palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Öveges József PhD Ösztöndíj

Pályázat a GE Hungary Kft. Healthcare divízió ”Öveges József” PhD ösztöndíjának elnyerésére 2013-2014-es tanévre. A GE Hungary Kft. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Healthcare divízió számára különösen  fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű  mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra. Az évente meghirdetésre kerülő ösztöndíjprogram a szakdolgozati konzultáción felül szakmai gyakorlati, illetve technológiai tréning lehetőséget is biztosít. Itt a remek alkalom, hogy az eddig megtanultakat kipróbáld a gyakorlatban is. Jelentkezz ösztöndíjasnak amennyiben informatikus, programozó-/programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakos hallgató vagy!

Pályázati feltételek

Az “Öveges József” PhD ösztöndíjra azok a hallgatók pályázhatnak, akik

  • 2013 tavaszán képzésük utolsó évét végzik informatikus, programtervező matematikus, fizikus, szoftvermérnök, villamosmérnök,  orvosbiológiai mérnök, gépészmérnök vagy műszaki menedzser szakon;
  • az állami PhD ösztöndíj elnyerésének feltételeit kielégítik;
  • vállalják, hogy a kiírt GE tématerületek valamelyikét választják PhD kutatásuk tárgyaként, melyen vállalati témavezető koordinálásával dolgoznak, nyaranta 1 hónap technológiai tréningen vesznek részt a   GE Hungary Kft-nél, s a PhD dolgozatukat a választott GE témában készítik;
  • a választott projekttémában munkaterv javaslatot készítenek és mellékelik pályázati adatlapjukhoz
  • kommunikációs szintű angol nyelvismerettel rendelkeznek.

Választható témák

A témák részletes kiírása megtekinthető: Egyetemi Karrier Irodákban, Dékáni Hivatalokban vagy letölthető innen: Az “Öveges József” hallgatói és PhD ösztöndíj 2013-2014-as tanévre érvényes projekt témái

Az ösztöndíj mértéke: A GE Hungary Kft. 3 év hosszúságú ösztöndíj programot hirdet meg, melyre sikeres felvétel esetén az ösztöndíj összege: havi nettó 150.000 Ft.

A tevékenység ellenőrzése az Alapítvány által félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható.

A pályázati rendszer

1. lépcső:

A kiírt témák közül a választott témára 2013.  április 15-ig  jelentkezik a hallgató egyetemi témavezetője támogatásával és a pályázati adatlap (a fenti web-címen letölthető) kitöltésével, mely a következőket tartalmazza:

  • a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott szakirány és PhD téma megjelölése;
  • az egyetemi témavezető neve, beosztása, fokozata, tanszéke;
  • egyetemi tanulmányokon kívüli szakmai tevékenysége, kutatási-fejlesztési tapasztalatai;
  • mellékelve a választott projekttéma munkaterv javaslatát.

Az érvényes pályázati adatlapot benyújtó jelentkezők közül az egyetemi előválogatás során kiválasztott hallgatókkal a Vállalat szükség szerint személyes elbeszélgetést folytat május 9. és 31. között.

Kiértékelés után a technológiai tréningre elfogadott jelentkezések készítői június 15-ig írásban értesítést kapnak.

2. lépcső:  

A hallgatók július hónapban technológiai tréningen vesznek részt, melynek sikeres teljesítése esetén nettó 150.000 Ft egyszeri juttatásban részesülnek. Ez alatt  a vállalati és az egyetemi témavezetőik segítségével  kidolgozzák a PhD témájuk munka-  és ütemtervét a következő 2 félévre (2013. szeptember – 2014. január, 2014. február – július).

A doktori iskolába való felvételi vizsga eredménye és a hallgatói munkaterv javaslat alapján dönt az Alapítvány az “Öveges József” PhD ösztöndíj odaítéléséről, lehetőleg az állami Phd ösztöndíjakról való döntés előtt.

 ”Öveges József”  ösztöndíj odaítéléséről.
Letölthető dokumentumok
Információ:
Name: Herenyik Ildikó
Phone: +36 23 410 020
Email: ildiko.herenyik@ge.com