palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

START Pro ösztöndíj pályázat

Pályázati felhívás 18 és 27 év közötti, megvalósítható ötlettel rendelkező tehetséges fiatalok számára, akik vállalkozás indítását
tervezik.

A pályázat célja, hogy lehetőséget adjon tehetséges fiatalok számára ötleteik valóra váltására olyan egyedülálló módon, amely során a pályázat nyertesei egy induló üzlet számára a piacra lépés során legfontosabb gyakorlati tapasztalatokat szerezhetnek az intenzív képzés-mentorálás alatt, annak érdekében, hogy elképzeléseik, ötleteik megvalósítása minél piacképesebbé váljon. A programban olyan innovatív, napjaink kihívásaira reagáló ötleteket, elképzeléseket, megoldásokat kívánunk támogatni, amelyek fókuszában Magyarország saját erőforrásra épülő fejlesztése áll.
Támogatni kívánjuk továbbá, hogy a fiatalok kibontakoztathassák tehetségüket, kipróbálhassák magukat, fejleszthessék vállalkozási képességeiket karrierútjaik, foglalkoztatási lehetőségeik bővítése érdekében. A Nemzeti Tehetség Központ komplex szakmai programot és anyagi támogatást ad a pályázat nyerteseinek, segítséget nyújt abban, hogy a tehetséges fiatalok a vállalkozásukat el tudják indítani.
A pályázat célja, hogy a jelentkezők üzleti fejlettségi szintjüknek leginkább megfelelő szakmai és anyagi támogatásban részesülhessenek az alábbiak szerint:

A START Pro program célja a konkrét piacra lépés és ezt követően a gyors növekedés és skálázhatóság biztosítása.

A Pályázók az alább felsorolt három kategória egyikében nyújthatják be társadalmi hasznossággal bíró, innovatív ötleteiket tartalmazó nonprofit vagy forprofit gazdasági társasági formában (beleértve az egyéni céget és az egyéni vállalkozót) megvalósítható pályázataikat, amelyek szakmai programjait és szakmai célkitűzéseit lehetőség szerint széleskörű társadalmi, gazdasági és környezeti-fenntarthatósági szempontok figyelembevételével határozzák meg és dolgozzák ki:
a) „Fenntartható energia”
b) „Közösségi tanulás, közösségi edukáció”
c) „Mentális egészségmegőrzés – tudatos, hosszútávú, preventív megoldások”

Forrás megnevezése: Az ösztöndíj forrását a Nemzeti Tehetség Program „START programcsalád – Befektetés a jövőbe” című,
NTP-START-M-23-0001 azonosítószámú projektje keretében a Kulturális és Innovációs Minisztérium biztosítja.

A támogatás formája
Az elnyert ösztöndíj 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás.
A START Pro keretében a programba bejutott 15 csapatból és a START Basic 5 továbbjutó csapatából a Demo Day alkalmával legsikeresebbnek ítélt 2 csapat 5-5.000.000 Ft-os díjazásban részesül. Az ösztöndíj folyósítása a Demo Day után, a szerződés aláírását követően egy összegben történik.
Saját forrás biztosítása nem szükséges.

Szakmai együttműködő partner
Jelen ösztöndíjpályázat lebonyolítója a Nemzeti Tehetség Központ, a lebonyolítás során szakmai együttműködő partnere a Design Terminál Nonprofit Kft.
Teljes név: Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2800 Tatabánya, Stúdium tér 1.
Cégjegyzékszám: 11-09-024678
Adószám: 25717002-2-11

