palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EACEA/06/10-Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása–Kereskedelmi közvetítői program 2010

media_internatonal_palyazatMEDIA 2007–FEJLESZTÉS, TERJESZTÉS, PROMÓCIÓ ÉS SZAKKÉPZÉS-EACEA/06/10-Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – a „Kereskedelmi közvetítői program” 2010 (2010/C 45/06)

Célkitűzések és leírás: Ezen ajánlattételi felhívás alapja az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (MEDIA 2007). A program egyik célkitűzése az aktuális európai filmek szélesebb nemzetközi forgalmazásának elősegítése és támogatása a forgalmazóknak nyújtott pénzalapok formájában a piaci teljesítményük alapján, elősegítve a nem nemzeti produkcióban készülő új európai filmekbe való további befektetéseket.
A program célja a gyártás és forgalmazás közti kapcsolatok ösztönzése, ezáltal az európai filmek piaci részesedésének és az európai társaságok versenyképességének javítása.

Támogatásra jogosult pályázók: A felhívás az európai művek filmszínházi terjesztésére szakosodott európai társaságoknak szól, amelyek tevékenysége hozzájárul a tanácsi határozatban részletezett MEDIA program fenti célkitűzéseinek az eléréséhez.
A pályázóknak az alábbi országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:

 • az Európai Unió 27 tagországa,
 • az EFTA-országok,
 • Svájc,
 • Horvátország.

Támogatható tevékenységek
A „kereskedelmi közvetítői” támogatási program két lépcsőben történik:

 • Lehetséges támogatási alap létrehozása, amely a vállalat európai piacon, egy adott időszak alatt elért teljesítménye alapján kerül kiszámításra.
 • A potenciális alap újbóli befektetése: Az egyes társaságok által létrehozott alapokat 2 részben (2 tevékenység keretében) kell újból befektetni 2011. szeptember 30-ig:

 1. Minimum garanciák vagy előlegek befizetése az új nem nemzeti európai filmek nemzetközi értékesítési jogainak vonatkozásában;
 2. és/vagy promóció, marketing és hirdetési tevékenység az új, nem nemzeti európai filmek piacán.
 3. 1. és 2. típusú tevékenység: A tevékenységek maximális időtartama 16 hónap a nemzetközi értékesítési szerződés aláírásának dátumától.

Odaítélési feltételek: A lehetséges támogatási alapot az európai kereskedelmi ügynök vállalatok számára ítélik oda az európai piacokon (itt: MEDIA 2007 programban résztvevő országokban) elért eredményeik alapján. A támogatás lehetséges pénzalap („Alap”) formájában áll a kereskedelmi közvetítők rendelkezésére, az aktuális nem nemzeti európai filmekhez kapcsolódóan további befektetésekhez kapcsolódóan.

Az alap befektethető az alábbi területeken:

 1. Minimális értékesítési garanciák teljesítéséhez kapcsolódóan az új nem nemzeti európai filmek vonatkozásában;
 2. A promóciós és marketing költségek teljesítéséhez kapcsolódóan az új nem nemzeti európai filmek vonatkozásában.

Költségvetés
A teljes rendelkezésre álló költségvetés 1 500 000 EUR.
Nincs megszabott maximális pályázható összeg.
A pénzügyi hozzájárulás formája támogatás. Az Európai Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 50 %-át.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatás keretet.

A pályázatok benyújtási határideje
A lehetséges pénzalap létrehozását célzó ajánlatokat legkésőbb 2010. április 30-ig (postai bélyegző dátuma) kell elküldeni a következő címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin Daskalakis
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Kizárólag a hivatalos nyomtatványon benyújtott, a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy által megfelelően aláírt pályázatokat fogadják el. A borítékon világosan fel kell tüntetni az alábbiakat:
MEDIA 2007 — DISTRIBUTION EACEA/06/10 — INTERNATIONAL SALES AGENT SCHEME
A faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

További részletes információ

A részletes útmutatók a pályázati űrlapokkal együtt a következő internetes címen található meg: http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/sales/index_en.htm

A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutató valamennyi feltételének, és azokat a rendelkezésre bocsátott űrlapokon kell benyújtani, a részletes útmutatásokban meghatározott összes szükséges információval és
melléklettel együtt.

Forrás: EUR-LEX