palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DráMÁzat drámapályázat

A székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház nyílt, egyfordulós drámapályázatot hirdet a draMA V – kortárs színházi találkozóra az alábbi feltételekkel:

A pályázó: Bármely magánszemély, aki magyar illetve román nyelven íródott drámát nyújt be.

A pályamű: A pályamű még színpadon bemutatásra nem került alkotás legyen, és ez folyamatosan fennálljon a drámapályázat eredményhirdetését követő év végéig.

Tematikai és műfaji megkötés nincs.

A pályamű kizárólag a pályázó (szerző) saját alkotása, szellemi terméke lehet.

A pályaművet csak elektronikus formában fogadjuk el.

A pályázat díjazása:  A zsűri által legjobbnak ítélt mű díjazása bruttó 1000,-  €.

A díj kifizetésére a pályázat eredményhirdetését követően megkötendő szerződés aláírásától számított 30 napon belül kerül sor.

Amennyiben a legjobb művet vagy műveket a színház vezetősége kivitelezhetőnek tartja, a Tomcsa Sándor Színház a 2012/13-as vagy az azt követő évadban színre viszi, valamint vállalja annak kiadását a mű eredeti nyelvén és/vagy román illetve magyar fordításban.

A pályázat egyéb feltételei: A díjazott művek kizárólagos színházi előadási joga a Tomcsa Sándor Színházat illeti meg a világ teljes területére, a pályázat elbírálásától számított 1 (egy) éven keresztül. A Tomcsa Sándor Színház a pályaművel kapcsolatos felhasználási jogosultságát – a szerzővel történő előzetes egyeztetés alapján – továbbengedélyezheti harmadik felek részére.

A Tomcsa Sándor Színház a pályázatokat titkosan kezeli, és a nem díjazott pályamunkákat az eredményhirdetést követően maximum 1 hónapon belül megsemmisíti.

A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a pályaműve díjazásban részesül, a Tomcsa Sándor Színház a pályázó nevét a szerzővel egyeztetett módon nyilvánosságra hozza.

A pályázat leadása:  A pályázatnak 2012. május 31. 15:00 óráig kell megérkeznie az alábbi e-mail címre: office@szinhaz.ro

A pályázat jeligés. Az alkotáson és annak címén kívül kizárólag a pályázó egyénileg választott jeligéjét tartalmazhatja az email. A pályaművön a szerző nevének vagy felvett művésznevének feltüntetése tilos!

A pályázó nevét és jeligéjét tartalmazó zárt borítékot postán kérjük eljuttatni a Tomcsa Sándor Színház címére:

Tomcsa Sándor Színház
str. Tamási Áron nr. 15
535600 Székelyudvarhely – Odorheiu Secuiesc  ,
Jud. Harghita
ROMANIA

(DRÁMAPÁLYÁZAT)

A pályázat elbírálása
A bíráló bizottság tagjai: Lőkös Ildikó, Szűcs Katalin Ágnes, Dr. Ungvári-Zrínyi Ildikó, Köllő Katalin, Szebeni Zsuzsa, Csép Zoltán, Nagy Pál, Demeter Katalin, Csurulya Csongor.

A pályázat végeredménye 2012. augusztus hónapban kerül kihirdetésre sajtótájékoztató keretében, illetve a www.szinhaz.ro internetes címen.

A Tomcsa Sándor Színház fenntartja a jogot, hogy a pályázatot részben vagy egészben érvénytelennek nyilvánítsa.

A jelen pályázati kiírás nem eredményezi a Tomcsa Sándor Színház szerződéskötési kötelezettségét, az nem minősül szerződéskötési ajánlatnak.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információ kérhető a Tomcsa Sándor Színház titkárságán, a 0040266212131 telefonszámon.

 Forrás:  www.szinhaz.ro