1. A pályázatot két kategóriában hirdetjük meg. Mindkét kategóriára érvényes pályázati feltételek:        

 • I. díj: 100 ezer forint
 • II. díj: 50 ezer forint
 • III. díj: 30 ezer forint

Értékes különdíjakat és tárgyjutalmakat is kiosztunk.

 • A pályázónak figyelembe kell vennie a fentebbi, 1. oldalon megfogalmazottakat;
 • Csak jeligés pályaművet fogadunk el. A pályázó  jelentkezési lapját legkésőbb 2013. május 15-ig küldje el a  napkelet90@gmail.com címre.
 • Egy pályázó csak egy kategóriában és csak egy pályaművel pályázhat;
 • Pályázatunkon a világ bármely részéről, de kizárólag magyar nyelven – mégpedig a pályázó(k) anyanyelvén írt –  pályaművel lehet részt venni;
 • A pályaműveket villámpostán (email-en) várjuk a napkelet90@gmail.com címre.
 • Pályaműveket kizárólag a megadott határidőig és terjedelemben fogadunk el.
 • A pályázó pályaművének elküldésével egyben hozzájárul annak korlátlan és szabad publikálásához és felhasználásához.
 • Választható szakirodalom kizárólag: a www.tormayc.webs.com honlapon az érvényes pályázati kiírásban közölt (és február végéig pontosított) szakirodalom: a http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=02076 oldalról csak a Napkelet 1923.évi teljes évfolyama; és a Napkelet 1934. évi teljes évfolyamawww.tormayc.webs.com  honlap  „Az írónőről” rovatának Hankiss János, Horváth János, Thurzó Gábor, Hajnal István, Bánhegyi Jób írásai, Takaró Mihály Tormay és a Napkelet laudálása 2012. Magyar Örökség-díjra, Takaró Mihály Mátraházai Tormay-Napkelet konferenciáján elhangzott előadása valamint http://takaromihaly.hu/irodalmikanon.html

Választható témakörök:

 • Klebelsberg Kuno életművének egyik sarokköve: a Napkelet; a Napkelet keletkezése és célja; a Napkelet fénykora; a Napkelet keresztény-konzervatív felfogása
 • Irodalmi centenáriumok és évfordulók a Napkeletben; irodalmi hagyományaink folytatása a Napkeletben; a Trianonban elszakított területek irodalma
 • Magyar történelem a Napkeletben, új történelem-látás; történelmi-történeti kutatások; páratlan magyar vonatkozású fölfedezésekről a Napkeletben

A legmagasabb színvonalú kritikai folyóirat: a Napkelet; irodalom-, zene-, színház, képzőművészeti kritika; Az irodalmárok és kritikusok kísérleti terepe: a Napkelet (szellem-történet, rádiózás, új nézetek és utak a művészetben stb.)

 Letölthető dokumentumok

BŐVÍTETT PÁLYÁZATI KIÍRÁS 90 éves a Napkelet jan27

JELENTKEZÉSI LAP a 90 éves a Napkelet pályázathoz

 Az I. kategóriára érvényes pályázati feltételek

Pályázat és vetélkedő csapatok részére 2 fordulóban:

Az  első fordulóban a csapatnak  2013. május 15-ig  írásbeli dolgozatot kell beküldenie.

 1. Ebben a kategóriában elsősorban a középiskolásokat és tanáraikat, mint iskolai, szakköri, stb. közösséget kívánjuk pályáztatni, azonban nem zárunk ki másokat sem, ha minden egyéb pályázati feltételnek megfelelnek. A csapat tehát 20 év alatti fiatalokból (akik 2013. december 31-ig nem töltik be 20. évüket) állhat, és/vagy tagja lehet 20 év alatti nem középiskolás, illetve egy 20 évesnél idősebb felkészítő személy is: tanár, könyvtáros, egyetemista, szülő, bárki, aki a témakörben hivatalosan még nem publikált könyvet vagy tanulmányt, szakcikket.
 2. Az írásbeli dolgozat maximális terjedelme szóközökkel: tizenkétezer karakter.
 3. A dolgozatban a források pontos helyét (a megadott szakirodalmon belül) kötelező jelölni.
 4. Korábban publikált vagy pályázatra beadott pályaműveket a zsűri nem fogad el.
 5. A csapat a pályamű beérkezéséről 1 héten belül visszajelzést kap. (Ellenkező esetben kérjük, érdeklődjenek utána!) Az első fordulóban továbbjutottakat legkésőbb június 10-ig értesítjük.

A második fordulóban a továbbjutottak  kiválasztják maguk közül a legjobb 2-4 főt, őket küldhetik el Budapestre, a döntőbe.  A döntő egy csapatok közötti  vetélkedő lesz,  legkorábban október második felében.

 1. A döntőben a csapat a fentiek szerinti 2-4 főből állhat, és tagja lehet egy – a fentiekben megjelölt – felkészítő személy is. A döntőbe küldött csapatra egyebekben ugyanaz érvényes, amit a 2.1. a) pont leírt.
 2. A döntőben résztvevő fiataloknak a korukat igazoló okmány másolatát legkésőbb szeptember 30-ig kell elküldeniük  a napkelet90@gmail.com címre.
 3. A döntőre ugyanabból a szakirodalomból kell készülni, melyet fentebb megadtunk.
 4. A döntő pontos helyét és időpontját legkésőbb májusban közöljük. A döntőt igyekszünk hétvégén napközben megtartani, tekintettel a messziről érkezőkre. (Határontúliak indokolt esetben pályázhatnak utazási költségtérítésre.  Ebben az esetben kérjük a kérelmet az indoklással együtt 2013 június 30-ig elküldeni a napkelet90@gmail.com címre.)

A II. kategóriára érvényes pályázati feltételek

Egyéni pályázat a 18-32 év közötti korosztálynak az I. kategóriával azonos témakörben.

 1. a)  A szinopszis beadási határideje 2013. május 31.
 2. b)  A pályázat beadási határideje szeptember 1.
 3. c) A pályázó az elmúlt 2 évben (legkorábban 2011. januárban) beadott diplomamunkájával vagy doktori értekezésével is indulhat.
 4. d)  A szinopszist a pályázathoz hasonlóan, kizárólag jeligésen lehet beadni.
 5. e) A szinopszis és a pályamű beérkezéséről a pályázó 1 héten belül visszajelzést kap. (Ellenkező esetben kérjük, érdeklődjön utána!)
 6. f)  Az eredményről és a díjátadásról legkésőbb október 15-ig értesítjük.