palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

France Excellence Hongrie ösztöndíjak mesterszakra és mérnökképzésékre a 2024/2025-ös tanévben

France Excellence Hongrie ösztöndíjak (korábban Francia kormány ösztöndíjak) mesterszakra és mérnökképzésékre a 2024/2025-ös tanévben.


Kik jelentkezhetnek?

Az ösztöndíjakra olyan magyarországi egyetemi hallgatók jelentkezését várjuk, akik mester fokozatú tanulmányokat szeretnének folytatni Franciaországban.

Az ösztöndíjra való jelentkezés feltételei a következők :

 • Magyarországon folytatott középiskolai tanulmányok és/vagy egy magyar egyetemen folytatott alapképzés,
 • korhatár 30 év,
 • megfelelő nyelvtudás igazolása abból a nyelvből, amelyen a fogadóintézmény által nyújtott képzés zajlik (francia vagy angol),
 • olyan, a magyar állam által elismert felsőoktatási diploma megléte vagy előkészítése, amely lehetővé teszi a Franciaországban zajló képzésre való beiratkozást,
 • olyan képzésre való jelentkezés, amely az érettségire épülő 5 éves egyetemi képzések sémájába illeszkedik (franciául BAC+5 képzés),
 • hiánytalan jelentkezési anyag leadása.
 • Megegyező színvonalú pályázati anyag esetén azok a magyar hallgatók részesülnek előnyben, akik a pályázat benyújtásakor Magyarországon tartózkodnak és soha nem jártak még Franciaországban.

Előnyt élveznek a mesterképzés második évére – M2 –, a mérnökképzések utolsó évére, Master of Science / of Art típusú képzésekre vagy a kifejezetten Franciaországban elérhető specializációkra jelentkezők.

 Az MBA típusú képzésekre nem igényelhető az ösztöndíj.

Támogatható fogadó intézmények: Minden diplomás képzést nyújtó intézmény.

Időtartam

 • Legalább egy tanulmányi félév (a felvételi értesítőben, a képzési tájékoztatóban vagy az intézmény honlapján feltüntetett félév dátuma az irányadó; ez lehet kevesebb vagy több mint 6 hónap),
 • legfeljebb 10 hónap.

Az ösztöndíj juttatásai

 • Havi juttatás = 860 €/hó,
 • A nemzeti diploma megszerzéséért fizetendő (differenciált vagy nem differenciált) regisztrációs díj alóli mentesség (frais d’inscription) a Felsőoktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó egyetemeken és közintézményekben,
 • a CVEC díj alóli mentesség (azonban a mentességről szóló igazolás megszerzéséhez fiókot kell létrehozni a messervices.etudiant.gouv.fr oldalon, majd regisztrálni a cvec.etudiant.gouv.fr oldalra),
 • Biztosítási rendszerhez való csatlakozás érkezéskor (a társadalombiztosításhoz való csatlakozásig) azon hallgatók esetében, akik nem rendelkeznek érvényes európai egészségbiztosítási kártyával,
 • Kiegészítő társadalombiztosítás (mutuelle complémentaire)
 • Elsőbbségi segítségnyújtás a CROUS kollégiumokban és magánlakásokban való elhelyezéshez,
 • Kedvezményes árak a CF által szervezett kulturális tevékenységekre,
 • Utazási támogatás:
  1. Az egyetemi és tudományos együttműködés terén kötött francia-magyar bilaterális egyezmények értelmében a France Excellence Hongrie ösztöndíjas hallgatók egy kiegészítő utazási támogatásban részesülnek a Tempus Közalapítványnak köszönhetően. A France Excellence Hongrie ösztöndíj nyerteseit a Tempus Közalapítvány fogja keresni minden további információval. Kérdés esetén kérjük, forduljon ELTER Nikolettához, a francia-magyar kétoldalú ösztöndíjak koordinátorához a nikoletta.elter@tpf.hu címen.
  2. A franciaországi nemzetközi repülőtér és a a tanulmányok helyszínéül szolgáló város közötti utazás költségét a Campus France fedezi. Kizárólag 2. osztályú vonattal történő utazásra vonatkozik. Nem térítenek meg taxi-, busz-, metrójegyeket vagy kilométerköltséget.
   + Vízumdíj alóli mentesség, amennyiben a nagykövetség kéri.

