palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil szervezetek tagjai számára tanulmányutak támogatására

Pályázati felhívás civil szervezetek, olyan fiatal (18-30 éves) aktivistáinak, önkénteseinek, tagjainak tanulmányútjainak támogatására, akik a program céljaihoz kapcsolódó témakörökben olyan „jó gyakorlatokat”, ötleteket, példákat, projekteket kutatnak fel, amelyek idehaza is használhatóak az uniós értékekhez és jogokhoz kapcsolódó problémák kezelésében és a szemléletformálásban.

A hazai társadalom számára olyan ötletek, javaslatok, inspirációs források bemutatása, amelyek alkalmazásával a civil szervezetek és közösségek eredményesebb munkát tudnak végezni a program fenti, átfogó céljához kapcsolódó területeken. Ennek érdekében a program civil szervezetek olyan fiatal (18-30 éves) aktivistáinak, önkénteseinek, tagjainak tanulmányútjait támogatja, akik:

 • egyénileg vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét, maximum 1 hónap alatt;
 • egy vagy több EU tagországban;
 • a fenti átfogó célokhoz kapcsolódó témakörökben olyan „jó gyakorlatokat”, ötleteket, példákat, projekteket kutatnak fel, amelyek idehaza is használhatóak az uniós értékekhez és jogokhoz kapcsolódó problémák kezelésében és a szemléletformálásban;
 • ezeket az utazás alatt és után blog, videó, podcast, közösségi média stb. segítségével aktívan és széles körben terjesztik;
 • tapasztalataikat és a megismert jó gyakorlatokat civil közösségekkel is megosztják: útjukról videókat, hazatértükkor írásos beszámolót készítenek, illetve részt vesznek a Közös Értékeink Program rendezvényein.

KIK PÁLYÁZHATNAK? – TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK

Magyarországon bejegyzett civil szervezetek fiatal aktivistáikkal, önkénteseikkel közösen. A szervezeteknek meg kell felelniük a Közös Értékeink Program általános feltételeinek (ld. alább.)

A tanulmányútra jelentkező fiataloknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

 • kiemelkedően érdeklődnek valamely (egy vagy több) uniós érték és jog érvényesülése iránt, és van korábbi tapasztalatuk, aktivitásuk a témához kapcsolódóan;
 • magabiztosan kommunikálnak angolul és/vagy a meglátogatni kívánt ország/ok nyelvén, képesek riportokat, interjúkat készíteni;
 • nyitottak a világ megismerésére, és képesek önállóan megszervezni útjukat;
 • van tapasztalatuk kommunikációs tartalmak előállításában és képesek magabiztosan, hatékonyan blogbejegyzéseket, videókat, podcastokat, közösségi média tartalmakat stb. készíteni tudósításaikhoz;
 • tapasztalataikat önállóan be tudják mutatni a hazai médiában, ill. egyéb fórumokon.

A pályázaton induló civil szervezeteknek az alábbi általános feltételeknek kell megfelelniük:

 • nem profitérdekeltek, azaz nem a személyes haszonszerzés érdekében jöttek létre (bár lehetnek fizetett alkalmazottaik és végezhetnek gazdasági tevékenységeket, ennek eredményét nem oszthatják fel tagjaik és vezetőik között; gazdasági tevékenységük nem lehet elsődleges, hanem a szervezet küldetésének és céljainak megvalósítását kell szolgálja);
 • tagjaiknak nincs anyagi érdekeltsége a szervezet munkájának eredményében vagy gazdasági tevékenységében, illetve a szervezetnek nem lehet fő célja és tevékenysége pusztán tagjai gazdasági vagy szakmai érdekeinek képviselete;
 • önkéntes alapon szerveződnek, azaz magánemberek vagy csoportok saját elhatározásukból hozzák létre, és tevékenységükben rendszerint van valamilyen önkéntes elem;
 • közérdekűen és a közéletben tevékenykednek, egyes csoportok vagy az egész társadalom jólléte érdekében, de nem törnek politikai hatalomra;
 • valamilyen szintű szervezeti állandósággal rendelkeznek, azaz van meghatározott céljuk, rendszeres tevékenységük és állandó tagjaik (szemben az ad-hoc csoportosulásokkal);
 • demokratikusan, átláthatóan és erőszakmentesen működnek, választott vezetőik felelősek a tagság és a támogatók felé;
 • függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint for-profit szervezetektől (alapítóik, illetve vezető tisztségviselőik között nem lehetnek többségben a felsorolt szervek képviselői);
 • nincs köztartozásuk;
 • tiszteletben tartják, megvédik és népszerűsítik az Európai Unió alapvető jogait és értékeit (és erről pályázatukban nyilatkozatot tesznek).

