palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak

tempus pályázatEgész életen át tartó tanulás program / Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak. A program célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak.

Pályázhatnak: pedagógusok

Kiíró: Európai Bizottság

Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány

Beadási határidő: 2011. január 14., április 29.

Az alprogram célja: A program célja az oktatók készségeinek fejlesztése, a szakmai kompetenciák javítása nemzetközi környezetben. Az akció 1-6 hetes intenzív kurzusokon vagy szakmai és módszertani továbbképzési programokon való részvételhez nyújt egyéni ösztöndíjat pedagógusoknak.

Pályázásra jogosultak köre: Óvodai nevelők, általános és középiskolai tanárok; iskolaigazgatók, az iskolavezetés tagjai, iskolai személyzet; pályaválasztási tanácsadók, szaktanácsadók, oktatási tanácsadók; tantervfejlesztők, iskolával kapcsolatban álló nevelési szakemberek, iskolával kapcsolatban álló nevelési szakemberek, kirekesztéssel fenyegetett vagy veszélyeztetett tanulókkal foglalkozó oktatók (pl. mediátorok és utcai oktatók), interkulturális oktatásban résztvevő, migráns munkavállalók és vándorló életmódúak gyermekeinek az oktatásával vagy sajátos tanulási igényű  diákokkal foglalkozó oktatók; egykori és munkanélküli tanárok, akik szakmai karrierjük megszakítása után a pályára visszatérnek; tanárképzésben részt vevő oktatók, tantervfejlesztők, akik (a tanári diploma megszerzésétől számítva) a pályázat beadásakor már legalább két éve tanítanak.

Magyarországon dolgozó pedagógus magyarországi továbbképzésre nem igényelhet támogatást.

A továbbképzés helyszíne lehet:

  • a 27 európai uniós tagország
  • a 3 EFTA ország (Norvégia, Izland, Lichtenstein)
  • Törökország

Támogatható tevékenységek:

  • Általános továbbképző kurzusokon való részvétel
  • Nyelvtanár-továbbképző kurzusokon való részvétel
  • Nyelvtanfolyamon való részvétel
  • Comenius Hálózat vagy Comenius Többoldalú együttműködési projekt vagy a Nemzeti Iroda, illetve a közoktatás terén működő európai egyesület által szervezett olyan rendezvényen való részvétel, melynek programja megfelel az akció célkitűzéseinek
  • Szakmai konzultáció, hospitálás, illetve szakmai gyakorlat egy közoktatási intézményben vagy egy olyan szervezetnél, melynek tevékenysége fontos szerepet játszik a közoktatás területén (civil szervezetek, önkormányzatok, stb.)

A támogatás mértéke: Támogatást a tanfolyamdíjra, az utazási és szállásköltségre, valamint olyan más megélhetési költségek fedezésére lehet kérni, melyek a szakmai továbbképzési tevékenységgel közvetlen összefüggésben merülnek fel. A támogatás pontos összege a továbbképzés típusától, időtartamától, valamint a résztvevők tényleges utazási költségeitől függ. A támogatás nem minden esetben fedezi a külföldi tartózkodás teljes költségét.

A támogatás részben utófinanszírozású. Nyertes pályázat esetén a tanfolyam megkezdése előtt az elnyert támogatás 80%-át kapja meg a pályázó, a támogatás fennmaradó részét a szerződésben foglaltak teljesítése után kapja meg.

A Comenius szakmai továbbképzés pedagógusoknak programon való részvétel a 229/2007 (VIII. 31.) kormányrendelet  alapján beszámít a pedagógusok számára kötelező, hétévenkénti továbbképzésbe.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:
A pályázó kiválasztja a számára megfelelő tartalmú tanártovábbképző kurzust, és jelentkezik a kurzust szervező intézménynél. A választott kurzuson való részvétel pénzügyi támogatásához pályázatot a Tempus Közalapítványhoz, a megfelelő pályázati űrlapon lehet beadni

A pályázati űrlap elérhető a Tempus Közalapítvány Pályázati dokumentumok oldalán.

A pályázatokat 3 példányban (melyből legalább 1 eredeti)  – az on-line kitöltést követően – postai úton a Tempus Közalapítvány postacímére kérjük eljuttatni: 1438 Budapest 70. Pf.: 508. Személyesen behozott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A hivatalos pályázati dokumentumok teljes szövege a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu) olvasható.

További információ:

Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu