palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj 2012

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program (NKP) célja, a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése. A Program minden tudományterületre, de elsősorban a műszaki és a természettudományok, a matematika és az élettudományok területére kíván anyagi erőforrásokat összpontosítani, elősegítve ezzel az Innovatív Unió kezdeményezésében megfogalmazott tagállami feladat érvényre juttatását.

Az  Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj pályázat  célja, a tehetséges hallgatók  kutatási tevékenységének és  szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú,  figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka,  TDK-dolgozat vagy tudományos cikk), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos vagy művészi alkotás és a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal a pályázatot a Magyar Állam és az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával hirdeti meg.

A jelen ösztöndíj felhívás támogatási kerete a támogatásban részesült pályázók létszáma alapján kerül meghatározásra, de a maximális 150 000 000,- Ft összeget nem lépheti túl.

Jelen pályázati felhívás  keretében várhatóan 120-150  ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

Az ösztöndíj havi összege: 100 000 Ft.

Az ösztöndíj időtartama: 10 hónap

Jelen Ösztöndíjra minden tudományterület képviselői pályázhatnak. Az elbírálásnál előnyben részesülnek a műszaki és természettudományok, a matematika és az élettudományok területéről érkező pályázatok.

Letölthető dokumentumok

felhívás
útmutató
melléklet 1.
melléklet 2.
melléklet 3.
melléklet 4.

A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani. A pályázat benyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó az informatikai rendszerben (www.nemzetikivalosag.hu) regisztrálja magát. A regisztrációt igazoló regisztrációs nyilatkozatot – melyet a rendszer generál  – a pályázó köteles kinyomtatni, aláírni és a pályázat beadási határidejéig postára adni (a postai bélyegző dátuma számít) a következő címre:
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Nemzeti Kiválóság a Konvergencia Régióban Projektiroda,
2801 Tatabánya, Pf.: 1826.

A borítékra kérjük, írják rá az ösztöndíj pályázat nevét.

A pályázatot és annak összes mellékletét magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatot az informatikai rendszerben kell feltölteni, annak  véglegesítésével a pályázat beadottnak minősül. A véglegesítésnek  2013.  január 22.  18:00 óráig kell megtörténnie, a határidő lejártával a rendszer azt nem engedélyezi.

A pályázat benyújtása az informatikai rendszerben 2012. december 18-tól lehetséges. A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket  az elektronikus pályázati rendszeren keresztül, illetve a következő e-mail címen tehetik fel: mester424@kih.gov.hu.

A pályázat kitöltésére szolgáló informatikai rendszer elérhetősége: www.nemzetikivalosag.hu.