palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat templomok felújítására – Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

Pályázat az egyházi hitéleti vagy közfeladat-ellátás helyéül szolgáló műemlék ingatlanok védelmére, felújítására, bővítésére, valamint egyéb szükséges egyházi felújítási, építési beruházások támogatására.

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá a magyar nemzeti kulturális örökség részét képező kárpátmedencei egyházi műemlékek és a kárpát-medencei magyar egyházak nemzetmegtartó szerepének növelését célzó egyéb beruházások, felújítására és támogatására.

Pályázat kódja: EOR-KCP-19

Az igényelhető támogatás minimális összege 1 millió Ft, a maximális összeg 15 millió Ft.

Pályázók köre

  • Egyházi jogi személyek, amelyek a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. melléklete szerinti egyházi szervezetek valamelyik GFO kódjával rendelkeznek (GFO kódok szerint: 551, 552, 555, 559), ezek a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 10 – 12. §-a szerinti szervezetek)
  • Határon túli magyar ajkú egyházi jogi személyek

Letölthető dokumentum

EOR-KCP Felhivas 2018.-2

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Pályázatok igénybejelentésének benyújtási határideje: 2018. november 30.

Egyházi támogatások
ügyfélszolgálat elérhetősége:
telefon: (+36-1) 795-5300
e-mail: egyhaz@bgazrt.hu

Pályázat templomok felújítására – Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások