palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egész életen át tartó tanulás program-Leonardo innovációtranszfer

tempus pályázatokAz alprogram keretében nyújtott támogatás célja, hogy korábbi Leonardo da Vinci vagy egyéb projektek innovatív eredményeit vagy tartalmait adaptálják, és beépítsék a köz- vagy magánszférában működtetett szakképző intézménybe vagy képzési rendszerbe nemzeti, helyi, regionális vagy ágazati szinten, és ezáltal vonzóbbá tegyék az európai szakképzési rendszert, javítsák minőségét.

Pályázhatnak: a szakképzésben érintett intézmények, szakmai oktatással és képzéssel foglalkozó szervezetek
Kiíró: Európai Bizottság
Pályázatkezelő: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő: 2010. február 26.

Az alprogram keretében nyújtott támogatás célja, hogy korábbi Leonardo da Vinci vagy egyéb projektek innovatív eredményeit vagy tartalmait adaptálják, és beépítsék a köz- vagy magánszférában működtetett szakképző intézménybe vagy képzési rendszerbe nemzeti, helyi, regionális vagy ágazati szinten, és ezáltal vonzóbbá tegyék az európai szakképzési rendszert, javítsák minőségét.

A programban résztvevő országok köre:

 • a 27 európai uniós tagország
 • a 3 EFTA ország (Norvégia, Izland, Lichtenstein)
 • Törökország

Pályázati feltételek:

 • A projektek hossza minimum 1, maximum két év lehet
 • A pályázatban minimum 3 partnerország részvétele szükséges
 • A pályázatot a projektet koordináló intézmény nemzeti irodájához kell benyújtani

Európai prioritások:

 1. Kompetenciák és végzettségek átláthatósága és elismerése
 2. A szakképzési rendszerek és gyakorlatok színvonalának és vonzerejének növelése
 3. Szakmai képességek fejlesztése a munkaerő-piaci igények szerint
 4. A szakképzésben részt vevő tanárok, képzésvezetők és oktatók készségeinek és kompetenciájának fejlesztése

Nemzeti prioritások:

 • 1. prioritás: Olyan pályázatok, amelyeknek a célja olyan korábbi eredmények átvétele, amelynek kifejlesztésében magyar intézmények nem vettek részt;
 • 2. prioritás: Olyan pályázatok, amelyekben a munkaadók (cégek/munkaadói szervezetek) közvetlenül részt vesznek az innovációtranszferben.
 • 3. prioritás: Olyan pályázatok, amelyekben a témában érintett szakképző intézmények, képző szervezetek közvetlenül részt vesznek az innovációtranszfer lebonyolításában majd a projekt lezárulta után az adaptált eredmények fenntartásában.


A támogatás mértéke:
A támogatás összege maximum 150 000 euró/év, a teljes költségvetés max. 75%-a.

A pályázás menete: A pályázatok benyújtása a programot koordináló Tempus Közalapítványhoz történik. A pályázatok bírálatát a nemzeti iroda által megbízott hazai szakértők végzik, valamennyi pályázatot két, független szakértő értékel. A hazai bírálat lezárása után a pályázatok nemzetközi szintű egyeztetése történik a dupla finanszírozás elkerülése érdekében.
A pályázatot benyújtó koordináló intézménnyel a Tempus Közalapítvány köt szerződést (főszerződés), és ennek megfelelően a támogatás átutalását is a Közalapítvány végzi. A partnerekkel a főszerződés megkötése után a koordináló intézmény köt egyenként szerződést, illetve utalja tovább a támogatás partnereket megillető részét.
A pályázatokat on-line és nyomtatott formában kell benyújtani. A pályázat nyelve a partnerekkel történő kommunikáció nyelve (az on-line űrlap angol, német és francia nyelveken lesz elérhető).

A pályázat benyújtásával és a projekt megszervezésével összefüggő közös teendők összehangolása céljából a februári beadási határidő előtt pályázni lehet előkészítő látogatásra, amely anyagi támogatást biztosít a beadandó pályázatot koordináló személy(ek) számára a partner intézménybe tett látogatáshoz.  Erről bővebben a Tempus Közalapítvány honlapján olvashatnak: www.tka.hu/Pályázatok/Egész életen át tartó tanulás/Leonardo/Pályázati formák/Leonardo Előkészítő látogatások

További információ:
Tempus Közalapítvány
1093 Budapest, Lónyay u. 31.
Infóvonal: (06 1) 237 13 20
E-mail: info@tpf.hu
Web: www.tka.hu