palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Év Gyógyszere 2010 pályázat

Farmakológiai Társaság pályázatA Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT) 1997-ben “Év Gyógyszere” díjat alapított. A díj Asszonyi Tamás, szentendrei képzőművész alkotása: egy nagyméretű bronz dombormű, valamint egy kísérő oklevél. A védjegyzett díj megalapításával az MFT-t az a szándék vezérelte, hogy szakmai presztízsével segítse elő azon nemes célt, hogy hazánkban a betegségek gyógyításában a legkorszerűbb, leghatékonyabb és leginkább betegbarát készítmények terjedjenek el, új terápiás eljárások honosodjanak meg.

Pályázati feltételek

 • Pályázhatnak a Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és -forgalmazó cégek.
 • Pályázni lehet azon gyógyszerkészítménnyel, amely Magyarországon  2005. január 1. és 2009. január 1. között került (kórházi és/vagy patikai) forgalomba.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell azokat a gyógyszerre vonatkozó lényegi adatokat, melyek alapján a gyógyszer az illetékes hatóságtól a  forgalomba hozatali engedélyt megkapta, továbbá az azóta szerzett újabb ismeretek rövid összefoglalását is. Fel kell tüntetni a törzskönyvi engedélyezés és a forgalombahozatali engedély számát és dátumát is.
 • Külön csatolt oldalon (A4, 2-4 oldal) a pályázónak röviden össze kell foglalnia annak indoklását, hogy a gyógyszer miért jelent lényeges előrelépést az adott terápiás területen.
 • A pályázatot 2 példányban kell eljuttatni az alábbi címre:

Dr. Tekes Kornélia főtitkár
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
1445 Budapest, Pf.: 370

 • A beérkezett pályázatok értékelésére az MFT Vezetősége Bíráló Bizottságot alakít, mely külső szakértők véleményét is kikérve készíti el javaslatát. Ennek ismeretében az MFT Vezetősége titkos szavazással dönt a díj odaítéléséről. A felkért szakértők nem állhatnak Magyarországon bejegyzett gyógyszergyártó és -forgalmazó céggel alkalmazotti viszonyban.
 • Az értékelés szempontjai:
  • A hatóanyag új hatásmechanizmuson alapul,
  • A gyógyszer áttörő kémiai és/vagy biológiai tudományos felfedezést testesít meg,
  • A gyógyszer hazánkban hiánypótló az adott terápiás területen,
  • A gyógyszernek kevesebb a mellékhatása,mint a hasonló kémiai szerkezetű/terápiás célra Magyarországon rendelkezésre álló hatóanyag(ok)/ készítmény(ek)é
  • A hatóanyag metabolizmusa és farmakokinetikája kedvezőbb,mint a hasonló kémiai szerkezetű/terápiás célra Magyarországon rendelkezésre álló hatóanyag(ok)/ készítmény(ek)é
  • A hatóanyagnak kevesebb az interakciós lehetősége,
  • A készítménynek jobb a terápiás hatása, mint a hasonló kémiai szerkezetű/terápiás célra Magyarországon rendelkezésre álló hatóanyag(ok)/ készítmény(ek)é
  • A készítmény kiszerelése olyan, ami jobb alkalmazhatóságot biztosít a beteg és/vagy a kezelő személyzet számára
  • A készítmény javítja az egészségügyi ellátás költséghatékonyságát,
  • A készítményben a  hazai hozzáadott érték jelentős.
 • Az MFT vezetőségének joga van egy adott évben a díj kiadását szüneteltetni, ill. kivételes esetben két nyertes pályázatot hirdetni.
 • A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. december 31.
 • A nevezési díj 500.000 Ft (ötszázezer forint), melyet a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság 11709002-20334956 számú számlájára kérünk átutalni. A benyújtott pályázatokhoz az átutalásról szóló igazolást is kérjük mellékelni.
 • Az eredményhirdetés időpontja: 2011. március hó. A pontos dátumról és a helyszínről a Társaság később ad felvilágosítást. Az ünnepélyes díjátadást az MFT és a díjazott cég közösen rendezi.

Forrás: http://www.mapharm.hu