A pályázat benyújtására jogosultak köre (közös pályázók esetében valamennyi pályázónak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek):
A pályázat benyújtására jogosultak 18-27 éves tehetséges fiatalok.
Az alsó korhatár értelmezése: a  pályázat beadásának napján már betöltötte a 18. életévét. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be a 27. életévét.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó, aki a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.
Nem részesülhet ösztöndíjban továbbá az a Pályázó, aki a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9/B. § (2) bekezdése alapján eltiltás hatálya alatt álló személy, ezáltal nem szerezhet gazdasági társaságban többségi befolyást, nem válhat gazdasági társaság korlátlanul felelős tagjává, egyéni cég tagjává, továbbá nem lehet cég vezető tisztségviselője (képviselője).
Nem részesülhet ösztöndíjban továbbá az a Pályázó, aki az NTP-START-M-21-0001 vagy NTP-START-M-22-0001 program keretében támogatási összegben részesült.
Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó sem, aki pályázatának koncepciója, témaköre vagy lényeges elemei nem különböznek az NTP-START-M-21-0001 vagy NTP-START-M-22-0001 program keretében támogatási összegben részesült pályázattól.
A Pályázók egyénileg, vagy közösen adhatnak be pályázatot.

Közös pályázók esetében meg kell nevezni a Főpályázót. A közös pályázat további résztvevői a Pályázó, vagy Pályázók. Ahol e kiírás valamely pontjában Pályázó vagy Pályázók szerepelnek, az az egyéni pályázóra és a közös pályázókra (a közös pályázat valamennyi résztvevőjére) is vonatkozik. A Főpályázónak fenntartott jogokat és kötelezettségeket csak a Főpályázó gyakorolhatja, illetve teljesítheti.
Közös pályázat esetén a támogatási ösztöndíjszerződés megkötésének további feltétele, hogy a közösen pályázók a szerződéskötés előtt benyújtsák a pályázók egymás közötti jogviszonyát, az egyes pályázók jogait és kötelezettségeit rögzítő együttműködési megállapodást. Az együttműködési megállapodás elkészítéséhez a Nemzeti Tehetség Központ dokumentummintát bocsát a pályázók rendelkezésére. Az együttműködési megállapodás összeállítása azonban a Pályázók felelőssége.
A Pályázati Kiírás keretében egy Pályázó legfeljebb egy pályázati kategóriában (START Basic vagy START Pro) indulhat és legfeljebb egy pályázati anyagot nyújthat be jelen pályázati fordulóban. Közös Pályázók esetén a tagok csak egy pályázatban vehetnek részt.

Nem nyújtható be pályázat, ha az igénylő (Pályázó):
– Bármilyen más uniós vagy hazai költségvetési forrásból finanszírozott pályázat, program keretében már korábban támogatást nyert vállalkozás indítás céljából a jelen pályázatra benyújtott ötletével, pályázati anyagával.
– A pályázatát egy már a támogatási kérelem benyújtásakor működő gazdálkodó szervezettel kapcsolatban kívánja felhasználni, melynek az igénylő tagja és/vagy vezető tisztségviselője.

Az ösztöndíj összege és a díjazottak száma:
A pályázat keretösszege: 10.000.000 Ft
Tervezett résztvevő pályázatok száma: 20 pályázat
Tervezett ösztöndíjat elnyert pályázatok száma: 2 pályázat
Támogatási összeg: bruttó 5.000.000 Ft / pályázat

FIGYELEM! A pályázati keretösszeg a három kategóriában támogatandó összes pályázatra vonatkozik, kategóriától függetlenül. Támogató fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes pályázatok számára fenntartott keretösszeget a szakmai zsűri értékelése alapján, a beérkezett összes pályázat értékelése függvényében ítélje meg, nem pedig a kategóriák között arányosan felosztva. Támogató fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a pályázati keretösszeget nem meríti ki teljes mértékben, tekintettel a beérkezett pályázatok minőségére és a szakmai zsűri értékelésére.

A vállalt szakmai tevékenységek:

 • a program időszaka, helyszíne: 2024. március 22. – május 31., online és személyes formában vegyesen
 • a heti rendszerességgel péntekenként tartandó, alkalmanként 4-6 órás térítésmentes képzési-mentorálási komplex szakmai felkészítő program teljes óraszámának 90%-án való részvétel (összesen 7 alkalom, lásd részletesen a 11. pontban, az első workshop napja: 2023. március 22.);
 • a mentorálási folyamat során a mentorral folyamatos és nyomon követhető kapcsolattartás (a képzés és mentorálás magyar nyelven zajlik);
 • az inkubációs folyamat során a mentorálás keretében átfogó üzleti terv kidolgozása;
 • havi rendszerességgel pénzügyi elszámolás és legfeljebb 1000 karakter terjedelemben szakmai alátámasztás, valamint három havonta szakmai beszámoló és záró szakmai beszámoló benyújtása a Nemzeti Tehetség Központ felé;
 • részvétel az online Demo Day-en.

