palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Csizmazia Közhasznú Magánalapítvány pályázat középiskolás és általános iskolás diákoknak

A pályázat célja, hogy a névadó Csizmazia György tanítói munkásságával összhangban, elősegítse természeti környezetünk megismerését és megértését, s ennek érdekében az érdeklődő tanulókat saját munkára serkentse, a legjobbakat díjazza.

A   pályázatot  az  alapítvány  általános  és  középiskolásoknak  írja  ki.

A  beadás  módja:  a  pályázatokat  gépelve,  vagy  számítógépen  kinyomtatott  formában, egy  példányban  postán  kell eljuttatni  a  következő  címre:

MOZAIK  KIADÓ  6701  Szeged,  Pf.  301.

A   pályázat jeligés,  ezért kérjük, hogy a dolgozat mellé egy zárt borítékban mellékeljék a pályázó nevét,  korát,  postai  és e-mail  címét,  telefonszámát,  iskolája  nevét.  (Amennyiben  van  tanár  segítője,  az  Ő  nevét  is)  A   dolgozatra  csak  a jeligét  kell  írni.

Beadási  határidő:  2014.  április  2.  (beérkezés  időpontja)

Az  értékelést  az  Alapítvány  kuratóriuma  által  fölkért  zsűri  végzi.  A   díjátadásra  ünnepélyes  keretek között  2014.  április  26-án  kerül  sor  Szegeden  a  Móra  Ferenc  Múzeumban.  A   kuratórium  az ünnepségre  az  összes  pályázót  meghívja.

A   bírálóbizottság döntése a www.mozaik.info.hu és a    www.csizmaziaalapitvany.hu  honlapokon   2014.  április  18. után olvasható.  A   díjazottakat  postán  értesítjük.  A   díjak  elosztásáról  a  bíráló bizottság  dönt,  minden  résztvevő  oklevelet  kap,  a  legjobb  pályázók  pedig  tárgyjutalmat  és táborozási  lehetőséget.

Az  elbírálásban  előnyt  élveznek  azok  a  pályázatok,  amelyek  saját  kutatáson,  kísérletezésen, megfigyelésen alapulnak,  illetve  amelyek  illusztrációkat,  fényképeket,  rajzokat  is  tartalmaznak.  (A beadott pályamunkák mérete ne haladja meg az  A/4-est: 21×30 cm).  A  díjat a pályamunka kapja, így  egy  dolgozat  több  szerző  esetén  nem  kap   több jutalmat  (pl.  egy  pályamunka  jutalma  csak  egy szerző  táborozása  abban  az  esetben  is,  ha  ketten  írták.)  A   megadott  témától  eltérő  dolgozatokat  a

Kuratórium  nem  értékeli  és  nem  díjazza.

A  témakörök:

I.  Általános  iskolás  alsó  tagozatosok  számára (terjedelem  1-3  gépelt  oldal)

 1. „Aki  a  virágot  szereti…”  –  hobbim  a  kertészkedés
 2. „Vízi  csodavilág”  –  Kirándulás  tóparton,  folyóparton
 3. „Madarak karácsonya” – Figyeld meg a télen itthon maradt madarakat és írd le, hogyan tehetsz a kedvükre!

II.  Általános  iskolás  felső  tagozatosok  számára (terjedelem  2-5  gépelt  oldal)

 1. Lakóhelyem  téli  madárvendégei
 2. Madárvonulás  a  lakóhelyem  környékén
 3. Téli kirándulás az erdőben

III.  Középiskolások  számára (terjedelem  5-10  gépelt  oldal)

 1. A  vizek  összetétele,  változásának  hatása  az  élővilágra – Számos élőlény él vízparton, vagy vízben. Ezeket a víz összetétele állapota befolyásolja. Körülnézve lakóhelyeden, az ott talált tó, patak, folyó… vizének bizonyos összetevőit ismertesd, majd ezek esetleges változásának befolyásoló hatását elemezd!
 2. Az élőlényeket befolyásoló emberi hatások – Figyeld meg lakóhelyed környékének egy élőhelyét, társulását. Keress példákat, hogyan befolyásolja az ember az életközösséget, milyen hatással van az ott élő fajokra! Milyen örvendetes fejleményei vannak az ember természetalakító, fenntartó tevékenységének?
 3. A természet megjelenése a művészetben – Számos műalkotás ihletője a természet. Idézd fel olyan természettel kapcsolatos élményeidet, melyeket szívesen látnál műalkotásokon! Idézz fel olyan műalkotásokat, melyeknek témája átélt élményeidet eleveníti fel!

IV .  Valamennyi  korosztály  számára  –  Változatok  egy  témára – 2014-es pályázatodban különböző műfajokban és stílusban csillogtathatod meg fogalmazási készségedet. Az alaptörténet kitalálását a pályázóra bízzuk, csak példaként: írhatsz legkedvesebb növényed első virágzásáról, elmesélheted, hogyan jutottál hozzá kedvenc háziállatodhoz, vagy leírhatod, hogy miért tartod magadat természetvédőnek. Egy a fontos: az alaptéma legyen az élővilággal kapcsolatos és legyen olyan történet, mely elmesélésre érdemes.

Ha pályázol, ezt az alaptörténetet kell megosztanod írásban négy különböző korú személlyel és négy műfajban.  A személyeket magad választhatod ki (pl. a nagymamád, a legjobb barátod, a kedvenc tanárod), a műfajokat tőlünk kapod:

 1. LEVÉL,melyet T e írsz az alaptörténetről az általad kiválasztott egyik személynek;
 2. E-MAILegy második személynek;
 3. Telefonos üzenetrögzítőn hagyott SZÓBELI ÜZENETírásban rögzített szövege egy harmadik személynek;
 4. SMSa negyedik kiválasztottadnak.

Természetesen az alaptörténet leírásával kezdd a pályázatodat, s folytasd a négy változattal, jelezve, hogy kik az  egyes címzettek.  Arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy történet négy variációjának megfogalmazásakor tudod-e alkalmazni a különféle műfajok, illetve információs eszközök stílusbeli jellemzőit, jobbára íratlan „szabályait”, szóhasználatát.

Pályamunkádat írhatod kézírással, de ha kényelmesebb, írhatod számítógépen is, de két A4-es oldalnál semmiképp se legyen hosszabb.

V . Filmes kategória

FÉNY–ÁRNYÉK

Milyen hatással van a fény vagy a fényszegénység az élőlényekre?

Videofilmekről lévén szó, különös tekintettel a fények és árnyékok megjelenésére a képi kompozíciókban.

Készíts olyan, maximum 3 perces filmet, melyben bemutatod bármely növény vagy állat kapcsolatát a fénnyel. Milyen szerepet játszik a fény az életükben?

A filmanyag formátuma lehet: wmv, flv , 3gp, avi, mov , mpeg, mpg,mp4

Maximális feltölthető méret:200 MB

A pályamunkák beküldési határideje : 2014. április 3. 22 óra

Linkhttp://www.csizmaziaalapitvany.hu/