palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Három generációval az egészségért program II. – pályázat háziorvosi szolgáltatások fejlesztésére

A Három generációval az egészségért program II. támogatási program háziorvosi szolgáltatások fejlesztésére. A pályázat keretében cél a szív- és érrendszeri prevenciós és gondozási, a rosszindulatú daganatos betegségek szűrését és korai felismerését elősegítő, valamint a gyermekek körében végzett egészségfejlesztési programok megvalósítása, illetve a lelki egészség támogatása a cél.

A pályázati kategória kódja: 3GEN-19

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg  5.000. 000. 000 Ft.

A pályázatnak Magyarország területén kell megvalósulnia, területi korlátozás nincs.

A támogatás formája és mértéke
A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.

A pályázó által igényelhető támogatás mértéke: minimum 50.000.000 Ft – maximum 80.000.000 Ft
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

Támogatásra jogosultak köre  

Jelen pályázati kiírás keretében közfinanszírozott, háziorvosi (ide értve a vegyes praxisokat is), valamint házi gyermekorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel nyújtó egészségügyi szolgáltatók pályázhatnak, amelyek közfinanszírozott ellátást nyújtanak és erre vonatkozóan működési engedéllyel, valamint hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkeznek.

Másrészt pályázhatnak olyan helyi önkormányzatok társulásai (a továbbiakban: Önkormányzati Társulások), amelyek közfinanszírozott, háziorvosi ellátást területi ellátási kötelezettséggel nyújtó egészségügyi szolgáltatókkal szerződéses jogviszonyban állnak és vállalják a pályázati felhívásban előírt intézkedések megvalósítását.

A felhívás keretében a háziorvosi szolgáltatók kizárólag konzorciumban pályázhatnak az alábbiak szerint:

 • háziorvosi szolgálatok együttműködésében,
 • háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatok együttműködésben (a továbbiakban: háziorvosi szolgálatok konzorciuma).

A háziorvosi szolgálatok konzorciumának az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • legalább öt háziorvosi szolgálatnak részt kell vennie azzal, hogy legalább az egyikük 0-18 éves korosztály ellátására is szerződött,
 • a konzorciumot alkotó praxisok legfeljebb két, egymással határos járásban működhetnek,
 • egy háziorvosi szolgálat csak egy támogatási kérelemben szerepelhet.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek köre  

A.)  Koordinációs feladatok ellátása, amely a szakmai feladatokon túl magában foglalja a programban résztvevők közötti rendszeres találkozók szervezését és azok dokumentálását.

B.)  A pályázók közös ellátási rendjének esetleges többletszolgáltatásokról szóló működési szabályzatának kidolgozása.

C.)  A gyermekek körében a szív- és érrendszeri prevenciós és egészségfejlesztési tevékenységek végzése, melyek:

1.    Elvégzik a gyermekek szív- és érrendszeri megbetegedésekre vonatkozó rizikófaktorainak szűrését.
2.    Elősegítik a rendszeres, örömteli, életvitelszerű testmozgás megvalósulását.
3.    Támogatják az egészséges táplálkozást a gyermekkori elhízás megelőzése, valamint annak visszaszorítása céljából.
4.    Külön hangsúlyt fektetnek a dohányzás megelőzésével, és a leszokás támogatásával kapcsolatos programok megvalósítására.

D.)  A pályázók (konzorciumban részt vevő háziorvosi szolgálatok) által ellátandó felnőtt férfiak és nők körében szelektív és célzott prevenciós feladatok megvalósítása az előírt dokumentációs rend szerint:

