palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Együtt-lét fotópályázat

együtt-lét pályázatA magyar országgyűlés meghirdeti az „Együtt-Lét hagyományos kultúrák együttélése a kárpát-medencében” című nemzetközi fotópályázatot, a magyar fotográfusok háza szakmai partnerségével.

A pályázatra:

 • a határainkon túl élő magyar kisebbségeknek a többi kisebbséggel és a többségi népcsoporttal való együttéléséről,
 • valamint a magyarországon élő kisebbségek, nemzetiségek életéről készült képek küldhetők be.

Pályázhatnak: az EU tagországainak, valamint a Magyarországgal szomszédos államok állampolgárai.

2011. január 1. és június 30. között Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsa soros elnökségét, szoros együttműködésben a megelőző két elnökséget adó Spanyolországgal és Belgiummal. Az Országgyűlés EU-elnökségi munkacsoportjának 2008. május 6-ai ülésén a parlamenti pártok egyhangú döntésével meghozott állásfoglalása kimondta, hogy az elnökségi célok között meg kell, hogy jelenjen a regionalizmus kérdése, a nyelvek és kultúrák sokszínűsége, a kisebbségek hagyományainak megőrzése. Ugyanezen értékek védelme a Lisszaboni Szerződésben lefektetett uniós célokban is megfogalmazást nyert: „az Unió tiszteletben tartja saját kulturális és nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Európa kulturális örökségének megőrzését és további gyarapítását”. A 2011. első felében sorra kerülő magyar EU-elnökségnek ezért kiemelt prioritása lesz Európa örökölt kulturális sokszínűségének támogatása.
Térségünkben egyedülálló kulturális értéket jelent a különböző nyelvű és kultúrájú közösségeknek az elmúlt évszázadok során kialakult hagyományos együttélése, az érintett csoportok egyaránt őshonosnak érzik magukat az együttélés színhelyén. Ez a hosszú évszázadok alatt kialakult, örökölt kulturális és nyelvi sokszínűség páratlan hagyományt és gazdagságot jelent ma is.

A pályázat célja, hogy a magyar elnökségi félévhez méltó kiállítással mutassuk be a Kárpát-medencében és Moldvában (Románia) élő közösségek életét. A nagyszabású kiállítás a Parlament előtt, a Kossuth téren kerül megrendezésre 2011-ben, a legjobb 50-100 pályamű megjelenítésével. A legjobb pályázati anyagok a kiállításhoz kapcsolódó katalógusban jelennek meg.

IDŐZÍTÉS:
A pályázat meghirdetése: 2010. július 12.

Beadási határidő: 2010. november 1-30.

A zsűrizés: 2010. december
Eredményhirdetés: 2010. december
A Kossuth téri kiállítás megnyitója: 2011. március

KATEGÓRIÁK:

 1. Emberábrázolás, portré
 2. Építészet, környezet, tárgyi világ
 3. Mindennapi élet
 4. Ünnepek és hagyományok

Pályázni lehet egyedi képekkel és sorozatokkal. Egy önálló kép vagy egy sorozat 1 pályaműnek minősül. Egy pályázó összesen 10 pályaművet küldhet be, kategóriától függetlenül. Egy sorozat maximum 10 db fotográfiából állhat. Hivatásos és amatőr fotográfusok egyaránt pályázhatnak.

A zsűri kategóriánként egy I., egy II., egy III. díjat adhat ki. A zsűrinek joga van pályaművet más kategóriába áttenni, tovább nem jutott sorozatból kiemelkedő képet kiemelni és önállóan értékelni, valamint sorozatot a kiállítás céljára átszerkeszteni. Megfelelő színvonalú képanyag hiányában a zsűri dönthet úgy is, hogy adott kategóriában nem ad ki díjat, vagy nem minden díjat ad ki. A zsűri köteles kizárni mindazokat, akik a pályázati feltételeknek nem tesznek eleget.

