palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat civil és egyéb szervezetek művészeti szakmai programjának támogatására

Pályázati felhívás a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

Pályázat kódja: MMA-24-P1

Benyújtási határidő: 2024. február 7.

Pályázók köre: magyarországi, szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai székhelyű, magyarországi adószámmal nem rendelkező civil szervezetek

A pályázat célja
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) – a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített – a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A jelen pályázati kiírás alapján a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 198 000 000 forint.

A támogatás összege és formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint, felső határa 1.500.000 forint. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.

Pályázati kiírás

Az MMA-24-P pályázati kiírás egyben letölthető (pdf) változata
Támogatói okirat sablon a Művészet Program pályázati kiíráshoz 2024 (pdf formátumban)
Általános Szerződési Feltételek 2024 (pdf formátumban)
Segédlet szakmai és pénzügyi elszámoláshoz 2024 (pdf formátumban)
Számlaösszesítő minta 2024 (xls formátumban)
Felhatalmazás beszedési megbízás alkalmazására (pdf formátumban)

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási igény kizárólag elektronikus úton az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2024. február 7. 23:59-ig nyújtható be.