palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj 2014.

mankAz Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit  Kft. pályázatot  hirdet  fiatal,  alkotó képzőművészek számára a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

Az ösztöndíj célja
Az  ösztöndíj  célja,  hogy  segítse  a  tehetséges  alkotóművészek  pályakezdését  és  művészi fejlődését,  valamint  összetett  támogatási rendszerrel  kedvező  feltételeket  teremtsen  a formanyelvében és tartalmában korszerű, színvonalas művek létrehozásához.

Pályázhatnak
Az  ösztöndíjra  pályázhat  minden  olyan  fiatal  képzőművész  (festő-,  grafikus-,  szobrász-  és intermédia művész), aki már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tud felmutatni. 

Új  pályázóként  az  1979.  január  1.  után  születettek,  korábbi  ösztöndíjasok  közül  (akik  még nem  töltötték  ki  a  három  év ösztöndíjas  időtartamot)  az  1977.  január  1.  után  születettek pályázhatnak.

Nem nyújthat be pályázatot felsőfokú oktatási intézménybe beiratkozott hallgató, valamint aki  2014-ben  központi  költségvetési forrásból  egyéb  ösztöndíjban  (DLA-ösztöndíj,  NKA alkotói támogatása, stb.) részesül.

Ösztöndíjban részesülhet évente: legfeljebb 26 fő.

Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap (2014. január 01. napjától 2014. december 31. napjáig)

Az ösztöndíj összege: bruttó 100.000 Ft/hó 

Az  ösztöndíj  az  SZJA  törvény  alapján  nem  minősül  adómentes  jövedelemnek,  ennek megfelelően  a  hatályos  jogszabályi  előírások  szerinti  számfejtést  és  a  közterhek  levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás 2014
Pályázati dokumentumok

Pályázatok benyújtása

Az írásbeli pályázatokat személyesen vagy postai úton a MANK-hoz 2014. február 26. 17:00 óráig kell benyújtani.

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:

Név: Soós Ildikó
tel.: +36 26 500 071/207  mellék
e-mail: osztondijak@alkotomuveszet.hu

Link: Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj