palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Élen a tanulásban, élen a sportban kitüntető cím pályázat

A Fővárosi Közgyűlés pályázati felhívást tesz közzé az “élen a tanulásban, élen a sportban 2013 “fővárosi kitüntető cím elnyerésének feltételeiről a tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok számára.

 

A kitüntető cím adományozásának célja:

 • A fővárosi tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás és a sport helyes arányainak kialakítására.
 • A köznevelési intézmények és a sportegyesületek kapcsolatának erősítése, továbbfejlesztése
 • A tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek elismerése.

A kitüntető címet meghirdeti és a címeket odaítéli: a Fővárosi Közgyűlés.

A kitüntető cím elnyerésére az alábbi feltételekkel lehet a pályázatot benyújtani:

A./ Tanulmányi eredmények:

 1. A budapesti alapfokú köznevelési  intézmények 5-8. évfolyamú tanulói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,80  vagy annál magasabb.
 2. A budapesti középfokú  köznevelési intézmények 9-14. évfolyamú tanulói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,50  vagy annál magasabb.
 3. A budapesti székhelyű felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatának hallgatói, akiknek a tanulmányi átlaga 4,00  vagy annál magasabb.

Mindhárom kategóriában a sajátos nevelési igényű diákok és hallgatók jelentkezését is várjuk.

A tanulmányi átlagnál a 2012/2013-as tanév I. félévét, illetve felsőoktatási intézményeknél a 2012/2013. tanév első félév vizsgaidőszakában letett vizsgák eredményének átlagát kell figyelembe venni.

A tanulmányi eredmény tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el!!

B./ Sporteredmények:

Azok a pályázók jelentkezhetnek, akik eredményesen szerepeltek 2012. évben a következő dokumentált, elfogadott, hitelesített és ellenőrizhető egyéni és csapatversenyeken, melyek a sportági szakszövetségek, valamint sportszövetségek hivatalos versenynaptárában szerepeltek. Több fordulós versenyek, bajnokságok esetében a 2012. évben lezárultakat vesszük figyelembe.

 • Olimpia, Paralimpia,
 • Felnőtt ill. korosztályos VB-EB,  I-VI. hely
 • Középiskolai Világbajnokság (ISF), valamint
 • Világkupa (egyéni szám, vagy csapatverseny)
 •  Hazai országos, vagy bp-i felnőtt bajnokságok   
 • egyéni  versenyszámban I-VI. hely
 • csapatversenyben  I-III. hely
 • Országos, vagy budapesti korosztályos bajnokságok      
 • országos egyéni versenyszámban I-VI. hely
 • országos csapatversenyben  I-III. hely
 • budapesti egyéni versenyszámban  I-III. hely
 • budapesti csapatversenyben  I. hely
 • Magyar Egyetemi-FőiskolaiOrszágos Bajnokság
 • egyéni versenyszámban: I-III. hely
 • csapatversenyben: I. hely
 •  Diákolimpia országos döntő       
 • egyéni versenyszámban: I-III. hely
 • csapatversenyben: I. hely

C./ Igazolások:

Tanulmányi eredmények:

A 2012/2013-es tanév első félévi tanulmányi átlageredménye, melyről a köznevelési   intézmény által a kitüntető címre jelentkező nevére kiállított félévi értesítő másolatát kell csatolni. A másolatot az intézmény vezetőjével hitelesíttetni kell (intézményvezető, vagy tanulmányi iroda aláírása, oktatási intézmény bélyegzője). Amennyiben a félévi értesítő vonatkozó oldala nem tartalmazza a tanuló nevét, úgy azt a másolatra a hitelesítés előtt rá kell vezetni.

Tanulmányi átlageredmény: a magatartás és szorgalom jegyek kivételével, az összes számmal meghatározott érdemjegy, vagy vizsgaeredmény számtani átlaga.

A csak szöveges értékelést kapott tárgyak eredményét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.

A tanulmányi átlageredményt az adatlapon fel kell tüntetni!

Sporteredmények:

 • I.  esetén  országos sportági szakszövetség, vagy országos sportági szövetség
 • II. esetén  országos, illetve budapesti sportági szakszövetség, vagy sportszövetség
 • III. esetén  országos, illetve budapesti sportági szakszövetség, vagy sportszövetség
 • IV. esetén  Magyar, illetve BudapestiEgyetemi-FőiskolaiSportszövetség
 • V. esetén  Magyar Diáksport Szövetség

Sajátos nevelési igényű tanulók/hallgatók esetén a sportszövetségi igazolást a verseny jellege szerinti szakszövetségnek kell igazolni.

A sportedmények igazolását az adatlapon kell teljesíteni !

A bíráló bizottság javaslata meghozatalánál a tanuló/hallgató számára legkedvezőbb – egy sporteredményt –, (a B./ pont alatt meghatározott versenyek legjobb eredményét) és a tanulmányi átlagát veszi figyelembe.

A pályázat bírálatánál előnyt élveznek az olimpiai sportágakban elért eredmények.

A kitüntető cím adományozásáról a Fővárosi Közgyűlés dönt.

Figyelem! Az adatokat a mellékelt nyomtatványon 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) lehet benyújtani a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 45. napig (2013. április 13.) a Budapesti Diáksport Szövetséghez (1053 Budapest Curia u 3 . III. ½. emelet 2.).

Egyéb mellékleteket (pl. díszoklevél fénymásolata, fotó, stb.) az értékelésnél nem veszünk figyelembe.

Az adatlapok a Budapesti DiáksportSzövetségnél (1053 Budapest, Curia u. 3. III. ½. emelet 2.), valamint a tankerületi oktatási és sportigazgatási szervezeteknél és a felsőoktatási intézmények testnevelési tanszékein igényelhetők, vagy letölthetők a Városháza honlapjáról (www.budapest.hu) címen.

A kitüntető cím elnyerésével kapcsolatban információ kérhető: Thék Zsuzsa vezető főtanácsostól (telefon: 999-9468), vagy Németberta Sándor vezető főtanácsostól (telefon: 327-1289), illetve Pinnyey Richárd BDSZ főtitkártól (telefon: 266-7993).

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A beadási határidő után, vagy postán határidőn túl feladott, illetve téves címre küldött, továbbá a formailag hibás, hiányos, vagy az elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmeket a bíráló bizottság nem értékeli. Hiánypótlásra a kitüntető címre jelentkezőt nem szólítjuk fel.

 Forrás: http://budapest.hu/