palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civilek A Civilekért 2.0 pályázat civil szervezetek 1%-os kampányához

érthetően az egészségért alapítvány pályázatAz Érthetően az Egészségért Alapítvány közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet civil szervezetek 2010. évi személyi jövedelemadó bevalláshoz kapcsolódó országos szintű kampánya támogatására.

A pályázat rövid leírása: A pályázat során a sikeresen pályázó civil szervezetek 1%-os kampányához 75%-os támogatást nyújt az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség.

A kiíró szervezet rövid bemutatása: „Érthetően az egészségért, az orvosok és egészségügyi szakdolgozók jövőjéért” Alapítvány 2009-ben azzal a céllal alakult, hogy az egészségügyben tapasztalható információs hiányosságokat felismerve javítson az orvosok és a betegek közötti kommunikáción, valamint bővítse ismereteiket. Független egészségügyi non-profit szervezetként az alapítvány küldetése:

 • A prevenció mint egészség-megőrzési életforma tudatosítása a társadalom legszélesebb köreiben.
 • Az egészségügy hazai helyzetének és a problémákra adható megoldásoknak megismertetése.
 • A fenntartható kommunikáció megteremtése orvos és beteg között.
 • Az orvosok munkáját és a laikusok megértését segítő üzenetek terjesztése, rendszeres tájékoztatás.

Az alapítvány küldetését figyelembe véve döntött arról a kuratórium, hogy közreműködve az Egészségügyi Média Szövetséggel pályázatot hirdet társadalmi szervezetek számára, amelynek segítségével a civil szervezetek egészségügyi intézmények várótermeiben (orvosi rendelőkben, szakrendelőkben, kórházakban) hívhatják fel a figyelmet tevékenységükre valamint kampányt folytathatnak a társadalmi szervezeteknek felajánlható  SZJA 1% gyűjtésére..

A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek számára személyi jövedelemadó felajánlásokat elősegítő alábbi tevékenységek támogatása:

A 2010. évi személyi jövedelemadó-bevalláshoz és 1% felajánláshoz kapcsolódó országos szintű kampányok lebonyolítása, amelyek:

 • Ösztönzik a felajánlókat, hogy a pályázaton nyert civil szervezet részére ajánlják fel 1%-aikat,
 • Lehetőséget biztosítanak civil szervezetek számára, hogy alternatív módon, egészségügyi intézmények hiteles környezetében kampányolhassanak.

Pályázati feltételek:

 • Pályázhat minden társadalmi szervezet, amely jogosult 1%-os felajánlások fogadására és a jelen pályázati kiírás pályázatát nem zárja ki.
 • A pályázati űrlap hiánytalan kitöltése.

A rendelkezésre álló forrás mértéke: 24.000.000 Ft

A pályázati támogatás minimuma: 1.500.000 Ft

A pályázati támogatás maximuma: 6.000.000 Ft

A pályázati támogatás mértéke: 75%

Nem nyújthatnak be pályázatot:

 • pártok,
 • párt által alapított alapítványok,
 • párt részvételével létrehozott egyesületek,
 • biztosító egyesületek.

Nem részesülhet támogatásban az a társadalmi szervezet, amely

 • az Alapítványhoz benyújtott támogatás iránti kérelmében, a támogatási szerződésben, a támogatási szerződés teljesítéséről szóló szakmai beszámolóban, vagy pénzügyi elszámolásban megtévesztő, vagy valótlan adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte.

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye:

 • bűncselekménynek, vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
 • alapvető emberi, vagy alkotmányos jogot sért; a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

A pályázat menete és az elbírálás:

Az Egészségügyi Média Szövetség három tagvállalata országosan, pályázónként minimum 100, maximum 400 db, egészségügyi intézmények várótermeiben kihelyezett hirdetési felületet biztosít a pályázó civil szervezetek számára. A felületek hirdetési költségeit 75%-ban az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az Egészségügyi Média Szövetség támogatja.

A nyertes pályázók az általuk megpályázott mennyiségben, egészségügyi intézmények várótermeiben, plakátokon kampányolhatnak az SZJA 1%-okért.

A nyertes pályázók a hirdetési felületek mellett lehetőséget kapnak arra, hogy hirdetési felületeik mellett szórólapok kerüljenek elhelyezésre, melynek gyártását (kreatív alapján) és kihelyezését az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” vállalja. Így a váróteremben várakozók nem csak az egészségügyi intézményben találkozhatnak a nyertes pályázók 1%-os kampányával, hanem szórólapon emlékeztetőül  magukkal is vihetik.

A pályázatokat az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” és az EMSZ által felkért szakértőkből álló bíráló bizottság bírálja el.

A pályázat során a következő kommunikációs kampány-csomagokra lehet pályázni:

Kampány elnevezése

EMSZ tagvállalat listaára

„Érthetően az Egészségért Alapítvány” és  EMSZ támogatás

Pályázati önrész

100-as kampány

10.000 Ft

7.500 Ft

2.500 Ft

200-as kampány

10.000 Ft

7.500 Ft

2.500 Ft

400-as kampány

10.000 Ft

7.500 Ft

2.500 Ft

A kampányok időtartama 2 hónap, 2011. április 1-től, 2011. május 30-ig tart.

Mit jelent ez pontosan?

Ez azt jelenti, hogy egy sikeresen a „100-as kampányra” pályázó szervezet 1.500.000 Ft pályázati támogatásban részesül (100 db x 7.500 Ft x 2 hónap).

Ha „400-as kampányra” pályázik sikeresen, akkor a pályázati támogatás mértéke 6.000.000 Ft.

A pályázaton nyertes társadalmi szervezetek számára az „Érthetően az Egészségért Alapítvány” vállalja még:

 • A plakát készítését és kihelyezését kreatív alapján (35×25 cm-es méretben)
 • A szórólap elkészítését L/4 méretben
  • „400-as kampány” esetén 10.000 példányban
  • „200-as kampány” esetén 5.000 példányban
  • „100-as kampány” esetén 3.000 példányban

Miért a várótermi kommunikációt választotta az alapítvány kuratóriuma a pályázati támogatások eszközéül?

Mert a GfK Hungária Kft. közvélemény-kutatása szerint a nyertes pályázók plakátjait 1.500.000 – 2.000.000 ember láthatja havonta. Lásd a pályázati dokumentációban lévő prezentációban.

A pályázatok benyújtásának módja:

A Projekt Adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a hiánytalanul, azaz a Projekt Adatlap minden kérdésére választ adva kell benyújtani. A pályázathoz csatolni kell a bírósági nyilvántartásba vételről szóló kivonatot és alapító okiratot.

A pályázatot elektronikus példányban (CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével, illetve személyesen vagy e-mailen kell az Alapítvány számára eljuttatni. Kérjük, hogy a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a projekt nevét, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!

Postai úton: 1048 Budapest, Lakkozó u. 62. I. em. 2.

Személyesen: 1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3. (Rubin Hotel)

Elektronikusan: palyazat@erthetoen.hu

Web: http://erthetoen.hu

A pályázatok benyújtási határideje: 2011. március 5.

Letölthető dokumentumok

Pályázati kiírás
Jelentkezési adatlap
EMSZ hatékonyságmérés