ZSŰRIZÉS:
A pályamunkákat a kiíró által felkért neves szakemberek bírálják el:
A zsűri elnöke, művészeti vezető: Korniss Péter, fotográfus

A ZSŰRI TAGJAI:

 • Ádám Gyula (Románia), fotográfus
 • Dorel Găină Gerendi, (Románia), fotográfus, egyetemi tanár
 • Gőbölyös Luca, fotográfus
 • Hegedűs Dóra, projekt igazgató, fotográfus
 • Kincses Károly, fotómuzeológus, művészeti főtanácsadó, Magyar Fotográfusok Háza
 • Kőrösi Orsolya, ügyvezető igazgató, Magyar Fotográfusok Háza
 • Marian Pauer, (Szlovákia) professzor, egyetemi fotótanszék vezető
 • Petrányi Zsolt, művészettörténész, a Műcsarnok főigazgatója

A nyilvános zsűrizés elé csak a formai feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő, etikailag kifogásolhatatlan, előzsűrizett fotók kerülhetnek.

A ZSŰRIZÉS TÖBB FORDULÓS, MENETE:
Előválogatás: 2010. november 22 – december 3.

 • Zárt rendszerű, nem nyilvános, nem közvetített
 • A zsűri a kategória kiírásoknak megfelelően előválogatja a pályaműveket online, azzal a céllal, hogy a második fordulóba csak – a kategória tartalmának – megfelelő, esztétikailag kifogástalan fotók kerüljenek.

1-2. forduló: 2010. december 7.

 • Nyílt: interneten keresztül követhető
 • Ebben a fordulóban már a közönség számára is elérhető formában az interneten keresztül (www.fotoklikk.hu) zajlik a zsűrizés, ahol a zsűri tovább szűkíti a kategóriák képanyagait. A 2. fordulóba bejutott képeket a kiíró nagyfelbontásban is bekéri, az eredeti feltöltő oldalon, amiről az érintetteket e-mailben értesíti. Ekkor kérjük az önéletrajzot és az arcképet is a regisztrációs oldalra feltölteni.

3. forduló: 2010. december 7.

 • A döntőbe jutott képek végső sorrendjének kiválasztása, interneten nem követhető. Az eredmény kihirdetésére csak a sajtótájékoztatón kerül sor decemberben.

DÍJÁTADÁS, KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ: A díjak átadására és a szabadtéri kiállítás ünnepélyes megnyitójára 2011. márciusában kerül sor a Kossuth téren.

DÍJAZÁS:
Kategóriánként összesen 3 díj adható ki. Az egyes díjak értéke az alábbi:

 • 1. díj: 1000 euró
 • 2. díj: 500 euró
 • 3. díj: 300 euró

A zsűri fenntartja a jogot, hogy több díjat adjon ki bármelyik helyezettnek. A harmadik fordulóba került művek közül internetes szavazás alapján kerül kiadásra a közönségdíj, amelynek értéke 500 Euro.

FORMAI ÉS TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK:
A beküldött fotóknak hűen kell bemutatniuk azt, ami a fényképezőgép lencséje előtt történt az expozíció pillanatában. A képek korrekcióját helyesen kalibrált monitor segítségével sRGB színprofilban kell elkészíteni. A korrekció a teljes képre vonatkozó kis mértékű digitális módosításokból állhat úgy, mint: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/ kontraszt (brightness/contrast), valamint az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítása: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. A kép egyes részeinek, ill. részleteinek módosítása nem megengedett! A fotó eredeti mondanivalóját a korrekciók nem módosíthatják. A zsűri fenntartja magának a jogot az eredeti RAW file vagy negatív megtekintésére. Fenti előírások megszegése a pályázatból való kizárást eredményezheti.
Kérjük a pályázókat, hogy formailag és tartalmilag korrekt képaláírást csatoljanak képeikhez a nevezés során. A képaláírás maximum 200 leütés lehet szóközökkel együtt, a képriportok bevezetőszövege maximum 600 leütés lehet.
A kép és képaláírás nem tartalmazhat utalást a fotós kilétére, az őt megbízó médiumra, ügynökségre. Egyedi fotók esetében a fotó készítésének időpontja nem lehet korábbi mint 2005. január 1. Beadható olyan pályamű is, melynek elkészítése több éven keresztül történt, ekkor a fotósorozat legalább egy eleme készítésének időpontja nem lehet korábbi mint 2005. január 1. A pályaművek kizárólag digitális formában (negatívról nagyított képek esetében szkennelve), szerverre történő feltöltés útján adhatók be, a pályázati adatlappal együtt. Felhívjuk a hagyományos technikát használó, tehát filmre dolgozó pályázók figyelmét, hogy szkenneléskor a kiírásnak megfelelő, nagyméretű, digitális nagyításra alkalmas file-t szkenneltessenek.
A pályázaton legalább 5 megapixel (2562 × 1936) felbontású eredeti képpel lehet részt venni, melynek kicsinyített 1400 × 1000 pixeles változatát kell feltölteni. A 3. fordulóba bejutott képekről külön értesítés után feltöltendő a nagyfelbontású változat maximum 10 megapixel (3648 × 2736 pixel) méretű változata.
A nevezéssel a pályázó vállalja, hogy rendelkezik a beadott kép nagyfelbontású változatával, amit a harmadik forduló után a feltöltő oldalon beküld a kiíró előzetes értesítése után. Pályázó tudomásul veszi, hogy a bekért nagyfelbontású képek feltöltése hiányában a kiíró kizárhatja őt a pályázatból.

