palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Apáczai ösztöndíjprogram

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal pályázati felhívása szakképző iskola, illetve technikum 9., 10., 11, vagy 12. évfolyamának tanulói számára, Apáczai ösztöndíjprogramban való részvételre.


A pályázat célja
A hazai oktatási rendszer kihívása a minőségi oktatásból való kirekesztődés mérséklése, valamint a hátrányos helyzetű fiatalok esetében a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése.
Az ösztöndíjrendszer bevezetésének célja a szakképzésbe jelentkező, egyúttal a képzést eredményesen elvégző, szakmát szerző tanulók számának növekedése, a szakképzés társadalmi elfogadottságának erősödése, valamint a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási lehetőségeinek, munkaerőpiaci kilátásainak, társadalomba való beilleszkedési esélyeinek javulása.

A pályázók köre
A Pályázati kiírás és szabályzatban foglaltak szerint pályázat útján támogatás nyújtható, ha a tanuló az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

 • az első szakma megszerzéséhez- kapcsolódóan – a szakirányú oktatásban szakképzési—munkaszerződéssel részt vevő-tanuló kivételével – szakképző iskola, illetve technikum-9., 10., 11. vagy 12. évfolyam nappali rendszerű, olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonnyal rendelkezik, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult;
 • a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatainak átlaga a 3,50-t eléri vagy afölött van;
 • a pályázat benyújtásakor vagy az azt megelőző öt évben hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult;
 • a képzését biztosító Intézmény által a pályázat benyújtására jogosult tanuló nevére kiállított Mentori támogató nyilatkozattal rendelkezik.

A pályázati felhívás legfontosabb részletei

A támogatás összege:

 1. A támogatás havonkénti mértéke, ha a tanuló a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel
  • rendelkezik, a támogatás alapjának
   • tizenhat százaléka (16 000 Ft), ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50-3,99 között van,
   • huszonöt százaléka (25 000 Ft), ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-4,49 között van,
   • harmincnégy százaléka (34 000 Ft), ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van;
  • nem rendelkezik, a 171. § (1a) bekezdése szerint ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka (16 000 Ft). A tanulmányi eredménytől függetlenül egységes, azonban a támogatható pályázatok sorrendjének kialakítása a pályázati adatlapon rögzített és a csatolt bizonyítvánnyal igazolt tanulmányi átlag alapján történik.
 2. A technikum kilencedik és tizedik évfolyamán tanuló az Szkr. 173. § (2a) bekezdése alapján a fenti támogatáson felül további támogatásra jogosult, melynek havonkénti mértéke a támogatás alapjának nyolc százaléka (8 000 Ft).

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A pályázati kiírás keretében az Apáczai ösztöndíjprogram támogatást 2024. február 1-jétől 2024. augusztus 31-ig biztosítja, összesen maximum 7 hónapra, a rendelkezésre álló keretösszeg mértékéig.

Forrás / pályázati kiírás / Letölthető dokumentumok
Apáczai ösztöndíjprogram 2024 – Pályázat a szakképzésben tanuló fiatalok számára – Pályázati kiírás és szabályzat
Apáczai ösztöndíj pályázat 2024.

Pályázat benyújtási határidő: 2024. február 8. 23:59 óra

Az ügyfélszolgálat elérhetősége: ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu

Kapcsolódó pályázatok: Oktatási pályázatok, Ösztöndíjak, Pályázatok magánszemélyeknek