palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Keresztény könnyűzenei pályázat

Keresztény könnyűzenei pályázat koncertek próbákra, koncertek megvalósítására, fellépésekhez szükséges kondíciók támogatására.

A pályázat célja
A program célja, hogy a keresztény könnyűzenei képzések által elért eredmények bemutatásra kerüljenek, így elsősorban a koncertek próbáihoz, koncertekhez, fellépésekhez szükséges feltételekhez hozzájáruljon.

Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázni azok a zenekarok, egyházi szervezetek, informális csoportok, nagykorú természetes személyek, civil szervezetek pályázhatnak, akik a helyi plébánia, egyházközség, helyi vallási közösségek zenei munkájában, szolgálatában aktívan részt vesznek vagy a jövőben részt venni
kívánnak. A vallási közösséghez kapcsolódó fennállást a hitoktatónak, plébánosnak, lelkésznek, helyi egyházi szervezet vezetőjének szükséges igazolnia.

Támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

  • keresztény könnyűzenei koncerthez, fellépéshez, előadáshoz szükséges feltételek biztosítása (eszköz bérlés, terembérleti díj) valamint az ezekre való felkészülés biztosításával kapcsolatos költségek (pl. próbaterem, eszközbérlés).
    Nem nyújtható támogatás hangszer, vagy bármely más eszköz vásárlásra.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

  • előadói díjak;
  • terem/hangtechnika bérleti díja, melyek a koncert/előadás, illetve annak próbafolyamatai során merülnek fel

A megítélt támogatás terhére nem számolható el magánszemély pályázó esetén a Pályázó, szervezet esetében a Pályázó szervezet, illetve annak hivatalos képviselője által képviselt más gazdasági tevékenységet folytató szervezet számlája. Jelen kitétel vizsgálata során a Pályázóval, illetve a Pályázó szervezet hivatalos képviselőjével esik egy tekintet alá annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója. A megítélt támogatás terhére adószámos magánszemély által kiállított számla szintén nem számolható el.
A támogatás terhére nem számolható el a koncert során felmerülő jogdíj. Ennek megfizetésére a Pályázó köteles.

Támogatási időszak

A pályázati kiírás keretében azokhoz a rendezvényekhez igényelhető támogatás, melyek az alábbi időszakban kerülnek megrendezésre:
2024. március 24. – 2024. május 20.

A rendezvényekhez kapcsolódó próbák, előkészítő feladatok kapcsán olyan számlák is befogadhatók, melynek teljesítés időpontja 2024. március 17. és 2024. március 23. közé esik.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 300.000.-Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás). A megítélt támogatást az Alapítvány számla ellenében közvetlenül téríti meg szállító felé.
A számlán vevőként a Támogatónak kell szerepelnie. A támogatás megítélése esetén tehát az Alapítvány nem a támogatott részére utal, hanem számla ellenében a szállítónak közvetlenül.
Kizárólag átutalásos számla fogadható el.
A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a támogatott cél megvalósulását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2024. június 4-ig kell elkészíteni.
A pályázati cél meghiúsulása esetén, vagy amennyiben az elszámolás a megadott határidőig nem történik meg, a támogatási döntést az Alapítvány visszavonja.
A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3.000.000.- Ft (azaz hárommillió forint).

Elérhető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani.
Elektronikus beadás során a tárgy mezőben kérjük feltüntetni: pályázat 2024/1.
Cím: info@kkza.hu
Beadási határidő: 2024. február 16, éjfél.