palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP-6.2.4/A/09/1/KMR-Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára

umft pályázatA pályázat célja a foglalkoztatás támogatása mellett olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése.


Támogatás formája:
vissza nem térítendõ
Forrás összege: 148 364 281 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.01.25.
Beadási határidő: 2010.03.31.

Letölthető pályázati dokumentáció

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Támogatás célja: Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása, a fekvőbeteg ellátás közel 10%-os kapacitáscsökkenése több ezer egészségügyben dolgozót érint. Az átszervezések és a funkcióváltások, intézményi összevonások következtében kialakuló humán kapacitástöbbletet át kell irányítani azokba az intézményekbe, ahol hiányzó szakorvosi, szakdolgozói kapacitásokat regisztrált az ágazat, vagy ahol a hiány rövidesen várható. Ezt a célt elősegítheti egy olyan középtávú, foglalkoztatást támogató program elindítása, amely a felszabaduló kapacitást befogadó intézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást a hiányzó vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében. A pályázat célja a foglalkoztatás támogatása mellett olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erõsítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző járó- és/vagy fekvőbeteg-szakellátó intézmények különös tekintettel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben meghatározott súlyponti kórházakra, valamint otthoni szakellátást nyújtó szolgálatok és a házi orvosi szolgálatok az alábbi KSH besorolással:

 • Központi költségvetési szerv és intézménye (31)־
 • Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322)
 • Egyéb egyesület (529)
 • Egyház, egyházi intézmény (55)
 • Közhasznú társaság (57) illetve ennek átalakításával, vagy alapítással 2007. július 1- je után létrejövő non-profit gazdasági társaság (599)
 • Alapítvány (56)
 • Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet (59)
 • Korlátolt felelősségű társaság (113)
 • Részvénytársaság (114)
 • Betéti társaság (212)
 • Vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozás (231)
 • Egyéb engedéllyel rendelkező egyéni vállalkozás (232)

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:
1) Foglalkoztatás támogatása

 • 1.1. Az egészségügyi intézménynél/szolgáltatóknál alkalmazni kívánt orvos, egészségügyi szakdolgozó, valamint az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek foglalkoztatásának támogatása.
 • 1.2. A járó- és fekvőbeteg szakellátó intézményeken belül működő ún. mobil team (pl: hospice/palliatív-, diabetes-, decubitus-, rehabilitációs, geriátriai, légzőszervi, haemophiliateam, stb.) humán erőforrás állománya foglalkoztatásának támogatása, és ezen túl a teamen belül az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek (pl: pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás, szociális asszisztens) foglalkoztatásának támogatása.

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 4 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 50 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 3 – 30

Kiíró szervezet:     Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:     Neve: Strukturális Alapok Programiroda
Címe: 1055 BUDAPEST, Kossuth Lajos tér 13-15.
Tel.: ( 1) 354-5399
Fax.: ( 1) 301-3197
Honlap: www.strapi.hu
E-mail: strapi@strapi.hu
Ügyfélszolgálatok

Forrás: NFÜ