palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kárpátok Civil Innovációs Díj

Pályázati felhívás vidéki térségekben működő civil szervezeteknek, hogy bemutathassák az elmúlt két évben megvalósított innovatív közösségi alapú kezdeményezéseiket.

A Kárpátok Térségének Civil Platformját az a cél vezérli, hogy megerősítse az élénk, sokszínű, és igazságosságon alapuló civil társadalmat a Kárpátok térségében. A platform azoknak a civil szervezeteknek az együttműködését támogatja, amelyek a Kárpátok Eurorégió legkirekesztettebb és legkiszolgáltatottabb közösségeiért dolgoznak. Célja a civil társadalom súlyának és befolyásának erősítése kapacitásfejlesztés útján, helyi és régiók közötti hálózatok létrehozásával, valamint a társadalmi innováció tapasztalatainak, ismereteinek és bevált gyakorlatainak megosztásával.

A civil társadalmak kulcsfontosságú szerepet játszanak a társadalmi gyakorlatok alakításában (modellek adaptálása, a jelenlegi gyakorlatok megváltoztatása, módszerek bevezetése vagy bővítése) válaszul a társadalmi, gazdasági és ökológiai kihívásokra, mellyel céljuk a működési területükön aktív közösségek társadalmi jóllétének előmozdítása. A Kárpátok térségében aktív civil szervezetek ez irányú erőfeszítéseinek elismerése érdekében a Platform alapítói, a Fundacja Peritum – Lengyelország, a szlovák ETP, a Kárpátok Alapítvány – Magyarország és a Kárpátok Alapítvány – Ukrajna, Szigeti Magyar Ifjúsági Szervezet, Románia Civil Innovációs Díj pályázatot hirdetnek. A díj által lehetőséget kívánnak nyújtani vidéki térségekben működő civil szervezeteknek, hogy bemutathassák az elmúlt két évben megvalósított innovatív közösségi alapú kezdeményezéseiket.

A Kárpátok Térségének Civil Platformja pályázatot hirdet a Kárpátok Eurorégióban működő bejegyzett civil szervezetek és informális közösségek részére, megvalósult innovatív kezdeményezéseik bemutatására. Elsőbbséget élveznek az Ukrajnai háborúra reagáló projektek.

Az innovációk leírását az alábbi témákban várjuk:

 • a közösség társadalmi, kulturális, gazdasági és ökológiai potenciáljának mozgósítása;
 • társadalmi befogadás és integráció;
 • új társadalmi partnerségek és hálózatok fejlesztése;
 • az önkéntes munka népszerűsítése;
 • együttműködés és partnerség a civil szervezetek, a helyi önkormányzatok és a vállalkozások között;
 • a közösségi adományozási kultúra és a társadalmi felelősségvállalás fejlesztése;
 • civil szervezetek közötti határokon átnyúló együttműködés, amely hozzájárult valamely helyi probléma megoldásához.

A pályázatnak az alábbi információkat kell tartalmaznia:

 • a pályázó szervezet/közösség rövid bemutatása (mikor alapították, főbb célkitűzései, tevékenységei) – fél oldal
 • a kihívás, probléma leírása, bemutatása, amelyre megoldást kínál a kezdeményezés/innováció – 1 oldal
 • a kezdeményezés/innováció megvalósításának folyamata, leírása (hogyan valósult meg?) – 1 oldal
 • a kezdeményezés/innováció legfőbb eredményei (mit értek el?) – 1 oldal
 • a kezdeményezés/innováció fenntarthatósága: mi az innováció jövője és milyen jövőbeni terveik vannak? – 1 oldal

Az írásban benyújtott pályázaton kívül szívesen látunk az innovációt bemutató fotókat, rövid videókat is.

Civil Innovációs Díj

Minden pályázó országból egy nyertes részesül díjazásban. A díjátadó ünnepségre a platform következő nemzetközi eseményén kerül sor, várhatóan 2024 február második felében, ahol a nyertesek lehetőséget kapnak a projektjük bemutatására.

Ki vehet részt a pályázaton?

Bejegyzett civil szervezetek vagy informális csoportok pályázhatnak, amelyek a Kárpátok régióban működnek, nevezetesen:

 • Magyarország:  Borsod-Abaúj-Zemplén,  Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Nógrád megyék
 • Lengyelország: Kárpátaljai vajdaság
 • Románia: Bihar, Botosány, Hargita, Máramaros, Szatmárnémeti, Szilágy és Szucsáva megyék
 • Szlovákia: Kassa és Presov régiók
 • Ukrajna: Chernyivci, Ivano-frankivszki, Lvivi és Kárpátalja régiók

A fenti régiókon kívül működő szervezetek/közösségek, valamint a régión kívül bejegyzett de itt működő civil szervezetek helyi szerveződései nem pályázhatnak.

A pályázat értékelése

Olyan pályázatokat várunk, amelyek a Kárpátok Eurorégió vidéki területein működő szervezetek, csoportok által kerülnek megvalósításra, innovációjukban egyértelműen alulról építkező megközelítést alkalmaznak, és kézzelfogható eredményekkel rendelkeznek.

A Platform partnerszervezeteiből álló zsűri a pályázatokat a következő szempontok szerint értékeli (egyenként 20%):

 • az innováció hátterének bemutatása, miért indították el;
 • az innováció főbb, kézzelfogható eredményeinek és a közösségre gyakorolt hatásának ismertetése, hogyan járult hozzá a közösség
 • hosszú távú céljainak eléréséhez;
 • a projekt megvalósítása során használt módszerek egyértelmű bemutatása;
 • a projekt innovációs jellegének meggyőző indoklása;
 • az innováció fenntarthatósága.

Hogyan lehet pályázni? 

A pályázatot a mellékelt pályázati adatlapon saját nemzeti nyelven (magyar, szlovák, ukrán, és lengyel) kell benyújtani a szervezet működése szerinti országban az alábbi szervezethez:

 • Magyarország – Kárpátok Alapítvány-Magyarország.
  További információ: Rakusz Márta karpatokalapitvany.rakuszmarta@gmail.com +36 70 421 2798
 • Szlovákia – ETP Szlovákia – Fenntartható Fejlődés Központja
 • Ukrajna – Kárpátok Alapítvány-Ukrajna
 • Lengyelország – Peritum Alapítvány
 • Románia – Szigeti Magyar Ifjúsági Szervezet

Letölthető dokumentum

Civil Innovációs Díj_2023_felhivas_HU_0

Beadási határidő: 2023. december 15.