palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Építészeti ötletpályázat bölcsődék kialakítására

Magyarország bölcsődeépítési programjához kapcsolódó tervezési programok, funkciósémák, és vázlat-, illetve koncepciótervek építészeti ötletpályázat.

Az ötletpályázat célja: A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírt, valamint a közeljövőben kiírásra kerülő bármilyen hazai, vagy Uniós bölcsődefejlesztést célzó pályázat megvalósításának segítéséhez kiíró tervezi egy a beruházók és a tervezők munkáját segítő kiadvány összeállítását, melynek szerves részét képezik a jelen ötletpályázat díjazásban és megvételben részesült pályaművei, melyek alapján a vonatkozó Bölcsődei MSZ 24210-1:2012 szabvány felülvizsgálata és esetleges korrekciója is elvégezhető lesz.

Az ötletpályázat célja tehát a bölcsőde fejlesztések elősegítése, a fejlesztésekhez szükséges alaprajzi elrendezések, funkciósémák kidolgozása, valamint a pályázók által fenti feladat megvalósítása érdekében legjobbnak tartott építészeti (kiemelten belső és tájépítészeti) eszközök bemutatása.

Az ötletpályázat jellege: NYÍLT
Az ötletpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT
Az ötletpályázat: TITKOS

Díjazás

A pályaművek díjazására és megvételére szánt összeg: (bruttó) 12 200 000,- Ft

 • A díj legnagyobb összege: (bruttó) 1 500 000,- Ft
 • A megvétel legkisebb összege: (bruttó) 350 000,- Ft

Bírálati szempontok

Építészeti funkcionális szempontok (szabványoktól való eltérés), kiemelten

 • a pályamű funkcionális rendszerének, tervezési programjának átgondoltsága, működőképessége és magas szakmai színvonala, (jól működő és optimálisan méretezett terek/térkapcsolatok),
 • a célnak megfelelő kiszolgálóhelyiségek;

Építészeti minőség, kiemelten

 • a magas építészeti és belsőépítészeti minőség (tömeg és légtérarányok, javasolt anyaghasználat, homlokzatképzés és architektúra),
 • adaptálhatóság bővíthetőség, modularitás;

Gazdaságos megvalósíthatóság, üzemeltethetőség;

Nevelésmódszertani és pszichológiai szempontok, kiemelten

 • a kisgyermekkori fejlődést vizuálisan és pszichológiailag támogató, inspiráló megoldások,
 • anyagválasztás, bölcsődei koncepcionális háttértanulmány minősége;

a vonatkozó szabványtól való eltérés megalapozottsága;

A teljes pályázati anyag lekérése regisztrációhoz kötött.

Pályázók köre
Az ötletpályázat résztvevője az a Pályázó – (azaz a pályamű szerzője) az a természetes személy és gazdálkodó szervezet (jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes) lehet, aki/amely az alábbi követelményeknek megfelel:
Természetes személy:
 • aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
 • aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta;
 • akivel szemben a Kbt. 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn;
 • aki nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi, jogosult hivatalos építész-tervezői munkavégzésre;
Jogi személy:
 • amely jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;
 • amely azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezően elfogadta;
 • amely gazdálkodó szervezettel szemben a Kbt. 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn;
 • aki nyilatkozik arról, hogy a pályázatot benyújtó szerzők, társtervezők, munkatársak között van legalább egy fő építész, aki saját országában, vagy abban az országban, ahol munkáját végzi, jogosult hivatalos építész tervezői munkavégzésre;

Az ötletpályázat résztvevőjének (szerzőjének) társtervezője, munkatársa az lehet, akivel szemben a Kbt. 25. § (3)-(4), valamint a 310/2015. (X. 28.) Korm. rendelet 18. § (4)-(5) és 17. § (3) bekezdése szerinti kizáró okok egyike sem áll fenn.

Pályázati határidők
Kérdések beérkezésének határideje: 2019. október 28. 23 óra 59 perc
Válaszok közzétételének ideje: 2019. november 4.
Pályaművek benyújtásának határideje: 2019. december 15. 23 óra 59 perc
Eredményhirdetés: 2020. január 15.
Pályázati weboldal elérhetősége: Bölcsődei ötletpályázat
Kapcsolat: email: bolcsodepalyazat@lechnerkozpont.hu