palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Együtthaladó V. – Pályaorientáció migráns fiataloknak

Az Együtthaladó V. – Pályaorientáció migráns fiataloknak c. projekt (EIA/2013/1.1.3.) tartalmában az oktatáspolitika aktuális témaköréhez, a pályaorientációhoz kapcsolódik, nyelvi szempontból a magyar nyelvi kompetencia fejlesztését segíti. Segédanyagunk az általános és a középiskolai oktatás pályaorientációs tananyagához kapcsolódik, így az integrált osztályokban alkalmazható. De nyelvi megformálásában és kulturális perspektívájában a migránsok igényeihez igazodik.

Tartalmi alapját a NAT (2007, 2012) és az OM kerettantervek anyagai, valamint az oktatásból a munka világába való átmenetet elemző nemzetközi szakirodalmak jelentik.

Részei a tanulás és a munka világa közötti kapcsolatot fejtik ki: tudatosítják a tulajdonságok és a pályaválasztás összefüggését, bemutatják a szakmák, foglalkozások képzési struktúráját, egy-egy kiválasztott szakma jellemzőit, bemeneti követelményeit.

együtthalado

A pályaorientáció tematikája ennek megfelelően az Önismeret és pályatervezés, Munkaerő-piaci kommunikáció, Szakmák és foglalkozások I–III. részekből áll.

Az Önismeret és pályatervezés három fejezetre oszlik. Az első fejezetben az én világa, a serdülő, a sport kulcsfogalmak köré szerveződnek a feladtok. A második fejezetben az önismerettől a társas élet felé lépünk. Ennek a fejezetnek az a célja, hogy tudatosítsa: az ember társas lényként éli életét. A szűkebb környezet megismerésétől a tágabb környezet felé haladunk, s végül a sokszínű társadalom témájához kapcsolódnak a feladatok. A harmadik, Pályaorientáció című fejezet a gardneri kulcskompetenciákra és az EU kulcskompetenciáira épített. Abban segít, hogy a diákok felmérjék, milyen tevékenységekben lelik kedvüket, végeznek ügyesen, mihez van tehetségük.
A Munkaerő-piaci kommunikációs segédanyag két fejezetből áll. Az első fejezet a Munkaerő-piaci alapfogalmak címet viseli, s három alfejezetre oszlik. A piactól a munkaerőpiacig alfejezet célja, hogy a diákokat a konkrét, hétköznapi életből is ismert piac fogalmától átvezesse a számukra még nyelvileg és tartalmában sem ismert munkaerőpiac fogalmához. Munka, munkahely, munkaidő, munkaszerződés c. alfejezet a munka fogalomkörben bővíti tovább a tanuló ismereteit, az Állás, pálya, pályafutás c. pedig az álláskeresés folyamatának szakszavait dolgozza fel. A második fejezet a Munkaerőpiaci-kommunikáció szóban és írásban címet kapta, amelyben kifejtésre kerülnek a kommunikációs alapfogalmak, és gyakorlásra az írásbeli és szóbeli szövegfajták. A feladatok elvégzésével a tanuló összeállíthat magának egy
felvételi/munkaügyi beszélgetést megelőző írásos dokumentációt.
A Szakmák és foglalkozások részek az eltérő szinteken elérhető képzési lehetőségeket mutatják be. Az I. kötet fókuszában az általános iskola után elérhető szakmák állnak, a II. kötet az érettségihez kötött szakképzésekkel foglalkozik, a III. kötet pedig a felsőoktatás változatos képzési kínálatába nyújt bepillantást.
A sajtótájékoztatón megszólalnak azok a tanárok, akik a próbaoktatás keretében tesztelték segédanyagainkat. Dudás Rita (Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola) beszámol arról, hogyan alkalmazható a pályaorientációs csomag kis létszámú
csoportban. Erdélyi Zsuzsanna és Bak Mónika (Magyar–Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) az anyag nagy létszámú osztályközösségben való oktatásának tapasztalatairól beszél. Borosné Jakab Katalin Edit(Szent István Gimnázium, Bp.) pedig segédanyagaink középiskolai oktatásban való hasznosíthatóságát mutatja be.

Helyszín: Kőbányai Szent László Általános Iskola, H-1105, Budapest, Szent László tér 1.
Időpont: 2014. november 27. 14:00
Elérhetőség: Palotai Zsuzsanna, projektmenedzser, egyutthalado@uni-miskolc.hu