Jogi formájuk szerint pályázhatnak:

 1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott, aktívan működő civil szervezetek, szövetségek és szakszervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói érdekképviseleti szervezeteket, biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
 2. a 2013. évi V. törvény azaz a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, aktívan működő egyesületek és alapítványok (ide nem értve a vagyonkezelő és közalapítványokat).

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be ezen a felhíváson, de a KÉP program képzési és akciópályázati felhívásán támogatott szervezetek is pályázhatnak, amíg a programból kapott összes támogatásuk el nem éri a 60 000 € értékhatárt.

MIT KÍNÁLUNK EHHEZ? – A PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA

Az egy projektre elnyerhető összeg legfeljebb 5000 €, ami a teljes projektköltség 100%-a, önrészre nincsen szükség. A kiadásoknak fedezniük kell a tanulmányút előkészítését, megvalósítását és kommunikációját, illetve a megismert jó gyakorlatok hazatérés utáni népszerűsítését. Ennek megfelelően az elszámolható költségek:

 • a pályázó szervezetnek a tanulmányút előkészítésével és adminisztrálásával kapcsolatos kiadásai;
 • a tanulmányúthoz kapcsolódó utazási, szállás, étkezés, kiküldetési stb. költségek;
 • a tanulmányúthoz esetlegesen szükséges kisértékű eszközök (pl., mikrofon, kamera);
 • az európai értékek és jogok érvényesüléséhez kapcsolódó, megismert jó gyakorlatok hazai bemutatásához, terjesztéshez kapcsolódó költségek (pl. eseményszervezés).

A projektek futamideje legfeljebb nyolc hónap lehet, ami magában foglalja a legalább 2 hét, legfeljebb 1 hónap időtartamú utazást (és kint tartózkodást), annak előkészítését és a tapasztalatok bemutatásához, terjesztéséhez szükséges időt is. A projektek lezárásának végső határideje: 2024. december 31.

A támogatásra rendelkezésre álló teljes keretösszeg 50 000 €.

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI? – A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

A pályázatot a fiatalokat befogadó civil szervezet nyújthatja be a Közös Értékeink Program weboldalán  (felhasználónév és jelszó megadásával történő regisztráció után) elérhető online űrlap kitöltésével, az ott található útmutató szerint.

A pályázatban be kell mutatni:

 • azt a (fenti célokhoz kapcsolódó) témakört, vagy témákat, amelyekhez kapcsolódóan jó gyakorlatokat terveznek gyűjteni és ennek indoklását;
 • a meglátogatandó országo(ka)t, szervezeteket és projekteket (legalább előzetes elképzeléseket);
 • a hazai terjesztéssel kapcsolatos terveket;
 • a pályázó szervezetet;
 • az utazó fiatal(ok)at, és egy legfeljebb 2 perces hatásos és meggyőző videó linkjét (valamelyik videómegosztó portálról) a terveikről és önmagukról.

A pályázathoz csatolt dokumentumként fel kell tölteni az utazó fiatal(ok) önéletrajzát és motivációs levelét. Ezeken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a formai értékelés során  kizárható azon szervezet, amelynek legfrissebb beszámolója nincsen feltöltve (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) a birosag.hu oldalon található civil szervezetek névjegyzékébe!