A) KÉPFILE TECHNIKAI FELTÉTELEK:
A pályaművek kizárólag digitális formában, a www.egyuttlet.eu címen történt regisztrálás után tölthetők fel.
Filetípus: JPEG, a legmagasabb képminőséggel elmentve.
Méret: hosszabbik oldal fekvő kép esetén 1400 pixel, álló kép esetén 1000 pixel.
A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat a szerver feltöltés után átméretezi. A nagyobb méretű képek lényegesen lassabban töltődnek fel, feleslegesen lassítják a feltöltési folyamatot és a szervert is, ezért kérjük mindenképpen méretezzék át a pályázati anyagot.
A pályázó adatait nevezéskor a regisztrációs lapon, a képekhez tartozó képaláírást a képek mellett, a pályázati oldalon töltsék fel.
A megadott paraméterektől eltérő digitális anyagokat nem áll módunkban elfogadni.

B) KÉPFILE ELNEVEZÉSE:
A képek elnevezése automatikusan a rendszer által történik, ezért ezzel nem kell foglalkozniuk a pályázóknak. A feltöltésre kerülő ideiglenes fájlnevek nem tartalmazhatnak szóközt, ékezetes betűt, egyéb speciális karaktert. A rendszer a feltöltés után átkódolja a fájlneveket saját formátumára, de a tiltott betűk zavart okozhatnak. A későbbiekben a képeket a pályázó nevezési számával találhatják meg a közvetítési (www.fotoklikk.hu) oldalakon. Egyéb technikai kérdések számára a feltöltő oldalon Fórumot működtetünk, ahol minden technikai kérdésre válaszolunk.

C) NEVEZÉSI LAP:
A pályázaton a www.egyuttlet.eu weboldalon (regisztráció során) kitöltött nevezési lappal (az oldalon regisztrálva) lehet részt venni. Egy pályázó csak egy nevezési lappal pályázhat. A nevezési lapon a pályázó igazolja, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és hogy a beküldött képei minden tekintetben megfelelnek a kiírási feltételeknek, valamint kérésre feltölti nagyfelbontásban is a továbbjutott képeit.

D) PÁLYÁZATI ANYAG FELTÖLTÉSE INTERNETEN:
A pályázati anyagok fogadása egy központi szerveren történik, ahová a pályázók előzetes regisztráció után tölthetik fel file-jaikat. A regisztráció a www.egyuttlet.eu oldalon végezhető el. A feltöltő oldalon minden felhasználónak csak a saját adatállományaihoz van hozzáférési joga, a pályaművek nem nyilvánosak. Nevezési díj nincs. A feltöltött képek a pályázat véglegesítéséig módosíthatóak, a véglegesített pályázatokat a zsűri – akár a pályázat vége előtt is – előszűri, ezért a lezárt pályázatok felnyitására nincs mód.
A szerver 2010. november 1-jétől 2010. november 30-án 24-óráig fogad el feltöltéseket.
A pályázat végeredményét, a zsűrizést követően sajtótájékoztatón közöljük.
A díjakat a Parlamentben, a kiállítás ünnepélyes megnyitóján, 2011. márciusában adjuk át.

Letölthető dokumentumok:

pályázati kiírás

Forrás: http://www.egyuttlet.eu/