A pályázat döntő fordulója, fődíjak:
A komplex szakmai felkészítő programot követően a 20 nyertes Pályázó egy ún. Demo Day-en, egy napos, budapesti helyszínű rendezvényen vesz részt 2024. május második felében a Bíráló Bizottság előtt. (Az a nyertes Pályázó, aki az előírt követelményeket nem teljesítette, nem indulhat a Demo Day-en.)
A Demo Day során a Pályázók bemutatják a minden részletében kidolgozott ötletüket a Bíráló Bizottság előtt. A Demo Day során a Bíráló Bizottság által legjobbnak ítélt két pályázat egyenként bruttó 5.000.000 Ft támogatásban részesül (fődíj).

A fődíj folyósítására a szerződéskötést követő 30 napon belül kerül sor. A támogatási összeg lehívásának feltétele egy vállalkozás – mely lehet forprofit vagy nonprofit gazdasági társaság, egyéni cég, egyéni vállalkozás – létrehozása a szerződéskötést követő egy
éven belül. A cégalapítást követő évben a vállalkozás működésének igazolását alátámasztani szükséges egy részletes szakmai beszámoló benyújtásával és a pályázati összeg felhasználásának bizonylatokkal történő alátámasztásával (pénzügyi elszámolás).

A támogatási időszak
A pályázat részeként benyújtott szakmai programban megjelölt tevékenységek és célok megvalósítását 2024. március 22. – június 15. közötti időszakban meg kell kezdeni. A pályázat során elnyert összeggel legkésőbb 2023. október 31-ig el kell számolni a Nemzeti Tehetség Központ felé.
A pályázat második fordulójában elnyert összeggel a támogatási összeg folyósításától számított egy éven belül, de legkésőbb 2024. december 31-ig el kell számolni a Nemzeti Tehetség Központ felé.

A START Pro űrlap 2023. október 25-től érhető el.

A jelentkezéskor kötelezően csatolandó dokumentumok:

 1. A pályázathoz a Pályázó(k)nak mellékelnie kell egy egyszerűsített üzleti tervet (one-pager). A one-pager sablonja a jelentkezési felületről érhető el, kérjük a megadott formadokumentumot használni.
  A one-pager sablon tartalmazza a kidolgozott ötletet, a részletes megvalósítási tervet, a pénzügyi tervet és ötletbemutatást, mely nyilvánosságra hozatható a pályázati kommunikáció keretében.
  A pályázati anyagban a Pályázónak ki kell térnie az alábbiakra is:

  • piac telítettsége, piaci szereplők;
  • költségvetés (I. számú melléklet, Költségterv alapján);
  • célcsoport, célkitűzés;
  • innováció,
  • eszköz/helyigény,
  • fenntarthatóság, hosszú távú hasznosíthatóság;
  • társadalmi hasznosság,
  • kockázati tényezők.
 2. Egy legfeljebb 2 perces videót, melyben bemutatja eddigi szakmai útját és további terveit,elérendő szakmai céljait és az üzleti koncepcióját megtestesítő ötlet prototípusát;
 3. Be kell nyújtania az Adatkezelési tájékoztató dokumentum aláírt, scannelt példányát;
 4. és a II. számú melléklet, Nyilatkozatok dokumentum aláírt, scannelt példányát.

Letölthető dokumentum

START_PRO_Palyazati_Felhivas_2023 (1)

A START Pro pályázat benyújtásának (véglegesítésének) határideje: 2024. február 15. (csütörtök), 23:59.

Elérhetőség
A pályázattal kapcsolatban további információkat a start@ntk.hu e-mail-címen kérhet, valamint a http://www.ntk.hu/, illetve az ntpstartprogram.ntk.hu weboldalakon olvashat.