palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Diákok a tudományért szakalapítvány-a felsőoktatásban kiemelkedő tudományos teljesítményt elért fiatalok alkotók, tudományos tevékenységének segítése

pro cultura alapítvány pályázatCélja: a felsőoktatásban kiemelkedő tudományos teljesítményt elért fiatalok alkotó, tudományos tevékenységének segítése.

Pályázatokat kizárólag a már eredményekkel (TDK-konferenciákon és más szakmai fórumokon elnyert díjakkal, tudományos publikációkkal, megvalósult egyéb alkotásokkal stb.) dokumentált (1) egyéni  hallgatói kutatómunka, valamint (2) az ahhoz kapcsolódó bel- és külföldi konferenciákon való aktív részvétel forintköltségeinek (részvételi díj, utazás, szállás) fedezésére, (3) továbbá kivételes esetben OTDT tevékenységhez kapcsolódó publikációk megjelentetésének támogatására fogadunk el.

(A szakalapítvány szerény anyagi lehetőségei miatt az egy pályázónak nyújtott összeg csak kivételes esetben haladhatja meg a 100.000 Ft összeghatárt. Az ezen összeghatárt is figyelembe vevő költségvetés intézményi infrastruktúra-támogatást nem tartalmazhat.)

Pályázati támogatásban részesülhetnek: (1) a felsőoktatásban dokumentáltan eredményes tudományos vagy művészi tevékenységet felmutató, magyarországi egyetemen vagy főiskolán, nappali tagozatos graduális tanulmányaikat végző, illetve (2) rendkívül indokolt esetben esti, levelező és távoktatási formában tanuló egyetemisták és főiskolások. Előnyben részesülnek az első egyetemi vagy főiskolai diplomájukat szerző fiatalok, továbbá a Pro Scientia Arany­érmesek. Ez utóbbiak kedvezménye, hogy a végzést, illetve az érem elnyerését követő naptári évben is kaphatnak pályázati támogatást.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

  1. A kitöltött pályázati űrlapokat, bennük a kért mellékleteket, két példányban;
  2. a kutatási vagy művészeti tevékenység gyakorlására vonatkozó terv rövid (legalább 1, legfeljebb 3 oldal terjedelmű) összefoglalását,
  3. részletes költségtervet,
  4. a pályázó szakmai életrajzát (az űrlapon is pontosan megjelölve a szakot/szakokat és az évfolyamot, amelyre a pályázat benyújtásakor jár a hallgató),
  5. a tudományos vagy művészi előéletére vonatkozó publikációs, illetve szereplési jegyzéket és a munkásságot reprezentáló nyomtatásban megjelent kiadványok – legalább első oldalának – másolatát,
  6. két tanára által írott ajánlást,
  7. korábbi szakalapítványi támogatás esetén annak ideje, összege és rendeltetése feltüntetését, valamint
  8. amennyiben konferencia-részvételre kér támogatást, annak dokumentumait (előadása vagy posztere kivonatát, a fogadási készségről szóló nyilatkozatot, a konferencia meghívóját,  stb.), valamint a munkanyelv ismeretének szintjére utaló nyelvvizsga-bizonyítványának másolatát.

Letölthető dokumentumok:

Egyéni pályázati útmutató (rtf/htm), és jelentkezési lap (rtf/htm)

Kollektív pályázati útmutató (rtf/htm), és jelentkezési lap (rtf/htm)

Kollégiumokért szakalapítvány pályázati űrapja (doc)

Visszamenőleges támogatást az alapítvány nem nyújt, továbbá a támogatás elnyerésétől két éven belül nem fogad be új pályázatot.

A szakkuratórium csak a www.prof.iif.hu/prc honlapról letölthető, vagy a Pro Cultura Alapítványnál beszerezhető pályázati segédlet alapján készült pályázatokat fogadja el.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 30. és október 12.

Az elbírálást májusban és novemberben végezzük el.

Forrás: Pro Cultura Alalpítvány