palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Előminősítő pályázati felhívás Szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására

afsz_logoA Szociális és Munkaügyi Miniszter előminősítő pályázatot hirdet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B., 99/D., valamint a 99/E. §-okban meghatározott szociális foglalkoztatást közvetlenül végző, vagy külső foglalkoztatón keresztül működtető szociális intézmények szociális foglalkoztatási támogatására.

A Szociális és Munkaügyi Miniszter a pályázat teljes lebonyolításával a Foglalkoztatási és Szociális Hivatalt (továbbiakban FSZH) bízza meg.

1.  A pályázat célja:

Magyarország közigazgatási területén érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szociális foglalkoztatást végző szociális intézmények előminősítése a szociális foglalkoztatás állami támogatásának elnyeréséhez.

A szociális foglalkoztatási támogatás mértéke függ:

A.) A szociális foglalkoztatásban résztvevőket illetően:

 • a szociális foglalkoztatás formájától (munka-rehabilitáció vagy fejlesztő-felkészítő),
 • a szociális foglalkoztatásban támogatni kívánt ellátottak létszámától,
 • a foglalkoztatás munkaórájától,
 • a támogatásban részesülő foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő munka-rehabilitációs díjak, illetve munkabérek és járulékai összegétől.

B.) A szociális intézménynek a foglalkoztatással összefüggő kiadásaira tekintettel:

 • a külön jogszabályban előírt segítők munkabére és járulékai,
 • anyagköltség,
 • közüzemi költség,
 • adminisztrációs költség,
 • és eszközbeszerzés költségeitől, illetve:

C.) A szociális foglalkoztatásból származó bevétel összegétől (amely kiegészítheti a szociális foglalkoztatás költségeit).

A finanszírozási pályázat a 2010. évi költségvetés elfogadását követően jelenik meg. A finanszírozási pályázat meghívásos, kizárólag a sikeres előminősítést elért pályázó vehet rajta részt.

2. Pályázók köre
A pályázat beadására azon állami, nem állami és egyházi fenntartású szociális intézmény fenntartója jogosult, amely a pályázat kiírásának megjelentetésekor érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik és szociális foglalkoztatási támogatásban részesült.
A fenntartónak minden szociális foglalkoztatást nyújtó intézményére vonatkozóan külön – külön kell pályázatot benyújtania. Ilyen esetben a fenntartó több pályázattal vesz részt a pályázati eljárásban. Amennyiben egy intézményen belül több külső foglalkoztatóval van megállapodása szociális foglalkoztatás biztosítására, akkor azt az intézményenként beadott pályázatán belül szükséges feltüntetni.

3.  A pályázóval szembeni elvárások
Az a szociális intézményt fenntartó pályázhat, amelyik a pályázat kiírásának megjelentetésekor rendelkezik jogerős működési engedéllyel szociális foglalkoztatásra (továbbiakban intézményi foglalkoztató), vagy megállapodást kötött szociális foglalkoztatásra szóló jogerős működési engedéllyel rendelkező személlyel, illetve szervezettel (továbbiakban külső foglalkoztató).

A pályázó a szociális foglalkoztatás céljából 2009 évre kötött egyidejűleg fennálló szerződések valamint megállapodások számára és az abban megjelölt munkaidő összesítésére figyelemmel kap szociális foglalkoztatási támogatást, figyelemmel a szociális foglakoztatás típusára, arányaira, az ellátás szakmai sajátosságaira, a 2010 évre elkészített foglalkoztatás szakmai tervre, valamint az adott ellátási típusra eső költségvetési keretre.

4.  A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 06. 24 óráig.

5.  Minősítés érvényességének időszaka: 2010. január 01.-től 2012. december 31. napjáig terjedő időszak.

6. A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2009. október 15-től lehet berögzíteni. A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

Az internetes pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz minden kérdésére választ adva kell kitölteni, és a 7. pont szerinti mellékleteket elektronikus becsatolni.
Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az FSZH internetes pályázatkezelő rendszerében a megadott határidőig véglegesítésre került.

7.  A pályázathoz elektronikus úton csatolni kell:

 • a szociális foglalkoztatásra szóló jogerős működési engedélyt, továbbá folyamatban lévő módosítás esetén a működést engedélyező hatóság által érkeztetett kérelmet,
 • a szociális ellátásra szóló jogerős működési engedélyt, továbbá folyamatban lévő módosítás esetén a működést engedélyező hatóság által érkeztetett kérelmet,
 • külső foglalkoztatóval kötött megállapodást, amennyiben azon keresztül történik a szociális foglalkoztatás,
 • előző évről, 2008-ról szóló szakmai, működési és pénzügyi beszámolót,
 • 2010. évi foglalkoztatás szakmai tervét, amely tartalmazza: a foglalkoztatott célcsoport megjelölését, bemutatását és foglalkoztathatóságának minősítését, a foglalkoztatási tevékenységet, foglalkoztatottak tervezet létszámát és megoszlását, tervezett éves munkaidőt – foglalkoztatási típusonként, az intézmény szakmai programjának és a foglalkoztatás szakmai programjának kapcsolódását, szinergiáját
 • 2009. évi és 2010. évi költségvetési tervét,
 • a szociális foglalkoztatásból származó pénzügyi bevételek visszafordításának tervezetét annak módját és formáját,
 • munkatársak szakmai végzettséget igazoló tanúsítványait,
 • az intézmény nyilatkozatát arról, hogy a pályázati program végrehajtását – sikeres pályázat esetén – vállalja.


Letölthető dokumentumok:

A pályázat teljes anyaga

11. További információk

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

Györe András 06-1-299-1060/521    gyorea@lab.hu
Velkei Mariann 06-30/432-6877    velkeim@lab.hu
Heidl Beáta 06-30/584-9946    –
Farkasné Farkas Gyöngyi 06-30/584-5606    farkasnefgy@lab.hu

Forrás: ÁFSZ