palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ez HAT!Támogató program-Gyermekeink 1. pályázat

ezhatlogoAz Ez HAT! program Nemzeti Vágtán indított akciójának nyomán várjuk hátrányos helyzetű gyermekek támogatásával foglalkozó szervezetek pályázatait.

Ez HAT! Támogató program – Gyermekeink 1. pályázat

A HAT Alapítvány nyílt pályázatot hirdet az általa indított Ez HAT! Támogató program Gyermekeink 1. elnevezésű programban való részvételre.

A PROGRAM CÉLJA
A program célja, hogy elsősorban pénzadomány, esetleg tárgyi adomány elosztásával segítséget nyújtson Magyarországon élő, valamilyen okból hátrányos helyzetben élő gyermekek számára.
Egy pályázati projekt egy gyermek támogatását jelenti.

A PROGRAM MŰKÖDÉSÉNEK ELVE
A HAT Alapítvány Ez HAT! Támogató program elnevezéssel alternatív reprezentációs és támogató lehetőséget kínál gazdasági társaságoknak és magánszemélyeknek.
A program keretében 2009. évben pénzalap jött létre, melynek jelenlegi összege 325.000.- Ft azaz Háromszázhuszonötezer forint.
A jelen pályázatra jelentkező szervezetek pénz vagy tárgyi adományokra pályázhatnak, amellyel saját ható- és működési körükben tartozó gyermekeknek nyújthatnak közvetlen támogatást.
A pályázat keretében minden pályázó szervezet maximum 3 pályázati projektet nyújthat be. A bíráló testület a pályázati projekteket külön-külön értékeli. Egy szervezet indokolt esetben több projekttel is elnyerhet támogatást.
A pályázatot folyamatosan kiírjuk.

PÁLYÁZHATÓ ÖSSZEG
Az első körben a Gyermekeink 1. pályázaton projektenként max. 25 000,- Ft összeget lehet pályázni.

PÁLYÁZHATÓ TÁMOGATÁSOK KÖRE
A pályázaton kizárólag konkrét támogatásra lehet pályázni.
Lehetőség nyílik bármilyen indokolható igény kielégítésére, amely hátrányos helyzetű gyermekek vagy családjuk tekintetében felmerül.
Indolkolható igényként elfogadható támogatások:
–    étkezési támogatás gyermekek részére
–    gyermekruházat
–    tankönyv
–    fejlesztőjáték, -eszköz
–    gyógyászati segédeszköz
–    gyermek által felhasznált szolgáltatás (pl. fejlesztő foglalkozás, utazási költség)
–    egyéb, közvetlenül a gyermek által felhasználásra kerülő, indokolható eszköz vagy szolgáltatás

PÁLYÁZÓK KÖRE
A program keretében civil szervezetek pályázhatnak, azaz olyan jogilag bejegyzett, önszerveződő és önkormányzó szerveződések, amelyek függetlenek az állami intézményrendszertől. A pályázó szervezetek lehetnek:
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrehozott azon társadalmi szervezetek, szövetségek, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), amelyek megfelelnek az alábbiakban felsoroltaknak:

 • a bíróság a 2009. szeptember 1. előtt nyilvántartásba vette;
 • alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják;
 • nincs köztartozásuk;
 • alapítói között nem szerepel a kormányzat, illetve az állami és önkormányzati intézményrendszer.

A PÁLYÁZATRA VONATKOZÓ EGYÉB ADATOK

 1. A pályázók önállóan, partnerszervezet(ekk)el vagy más együttműködőkkel közösen is pályázhatnak. Az együttműködő partnereknek is meg kell felelni jelen kiírás pályázók körére vonatkozó rendelkezéseinek.
 2. A pályázás előfeltétele a www.ezhat.hu oldalon történő szervezeti regisztráció.
 3. A pályázathoz szükséges regisztráció során csatolni kell a szervezet alapító okiratának szkennelt, oldalhű másolatát.
 4. A pályázathoz előzetesen egyéb mellékletet csatolni nem szükséges. A pályázati feltételeknek való megfelelés igazolására csak a nyertes pályázóknak van szükség.

PÁLYÁZATI DÍJ
Pályázati elbírálási díj nincs.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐK
A pályázatokat 2009. november 3-án, kedden reggel 8 óráig lehet benyújtani.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani.
A pályázás előfeltétele a szervezeti regisztráció.
Regisztráció után elektronikusan lehet a pályázatot benyújtani. Pályázat benyújtásához kattintson ide.

ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK

 • a pályázó szervezet alapító okiratában megfogalmazott célokhoz illeszkedő pályázati tartalom
 • a pályázaton kizárólag valamilyen okból hátrányos helyzetűnek tekinthető, 18 éven aluli gyermeket lehet támogatni
 • a pályázott összeget közvetlenül és kizárólag a támogatott gyermek igényeinek kielégítésére kell felhasználni
 • a pályázott projekt megvalósításának költségeit közvetlenül a nyertes szervezetnek kell viselni a pályázati forrásból, készpénz nem adható a támogatott gyermekeknek
 • a pályázott összegnek (esetleg a rendelkezésre álló önrésszel) elegendőnek kell lennie a cél elérésére
 • indokolt mértékű támogatás
 • a pályázó szervezet támogatási megállapodást köt a támogatott családdal/gyermekkel (ld. mellékletek)
 • pontosan meghatározott, elszámolható támogatás igényelhető
 • az elnyert támogatást a pályázatban meghatározott célokra kell fordítani, annak összegéről a Támogatási szerződésben (ld. mellékletek) rögzített módon el kell számolni
 • a pályázatban megfogalmazott célokat 2009. december 1. és 2010. június 30. között kell megvalósítani.

AZ ELBÍRÁLÁS SORÁN FIGYELEMBE VEHETŐ ELŐNYÖK

A bírálók fentieken kívül az alábbiakat értékelik előnyként.

 • saját forrás bevonása a cél elérésére
 • konkrét, egyszeri, eredményt elérő támogatás nyújtása
 • korábbi, a pályázati céllal összefüggő sikeres tevékenység

Az értékelő bizottság döntése végleges, fellebbezésre nincsen mód.

SZERZŐDÉSKÖTÉS
A pályázatok elbírálásának határideje 2009. december 10.
Az eredményről minden pályázót a megadott e-mail címen értesítünk, illetve az eredmények elérhetők a www.ezhat.hu oldalon.
A támogatott szervezetekkel szerződést kötünk.
A szerződés kötelező mellékletei (amelyeket az aláírt szerződés visszaküldésével egyidejűleg kell megküldeni):

 • alapszabály vagy alapító okirat elektronikus (szkennelt) változata;
 • közhasznú szervezetek esetében a legfrissebb közhasznúsági jelentés elektronikus (szkennelt) változata;
 • nem közhasznú szervezetek esetében a pályázást megelőző teljes naptári évi működésről szóló rövid, elektronikus formátumú beszámoló

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NYERTES PÁLYÁZÓKKAL
A nyertes pályázók szervezeti adataikat 2009. novemberétől folyamatosan elhelyezik a HAT Alapítvány által fejlesztett és üzemeltetett adományszervezési honlapon.
A nyertes pályázóknak tudomásul kell venni, hogy a www.ezhat.hu oldalon a támogatók informálása céljából alapító okiratuk és éves (közhasznúsági) beszámolójuk alapadataikkal együtt megjelennek.
A nyertes pályázónak és az általa támogatott család vállaja, hogy az együttműködést a Támogatási szerződésben megadott módon dokumentálja.

Letölthető dokumentumok
Támogatási szerződés tervezet
Gyermekeink 1. Pályázati adatlap
Pályázati felhívás