Hasznos információk

A franciaországi hallgatói jogállás alapján nyújtott egyéb juttatások (nem kapcsolódnak az FEH-ösztöndíjhoz)

 • Ingyenes bérleti kaució „VISALE”
 • A CAF által nyújtott lakhatási támogatás,
 • Ingyenes csatlakozás az általános francia társadalombiztosítási rendszerhez (nem EU-s állampolgárságú hallgatók számára; valamint azon magyar hallgatók számára, akik nem rendelkeznek érvényes európai egészségbiztosítási kártyával),
 • Kedvezmények a tömegközlekedésben és a kulturális ajánlatok. További információk itt.
 • Az ösztöndíj (FEH) nem összevonható a következőkkel:

Más francia minisztérium által odaítélt ösztöndíj, többek között a CROUS szociális támogatás,

 • Tanulószerződés vagy szakképzési szerződés (vagy az ösztöndíjas képzéséhez kapcsolódó bármely más munkaszerződéssel, beleértve a doktori szerződéseket és a CIFRE-szerződéseket is),
 • ERASMUS + ösztöndíj vagy a francia Külügy-és Európaügyi Minisztérium egyéb ösztöndíjai,
 • Az AUF által nyújtott ösztöndíj,
 • Egy másik finanszírozótól/állami szervezettől származó támogatás.

 A ösztöndíj (FEH) azonban összevonható a következőkkel:

 • Magánszervezettől származó finanszírozás, feltéve, hogy azt a Campus France részére bejelentették,
 • Társfinanszírozás egy közintézménytől,
 • Kiegészítő finanszírozás egy közintézménytől.

 A jelentkezési anyag leadása

Töltse le az alábbi „Formulaire Master” PDF jelentkezési anyagot és az utasításoknak megfelelően töltse ki azt. Ez tartalmazza a jelentkezéshez csatolandó dokumentumok listáját.

A teljes jelentkezési anyagot február 28-án éjfélig kérjük elektronikus formában elküldeni a bourses@inst-france.hu és a j.palagyi@inst-france.hu címre. Nagy terjedelmű jelentkezési anyag esetén javasoljuk a www.wetransfer.com használatát.

Jó tudni : A mesterszakra történő jelentkezés

A jelentkezőknek ezzel párhuzamosan jelentkezniük kell a kívánt képzésre is. Ebben az alábbi katalógusok lesznek segítségükre:

 • Mesterszakok és mérnöki képzések katalógusa (Campus France)
 • A Mon Master felvételi platform katalógusa
 • Angol nyelvű képzések katalógusa

Az állami egyetemeken a mesterképzés első évére (M1) a felvételi a központosított Mon master platformon keresztül történik.

A mesterképzés második évére (M2) a jelentkezés közvetlenül a kívánt egyetemen keresztül zajlik. Ehhez vegyék fel a kapcsolatot a Tanulmányi osztállyal (Bureau de scolarité) vagy az adott képzés felelősével (responsable de la formation).

Letölthető dokumentumok

Kiválasztási eljárás

1. szakasz: Jelentkezési anyag alapján történő előválogatás

A jelentkezési anyagok a Nagykövetségre kerülnek egy pluridiszciplináris szakértői bizottsághoz, mely a beérkezett anyagok alapján kiválasztja azokat a hallgatókat, akiket az ösztöndíjiroda behív egy, a budapesti Francia Intézetben zajló motivációs beszélgetésre.

2. szakasz: A kívánt tanulmányok bizottság előtti bemutatása

A bemutatás egy vegyes, francia-magyar zsűri előtt zajlik, melynek tagjai a Nagykövetség és magyar egyetemek képviseletében érkező szakértők. A zsűri azt értékeli, hogy a jelentkezők mennyire tudnak érvelni a tanulmányi tervük és a szakmai projektjük mellett. A beszélgetés a tanulmányok nyelvén folyik (franciául vagy angolul) és előreláthatóan a 2024. március 18-i héten kerül megrendezésre.

3. szakasz: Ösztöndíjat nyert hallgatók

Az ösztöndíjban részesülő hallgatókat április végén értesítjük az eredményről. Az ösztöndíjasoknak ezután véglegesíteniük kell jelentkezési anyagukat, az ösztöndíj azonban csak akkor kerül véglegesen odaítélésre, ha az ösztöndíjas igazolja, hogy a kiválasztott francia intézményben hivatalosan is felvételt nyert.

A nagykövetség ösztöndíjirodája segít az ösztöndíjasoknak abban, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a kiutazásra és választ kapjanak kérdéseikre. Ennek érdekében az ösztöndíjiroda június elején tájékoztatót szervez a Francia Intézetben, melynek időpontja a későbbiekben kerül pontosításra.

Az ösztöndíjasok csak azután utazhatnak Franciaországba, hogy megkapták a párizsi Campus France ügynökségtől (az ösztöndíjasokkal Franciaországban foglalkozó szervezet) vagy annak regionális képviseletétől (a vidékre utazó hallgatók esetében) e-mailben az utazáshoz szükséges dokumentumokat, köztük a Pass’Campust. Az ösztöndíjasok az utazási jóváhagyási dokumentum nélkül nem utazhatnak Franciaországba.

Jelentkezési határidő: 2024. február. 28.

Amennyiben intézményében népszerűsíteni szeretné ösztöndíjprogramunkat, írjon a bourses@inst-france.hu címre.