palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai Ifjúsági Károly-díj 2010

karolydijMegkezdődött a 2010-es Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjért folyó verseny. Az Európai Parlament (www.europarl.europa.eu) és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány (http://www.karlspreis.de) az Európai Unió fejlődésével, az integrációval és az európai identitással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó versenyre hívja fel a tagállamok fiataljait.  (LEJÁRT PÁLYÁZAT)
Az “Európai Ifjúsági Károly-díj” célja az európai tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve a fiatalok bevonása az európai integrációba. A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére.

Az “Európai Ifjúsági Károly-díjat” az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány minden évben közösen ítéli oda.

Útmutató a jelentkezési lap kitöltéséhez

 1. Töltsd ki az egyénre vagy csoportra vonatkozó személyi adatokat. Ha szükséges, adj hozzá vagy törölj neveket.
 2. Fontos: minden csoport, illetve egyén maga kell, hogy kitöltse a saját jelentkezési lapját. A másokkal kitöltetett jelentkezési lapokat nem fogadjuk el.
 3. Töltsd le a “Pályázó által tett nyilatkozat” című űrlapot (Nyilatkozat EU-támogatásról), töltsd ki, írd alá és mellékletként töltsd fel.
 4. A projekt részleteit illetően ne feledkezz meg arról, hogy annak teljes leírását mellékletként fel kell töltened. Ha szükséges, csatolj több fájlt. A támogatott formátumok a következők: doc(x), pdf, xls(x), ppt, odt, txt, jpg, gif.
 5. Ne felejtsd el benyújtani a projekt angol (EN), francia (FR) vagy német (DE) nyelvű összefoglalóját.
 6. Fontos: Az összefoglalónak rövidnek kell lennie, de részletesen ki kell térnie a projekt legfontosabb vonatkozásaira. Gyakran az összefoglaló az első, amit a zsűri a projekt értékelésekor megvizsgál.
 7. Kérjük, tartsd szem előtt, hogy a csoportos és a több országra kiterjedő projekteket csak egy országban lehet benyújtani.
 8. Miután minden kért információt megadtál, kattints a SUBMIT (Elküld) gombra, és várd meg a visszajelző üzenetet. Ezután kinyomtathatod és megőrizheted jelentkezésed másolatát.

Letölthető!: “pályázó által tett nyilatkozat” nyomtatványt (173KB)

A verseny témája: Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány a tagállamok fiatalsága számára az EU fejlődéséről, az integrációról és az európai identitás kérdéseiről szóló versenyt hirdet.

Az Európai Ifjúsági Károly-díjat olyan projektek nyerhetik el, amelyek

 • elősegítik az európai és nemzetközi megértést,
 • előmozdítják a közös európai azonosságtudat és integráció kialakulását,
 • mintaként szolgálnak az Európában élő fiatalok számára, és gyakorlati példát mutatnak európaiak egy közösségként való együttélésére.

Pályázni lehet különböző, európai dimenziójú ifjúsági rendezvények, diákcserék szervezésével vagy internetes projektekkel.

Jelentkezési határidő:  2010. február 14.
A jelentkezési lapok az Európai Parlament nemzeti tájékoztatási irodáinak honlapjain érhetők el.
Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon a nemzeti tájékoztatási irodákhoz.

Részvételi feltételek

A versenyen 16-30 éves fiatalok vehetnek részt.
A résztvevők az Európai Unió 27 tagállama valamelyikének állampolgárai vagy valamelyik tagállamban állandó lakóhellyel rendelkeznek.
Csoportos vagy egyéni részvétel is lehetséges; csoportos jelentkezés vagy nemzetközi projektek esetén a projektet csak egy országban lehet benyújtani.
A jelentkezések az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén beadhatók.

A versenyre olyan projekteket lehet benevezni, amelyek már elkezdődtek és

 1. a jelenlegi jelentkezési határidőt megelőző naptári évben (12 hónap) fejeződtek be, vagy
 2. még tartanak.

A jelentkezéseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

 • a projekt címe
 • a jelentkező vezetékneve, keresztneve vagy a szervezet neve (szükség szerint)
 • nemzetisége
 • születési dátuma
 • jelenlegi címe
 • e-mail címe
 • telefonszáma
 • internetes oldal (szükség szerint)
 • a projekt teljes körű bemutatása
 • (1-3 oldalas) összefoglalás angolul, franciául vagy németül
 • uniós támogatásról szóló nyilatkozat

A résztvevőknek meg kell tartaniuk a beadott anyagok másolatát, mivel a zsűri a benyújtott dokumentumokat adott esetben nem juttatja vissza.

A részvételt kizáró körülmények

Az alábbi projektek nem nevezhetők be a versenyre:

 • az európai intézményekben, illetve a Nemzetközi Károly-díj Alapítványnál dolgozó személyek által benyújtott projektek;
 • egyetemi szakdolgozatok és kiadványok;
 • az uniós intézményektől 50%-nál nagyobb arányú támogatásban részesülő projektek, kivéve, ha ez a támogatás csak a projekt elindulását fedezi, vagy ha egy program olyan aktuális kiadásaihoz szükséges, mint a résztvevők költségei, miközben a projekt előkészítése, végrehajtása és értékelése önkéntes alapon működik;
 • olyan projektek, amelyek valamelyik európai intézménytől már kaptak díjat. Ezek közé tartozik az Európai Ifjúsági Károly-díjért megrendezett korábbi versenyek végső 3 helyezettje is;
 • a hiányos jelentkezési dokumentációval vagy több részletben benyújtott projektek

Értékelési szempontok

A projekteket az alábbi szempontok alapján értékelik:

 • teljesíteniük kell a verseny által kitűzött alábbi célokat: elősegítik az európai és nemzetközi megértést; előmozdítják a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak egy közösségként való együttélésére;
 • elsőbbséget élveznek a több tagállamot képviselő fiatalok közös projektjei;
 • külön figyelmet kapnak az önkéntes alapon megvalósított projektek.

A nyertesek kiválasztása

A Nagy Károly Európai Ifjúsági Díjért folyó verseny győztesét kétlépcsős eljárásban választják ki.
Először: 2010. március 5-ig mind a 27 tagállamban a legalább két európai parlamenti képviselőből és az ifjúsági szervezetek egy képviselőjéből álló nemzeti zsűri kiválasztja a nemzeti győztest.
Ezután: a három európai parlamenti képviselőből, a parlament elnökéből és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány négy képviselőjéből álló zsűri 2010. április 8-ig kiválasztja a nemzeti zsűrik által benyújtott 27 projekt közül a győztest.
Az európai zsűri döntése végleges. A zsűri fenntartja magának a jogot minden olyan nevezés elutasítására, amely nem felel meg a versenykiírás feltételeinek.

A díj

A legjobb projekt díja 5000 euró, a második helyezetté 3000 euró, a harmadik helyezetté 2000 euró.

A nemzeti szinten kiválasztott 27 projekt képviselői meghívást kapnak az Aachenben 2010. május 11-én tartandó díjkiosztó ünnepségre.
A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány képviselője adja át.
A díjjal együtt a győztesek meghívást kapnak az Európai Parlament meglátogatására (Brüsszelben vagy Strasbourgban).

Szerzői jogok

Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány fenntartja magának a jogot a benyújtott anyagok prezentációkon és a médiában való felhasználására, illetve promóciós célú sokszorosítására.

Felelősség

A szervezők nem vonhatók felelősségre, ha előre nem látható körülmények miatt a verseny visszavonására, elhalasztására vagy módosítására kerül sor, sem a jelentkezési anyagok szállítás közben bekövetkező ellopásáért, elvesztéséért, késéséért vagy megrongálódásáért.

A szabályok elfogadása

A versenyen való részvétel egyben ezen szabályok teljes mértékű elfogadását jelenti.

Bővebb információ: http://www.charlemagneyouthprize.eu

Forrás: http://www.charlemagneyouthprize.eu/