palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése

szechenyi 2020Megjelent a „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című (TOP-6.2.1-15 kódszámú) pályázati felhívás. A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése.

A felhívás kódszáma: TOP-6.2.1-15

A felhívás a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyerekek óvodai elhelyezését támogatja.

A felhívás lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes fejlesztéseken túlmenően (bölcsőde, mini bölcsőde, óvoda-bölcsőde, mint többcélú intézmény) támogatja a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel létrehozható bölcsődei ellátási formákat, így a családi bölcsődét is, annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.

Pályázók köre

 • Megyei jogú város önkormányzata (GFO 321). Ebben az esetben a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.
 • Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek:
  • Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 31);
  • Helyi önkormányzatok és társulásaik (GFO 321, 327);
  • Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok és társulásaik (GFO 351, 353, 371, 373);
  • Egyházi jogi személy (továbbiakban: egyház) (GFO 55);
  • Magyarország területén alapított és itt székhellyel rendelkező, jogi személyiségű civil szervezetek a 2011. évi CLXXV. törvény alapján (GFO 529, 563, 565, 569);
  • Közalapítvány (GFO 561);
  • Nonprofit gazdasági társaság, szervezet (GFO 57; GFO 599);
  • Önkormányzat többségi tulajdonában lévő vállalkozás (GFO 11).

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összes elszámolható költség alapon a TOP beavatkozási területén: 15 455 millió Ft.

A projekt területi korlátozása
A megvalósítás helyszíne a kevésbé fejlett régiók vonatkozó terület-specifikus melléklet szerinti megyei jogú városának a közigazgatási területe.

A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A projekt javaslat maximális elszámolható összköltsége
Jelen Felhívás keretében a projekt elszámolható összköltsége a felhívás területi egységre vonatkozó
területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege a felhívás területi egységre vonatkozó területspecifikus mellékletében kerül szabályozásra.
b) A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás és segédletek

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-től augusztus 30-ig lehetséges.

Vegye igénybe pályázatírás szolgáltatásunkat!

A pályázati weboldal elérhetősége: Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése