palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szabad média pályázat

Pályázati felhívás magyarországi országos és helyi független média támogatására a sajtószabadság védelme és erősítése érdekében.

A Mérték Médiaelemző Műhely és az Ökotárs Alapítvány (a továbbiakban együtt: Mérték és Ökotárs) az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége forrásainak felhasználásával pályázatot hirdet a magyarországi országos és helyi független média támogatására a sajtószabadság védelme és erősítése érdekében az alábbi feltételek mentén.

KI PÁLYÁZHAT? – TÁMOGATHATÓ SZERVEZETEK

Magyarországon működő, elsődleges tevékenységeként
− túlnyomórészt közéleti témákkal foglalkozó, cikkeket, oknyomozásokat, riportokat, vitákat közlő,
− pártatlan, a közbeszédhez minőségi tartalmakkal hozzájáruló,
− legalább egy éve folyamatosan (rendszeresen),
− bármilyen felületen (TV, rádió, nyomtatott újság, hírportál, videó vagy podcast csatorna stb.) megjelenő
− országos és helyi független médiumok,
szervezeti formára való tekintet nélkül (pl. kft., alapítvány, egyesület).
Jogi személyiség nélkül működő, de a fenti feltételeknek megfelelő médiumok befogadó szervezeten keresztül pályázhatnak. Ilyen esetben a befogadó szervezetnek kell felelősséget vállalnia a támogatás kezeléséért és szabályszerű felhasználásáért.
Nem pályázhatnak állami vagy önkormányzati fenntartású, illetve pártok és pártalapítványok által finanszírozott médiumok.
A pályázaton magánszemélyek nem indulhatnak!

MIRE LEHET PÁLYÁZNI? – TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázó médium további működését, fejlesztését, jövőbeni fenntartását szolgáló alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. A médium hosszú távú fenntarthatóságát és pénzügyi stabilitását szolgáló fejlesztések, különösen adománygyűjtő, közösségi finanszírozási programok indítása és továbbfejlesztése.
 2. Közösségépítés, a márkaismertség javítását és hűséges fogyasztói bázis kiépítését szolgáló tevékenységek (pl. találkozók szervezése vagy egyéb, az olvasók/nézők/hallgatók körének bővítését célzó tevékenységek), beleértve a médiaműveltség előmozdítását is.
 3. A szerkesztőségek közötti együttműködés erősítése, közös tartalomgyártás, közös terjesztés, közös rendezvények tartása.
 4. Gyakornoki vagy ösztöndíjprogramok kidolgozása és működtetése házon belül.
 5. A médiatartalom fejlesztése és megújítása, beleértve új formátumok kifejlesztését, új sorozat indítását vagy egy nagyobb, költséges oknyomozás lefolytatását.
 6. Az újságírók és médiamunkások szakmai fejlődésének és jólétének támogatása: szakmai eseményeken, képzéseken vagy rövidebb időtartamú ösztöndíjas programokon való részvétel, fizetett szolgáltatásokhoz való hozzáférés.
 7. Technikai fejlesztés, beleértve a mindennapi működéshez szükséges hardver és szoftver vásárlását, videó- vagy podcast stúdió felállítását.
 8. Adatbázisok vásárlása, előfizetés újságírással kapcsolatos eszközökre, szolgáltatásokra.
 9. A működéshez feltétlen szükséges jogi és adminisztratív eljárásokhoz, az információhoz való hozzáféréshez kapcsolódó jogi vagy igazgatási költségek fedezése.

MEDDIG LEHET PÁLYÁZNI?

A felhívás legkésőbb 2024. augusztus 31-ig (vagy a rendelkezésre álló forrás teljes felhasználásáig) nyitva áll, pályázatot több körben lehet benyújtani:

 • Első beadás: 2023. november 15-ig (du. 2 óráig) valamennyi fent megjelölt témakörben lehet pályázni, legfeljebb 10 hónap időtartamú tevékenységek megvalósítására. A november 15-ig benyújtott pályázatok értékelése várhatóan az év végéig tart, a támogatott médiumokkal a szerződéskötés 2024. januárjában történik meg.
 • Második beadás: 2024. február 29-ig (az eredeti február 15-i dátum módosult!) a fenti 5-9. pontban megjelölt témakörökben lehet pályázni, legfeljebb 6 hónap időtartamú tevékenységek megvalósítására. A február 29-ig benyújtott pályázatok értékelése várhatóan 2023. március végén zárul.
 • Harmadik beadás: 2024 február 29. után már csak a fenti 7-9. pontokban megjelölt témakörökben lehet pályázatot benyújtani.
  Valamennyi (bármely támogatási körben) támogatott projektet 2024. október 31-ig le kell zárni, ezen túli hosszabbításra nincs lehetőség.
  Egy médium egy körben egy pályázatot nyújthat be, de a későbbi körökben újra pályázhat.

MEKKORA TÁMOGATÁSRA LEHET PÁLYÁZNI – A PROJEKTEK NAGYSÁGA

Jelen pályázati felhíváson az egy projektre elnyerhető összeg legalább 1 800 000 Ft, legfeljebb 10 050 000 Ft. Önrész biztosítása nem kötelező.
A támogatásra rendelkezésre álló teljes keretösszeg kb. 160 millió Ft (447 950 USD), amiből várhatóan 15-40 projekt kaphat támogatást.

HOGYAN KELL PÁLYÁZNI?

A pályázatokat az e célt szolgáló online űrlapon (Google Forms) kell benyújtani, magyar nyelven, hozzá csatolva a mellékelt Excel formátumú költségvetési táblázatot.
A pályázati űrlap kérdéseire adott válaszokban fogalmazzanak tömören és egyértelműen, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését! Kérdéseikkel, bizonytalanság esetén a Mérték Médiaelemző Műhelyhez fordulhatnak e-mailen, a sajtoszabadsag@mertek.eu címen. A kérdésekre a Mérték vagy az Ökotárs 3 munkanapon belül válaszol.

Letölthető dokumentumok

Pályázati oldal elérhetősége: Szabad média pályázat

PARTNEREKKEL (KONZORCIUMBAN) MEGVALÓSÍTOTT PROJEKTEK

A pályázó szervezetek a megpályázott projektet önállóan vagy konzorciumban, partnerszervezetekkel vagy más együttműködőkkel közösen is végrehajthatják. A végrehajtásba a főpályázó legfeljebb két (2) olyan partnert vonhat be, amelyek a projekt előkészítésében és végrehajtásában aktívan részt vesznek, és ezért anyagi támogatásban részesülnek a főpályázóval kötött együttműködési megállapodás alapján. Minden esetben a főpályázó felelős a projekt szakmai és pénzügyi végrehajtásáért, a kapott támogatással a partnerek is rajta keresztül számolnak el. (A partnerek nem alvállalkozók, tehát a partner által a pályázó felé kiállított számla nem számolható el, a számlának vagy a támogatott vagy a partner nevére kell szólnia.)
A partnerszervezeteknek ugyanazon feltételeknek kell megfelelniük, mint a főpályázónak (ld. fent).
A főpályázónak és konzorciumi partnere(i)nek sikeres pályázat esetén Együttműködési megállapodást kell kötniük, amelyet a támogatási döntés kézhezvétele után, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírásáig el kell juttatniuk az Ökotárs Alapítványhoz (az Együttműködési megállapodások a támogatási szerződés mellékletét képezik). Az Együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a felek kötelezettségeit és jogait, az alábbiak szerint:
-a partnerek közötti feladat- és felelősségmegosztást
-a költségek partnerek közötti megosztására vonatkozó pénzügyi megállapodást, különösen a pályázati támogatás által fedezett költségekből való részesedést;
-a kiadások elszámolása és kifizetése során alkalmazandó átváltási szabályokat;
-a partnerek beszámolására és ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket;
-tételes és részletes költségvetést;
-a viták rendezésének módját és az illetékességet.
-A partnerek csak saját költségeiket (nevükre kiállított számlákat) számolhatják el, ezeknek a főpályázó által benyújtott pénzügyi jelentésben kell szerepelniük. A partnerek által elszámolható költségekre ugyanolyan megkötések vonatkoznak, mint a főpályázók költségeire.