Kérjük, fordítsanak gondot az űrlap kérdéseinek értelmezésére, és válaszaikban fogalmazzanak tömören és egyértelműen. Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegretörőek, segítsék mondanivalójuk megértését.

Letölthető dokumentum

pályázati felhívás

MEDDIG LEHET PÁLYÁZNI? – BEADÁSI HATÁRIDŐ

A pályázatok beadására rendelkezésre álló idő a meghirdetéstől számított 60 nap, a beadás határideje: 2023. december 18. du. 14. 00 óra.

Kérdéseket a www.kozosertekeink.hu weboldal üzenetküldő felületén keresztül lehet feltenni, amire a támogatásközvetítő munkatársai 3 munkanapon belül válaszolnak. Minden pályázót biztatunk arra, hogy vegyék igénybe a konzultáció lehetőségét, és olvassák el a program weboldalán található GYIK (gyakran ismételt kérdések) menüpont alatti információkat még a pályázat benyújtása előtt! Kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a támogatásközvetítő munkatársai nem kérhetők.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Minden, a projekt végrehajtásához szükséges és arányos közvetlen költség elszámolható, amely a támogatott szervezetnél vagy partnereinél merül fel, az alábbiak szerint:

 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés és számlázás a projekt futamideje alatt történik);
 • szükségesek a projekt végrehajtásához és szerepelnek a pályázatban beadott, valamint a Bíráló Bizottság által elfogadott projekt költségvetésben;
 • azonosítható és ellenőrizhető, a támogatott vagy partnerei számviteli nyilvántartásában a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően szereplő költségek;
 • észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek.

Figyelemmel a fentiekre az alábbi közvetlen költségek támogathatók:

 • a tanulmányút előkészítésében és adminisztrálásában résztvevő alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás teljes költsége, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);
 • a tanulmányút résztvevőinek kiküldetési, utazási költségei és napidíja (megadva az utazás célját, módját és távolságát);
 • a tanulmányúthoz szükséges (új vagy használt) berendezések és kellékek kölcsönzése vagy vásárlása;
 • szolgáltatások költségei, ideértve a biztosítást, kommunikációs költségeket, a rendezvényeket, nyomtatás és kiadvány költségeket (a szolgáltatás megnevezésének és tartalmának rövid leírásával).

PÉNZÜGYI MENETREND

A projektek végrehajtását legkorábban a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételének napján lehet elkezdeni, költségek is ettől az időponttól kezdve számolhatók el, a projekt (támogatási szerződésben foglalt) utolsó napjáig. Visszamenőlegesen semmilyen költség nem számolható el, sem korábban felmerült, sem már elvégzett tevékenységek kapcsán.

A támogatási szerződés euróban fogja tartalmazni az elfogadott költségvetést és a két utalási részletet. A Kárpátok Alapítvány a támogatás 90%-át a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belül előlegként átutalja, míg maradék legfeljebb 10%-át a projekt zárását, a végbeszámoló benyújtását és elfogadását követően egyenlíti ki. A támogatott szervezet a forint számlájára euróban kapja a támogatást, ami így automatikusan forintra váltódik. Az utalás napján a pályázó bankja által használt váltási árfolyam lesz a forintban felmerülő költségek elszámolásához használt árfolyam. Ez alól kivételt képeznek az igazolhatóan euróban felmerülő költségek, amelyek utalása euró számlára is történhet. Az utalások pénznemét és azok megosztását a támogatási szerződés rögzíti majd. Ha bizonyos költségek nem euróban vagy forintban keletkeznek, az átváltáshoz az InforEuro aktuális havi árfolyamát kell használni.

További információ kérhető: 

Kárpátok Alapítvány
Bata Boglárka +36-20-573-6644
Baglyas Zsófia +36-70-801-0747

Illetve az elektronikus felületen, regisztrációt követően (kozosertekeink.hu) írható kérdés felénk.