palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nosztalgia autóbusz-dekorációs pályázat

Rajzpályázat a Volánbusz Zrt. tulajdonában álló egyik Ikarus gyártmányú EAG 397.05 típusú autóbusz dekorálására.

A pályázat célja a Szervező tulajdonában álló, Ikarus gyártmányú, EAG 397.05 típusú autóbusz kreatív, nosztalgikus hangulatot idéző, professzionális dekorálása.

Ennek érdekében a Szervező
• a VOLÁNBUSZ és a jogelőd vállalatok történetére,
• az Ikarus típusú autóbuszok történetére,
• az autóbuszos közlekedésre vagy
• a fentiekre együttesen utaló, nosztalgikus hangulatú pályaműveket várja.

Részvételi feltételek

 • A Pályázaton természetes személyek vehetnek részt életkori megkötés nélkül.
 • A 18 év alatti természetes személy esetén a Pályázat benyújtásához a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges (3.sz. melléklet). A törvényes képviselő hozzájárulása nélkül beküldött Pályázat érvénytelen.
 • Egy Pályázó több pályaművel (kreatív tervvel) is részt vehet a Pályázaton.

A beadott pályázati mű formai követelményei:

 1. ) A Pályázat A/3-as méretben, digitális, pixel- vagy vektorgrafikus technikával készülhet a Szabályzat 2.sz. mellékletét képező jellegrajz felhasználásával oly módon, hogy a Pályázat a dekorálandó autóbusz karosszériáját részben vagy egészében fedje. A jármű üveg- és tükörfelületeire (pl. szélvédők, ablakok, visszapillantó tükrök belső fele) dekoráció nem kerülhet. A tervezett Pályázatot a jármű jellegrajzán el kell helyezni, emellett a méretarányos tervet külön íven is csatolni kell.
 2. ) A beküldött pályázatokat csak elektronikus úton a kreativpalyazat@volanbusz.hu e-mail címre lehet beküldeni.

A beadott Pályázatok tartalmi megkötései:

 1. ) szerepeljen rajta a Szervező megnevezése vagy a Szervezővel azonosítható jellegzetesség valamilyen módon felismerhető legyen,
 2. ) ábrázolja a Pályázó által elképzelt, autóbuszos közlekedéshez köthető nosztalgikus hangulatot, a Szabályzat 2. pontjában meghatározott témakörökben,
 3. ) a Pályázat szempontjából érvénytelennek minősülnek azok a pályázatok, amelyek- internetes honlapról letöltött vagy bármely más úton beszerzett, más szellemi tulajdonában lévő kész kreatívok, tervek, rajzok, képek stb.
  • a Szervező jó hírnevét sértik,
  • valamint a 4. pontban írt részvételi feltételeknél előírt követelmények hiányában (18. év alatti Pályázó esetén a törvényes képviselő hozzájárulásának hiánya, 16. évét be nem töltött Pályázó esetén a törvényes képviselő személyes adatokhoz való hozzájárulásának hiánya – Pályázó és törvényes képviselő adatai tekintetében egyaránt, valamint a 16. életévét betöltött Pályázó személyes adatokhoz való hozzájárulása).

Nyeremények
Szervező az első három helyezett Pályázatot beküldő alkotót a jelen pontban meghatározott nyereményben részesíti. A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre át nem váltható.

1. hely: 40.000.-Ft értékű utazási utalvány és egy 10 ezer forint értékű ajándékcsomag
2. hely: 1 db 30 ezer Ft értékű ajándékcsomag,
3. hely: 1 db 20 ezer Ft értékű ajándékcsomag

Elérhető dokumentumok

Járműrajz (szabadon letölthető):

Vektorgrafikus járműrajz

Részvételi szabályzat
Adatkezelési tájékoztató és folyamatleírás
3. számú melléklet –Nyilatkozat 18. életévét be nem töltött Pályázó törvényes képviselője részéről
4. számú melléklet – Személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulási nyilatkozat 16. életévét be nem töltött; Pályázó törvényes képviselője részéről
5. számú melléklet – Személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulási nyilatkozat

A Pályázat időtartama
Pályázati időszak: 2024. január 16. 14:00 – 2024. február 15. (vasárnap) 24:00
A beérkezett pályázatok bírálata: 2024. február 26. – március 31.
Eredményhirdetés: 2024. április 15-ig
A győztes pályamű bemutatása: A Szervező által 2024 júniusában rendezendő VOLÁNBUSZ Retrónapon, amelynek dátumát a Szervező később határozza meg és hozza nyilvánosságra.

A beküldés menete:
A Pályázatot legfeljebb 25 MB méretű digitalizált, pixelgrafikus (jpg, jpeg, png), vagy vektorgrafikus formátumban (pdf, ai, eps) kell a kreativpalyazat@volanbusz.hu elektronikus e-mail címre beküldeni. Vektorgrafikus formátum esetében, ha a pályaművön betűkarakterek
is szerepelnek, azokat „görbévé” kell alakítani. A Pályázatot egyes, letöltési időkorlát nélküli felhőtárhely szolgáltatás (Google Drive, Onedrive, iCloud) igénybevételével is be lehet küldeni.

Szerzői jogok
A Pályázaton részt venni csak saját alkotással lehet. Más alkotó szerzői jogát sértő Pályázatot, valamint mesterséges intelligencia igénybevételével létrehozott pályaműveket a Szervező kizárja.