palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Év kórháza 2009 cím elnyerésére pályázat

eum-logo-2009Az Egészségügyi Minisztérium nyilvános pályázatot hirdet az „Év kórháza 2009” cím elnyerésére. A pályázat célja, elismerésben részesíteni a kiemelkedő egészségügyi szolgáltató tevékenységet végző egészségügyi intézményeket.

Pályázhat: Magyarországon bejegyzett városi, megyei, országos, önálló fekvőbeteg-ellátást, vagy fekvő- és járóbeteg ellátást nyújtó szolgáltató, amely alapító okirata szerint egészségügyi szolgáltatást nyújt, érvényes OEP szerződéssel, érvényes orvosi felelősségbiztosítással rendelkezik. Olyan államháztartáson kívüli szervezetek esetében, melyek közhasznúvá minősíthetőek, további feltétel a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítés igazolása.

Pályázati követelmények

 • pályázati anyag benyújtása mellékletekkel együtt max. 50 oldal,
 • a pályázó önálló jogosultságát igazoló okirat (pl. alapító okirat másolatának) csatolása,
 • a tulajdonos támogató nyilatkozatának csatolása,
 • működési engedély másolat csatolása,
 • érvényes OEP szerződés másolat csatolása,
 • érvényes orvosi felelősségbiztosítás másolat csatolása,
 • államháztartáson kívüli szervezetek esetében az 1. sz. mellékletben található, kitöltött nyilatkozatok, kérelem csatolása.

Nem pályázhat:

 • aki a fenti pályázati feltételnek nem felel meg
 • aki az Év Kórháza 2006, 2007, 2008. pályázaton bármely kategóriában év kórháza címet nyert
 • 60 napon túli 50 MFt-ot meghaladó vagy 60 napon túli, az eredeti éves költségvetési előirányzat 3,5 %-át meghaladó tartozás állománnyal rendelkezik.

A beadható pályázatok száma: Egy egészségügyi intézmény csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázat benyújtásának határideje, módja, helye és egyéb követelmények

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. március 1.

A pályázatot öt, eredeti példányban kell benyújtani.
A pályázatot kizárólag postai úton egy borítékban vagy egy csomagolásban ajánlott, vagy tértivevényes küldeményként kell elküldeni az alábbi címre:
Egészségügyi Minisztérium, Egészségpolitikai főosztály (1051 Budapest, Arany János u. 6-8.).
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázat címének megjelölését.

A határidő módosítására, valamint hiánypótlásra nincs lehetőség. A határidő lejártát követően feladott, illetőleg kézben vagy hiányosan érkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

A pályázat letölthető innen és az Egészségügyi Minisztérium honlapjáról: www.eum.hu.

A pályázat elbírálásának módja és ideje

A Bíráló Bizottság

 • a beadott pályázat,
 • a minisztériumban megszervezésre kerülő pályázati prezentáció (az adott kategóriában pályázók részvételi lehetőségével), valamint
 • a pályázóknál történő helyszíni látogatás alapján dönt.

A pályázat benyújtása:

 • területi kórház és
 • súlyponti kórház kategóriában lehetséges.

Pályázható keret
A cím nyertesének járó díj összege:

 • területi kórház kategória esetében     3 M Ft
 • súlyponti kórház kategória esetében     5 M Ft

Forrás: Az Egészségügyi Minisztérium 2010. évi 10.2.2/21. Egyéb egészségpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzata.
A pályázat nyerteseivel támogatási szerződés kerül megkötésre.

A pályázatok elbírálása
Az „Év kórháza 2009” cím odaítélésére a Bíráló Bizottság tesz javaslatot, melynek tagjai a(z):

 • Egészségügyi Minisztérium
 • Magyar Kórházszövetség
 • Egészségügyi Gazdasági Vezetők Egyesülete
 • Magyar Ápolási Igazgatók Egyesülete képviselői

A pályázat eredményének kihirdetése
A Magyar Kórházszövetség XXII. konferenciáján kerül sor 2010. április 23-án.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad
Egészségügyi Minisztérium: Sinka Miklósné Tel.: (1) 795-1099

Forrás: EüM