1. 40 év feletti páciensek esetén a szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorainak azonosítása, rögzítése (beleértve pl.: a magas vérnyomást, magas vérzsír szintet, indokolt esetben a Boka-kar index mérést, a dohányzást és az alkohol abúzust), 55 év felett (vaszkuláris) demencia szűrése.
2. 40-65 év közötti páciensek esetén a szív- és érrendszeri megbetegedések rizikófaktorainak értékelése, a kockázati szint meghatározása.
3. A kockázati szintnek megfelelő intervenció („mozgásgyógyszer”, dohányzásról leszokás támogatás, dietetikai tanácsadás, gyógyszeres intervenció, stresszkezelés, a demencia kockázatának csökkentése és korai deficitszűrés, illetve intervenció stb.) megvalósítása.
4. Az érbetegek, illetve ebből a szempontból veszélyeztettek körében gondozási feladatok népegészségügyi szemléletű, egyénre szabott ellátása, az alkalmazott terápia áttekintése és a gyógyszeres terápia tekintetében a betegek terápiás adherenciájának javítása, az életmód-változtatás támogatása.
5. Definitív gondozást támogató orvostechnikai eszközök alkalmazása (pl. digitális vérnyomásmérő, digitális vércukormérő, ABPM, spirométer, CO-mérő).
6. Következményes szervkárosodások preventív szűrése rizikóval rendelkezők körében: 55 év felett (vasculáris) demencia szűrése, 65 év feletti illetve nagy és igen nagy kardiovaszkuláris rizikóval rendelkező 40 év feletti páciensek Boka-kar index és 65 év feletti páciensek pitvarfibrilláció szűrése, háziorvosi indikálás alapján célzott kardiológiai, angiologiai konzílium (pl.: ergometria, Holter, CDS, ECHO, PAD kivizsgálás) és gondozás.
7. Lakosság mozgósítása a népegészségügyi szűrővizsgálatokon való részvételre: A szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok keretében végzett emlőszűrésen való részvételi arány növelése. A szervezett, célzott népegészségügyi szűrővizsgálatok keretében végzett méhnyakszűrésen való részvételre való mozgósítás. Amennyiben lehetőség nyílik a vastagbélszűrésen és az alacsony sugárdózisú CT vizsgálattal történő tüdőrák szűrésen való részvételre, a lakosság mozgósítása a szűrővizsgálatotok való részvételre.
8. Egészségértés felmérése, a felnőtt lakosság körében.
9. Az elvégzett feladatok dokumentációja és jelentése az egységes adattartalmú, központi informatikai rendszeren keresztül.
10.  A lelki egészség támogatása, szakpszichológusok bevonásával.
11.  Osteoporosis törési kockázatának felmérése 40 év felett.
12.  Hepatitis-C fertőzés szempontjából veszélyeztettek szűrése.
13.  Légúti allergiás megbetegedések gondozása.

Választható tevékenységek köre

E.)  Eszközbeszerzés keretében költségként elszámolható:

 • 1 db Boka-kar index mérésére alkalmas eszköz.
 • Praxisonként 1 db 24-órás ABPM, vérnyomásmérésre alkalmas eszköz.
 • Maximum 10 db (betegnek) kiadható digitális vérnyomásmérő, maximum 10 db kiadható digitális vércukormérő.
 • Praxisonként 1 db telemedicinára alkalmas spirométer.
 • Praxisonként 1 db telemedicinára alkalmas EKG készülék.
 • Praxisonként 1 db kilégzett levegő CO mérő.
 • Praxisonként 1 db Holter EKG eszköz.
 • Új eszközök és gépek kezelésének betanítása.
 • Kis értékű (ez alatt jelen pályázat keretében a bruttó 200 000 Ft-ot meg nem haladó érték) egyéb, a program megvalósításához nélkülözhetetlen eszköz.

F.) Életmódváltást segítő programok megvalósítását biztosító szakemberek (gyógytornász, dietetikus, egészségpszichológus, klinikai szakpszichológus) bevonása.
G.)  MSc, BSc, OKJ  ápolók bevonása  kompetencia szintnek megfelelően, különös tekintettel a preventív feladatok elvégzésében.
H.)  Szakorvosok által nyújtott távkonzultáció, telemedicina szolgáltatások a lakóhelyközeli ellátás fejlesztése érdekében.

Egyéb

I.)    A megvalósítást támogató egyéb szolgáltatások, (előkészítés, adminisztráció, koordinációs költségek, irodaszer, banki költségek, könyvelési díjak) igénybevétele.

Szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

Szakmai-szervezési program tartalma tekintetében az alábbi elvárások figyelembevétele szükséges:

 • A pályázónak szükséges bemutatnia szükségletfelmérés alapján a célcsoportot, a célcsoport elérésére, bevonására tervezett lépéseket, a feladatban résztvevő szakembereket, valamint a járási egészségtervvel (amennyiben van) való összhangot.
 • Be kell mutatni továbbá az egyes ellátási szintek és ellátásban részt vevő szereplők – különös tekintettel a háziorvosok, házi gyermekorvosok, szakdolgozók, védőnők, a járóbeteg szakellátások, az Egészségfejlesztési Irodák, valamint a területi és települési önkormányzatok – közötti tervezett együttműködést.
 • A szakmai-szervezési programban és annak indikátorait tartalmazó 1. sz. függelékében szükséges meghatározni az elérni kívánt célokat és az eredmények mérését szolgáló számszerű indikátorokat, továbbá a szakellátók, valamint az Egészségfejlesztési Irodák szerepét, illetve fel kell tüntetni a szakellátást terhelő várható esetmegbeszélés, konzultáció költségeit, és annak tervezett módját

A részletes szakmai programot a pályázat 1. számú mellékletét képező Szakmai-szervezési program sablonban (word) szükséges megtervezni.

Előnyt jelent az alábbiak vállalása:

 • Szakellátással integrált eljárásrend kidolgozása és tesztelése a nagy rizikójú betegek ellátása kapcsán. Az eljárásrend dokumentált tesztelése a szövődményes, magas rizikójú betegek ellátása kapcsán, az ebbe a körbe tartozó betegek minimum 25 %-a esetén.
 • Az ismert krónikus betegek körében a terápiás adherencia javítását célzó konkrét tevékenység bemutatása.
 • Együttműködési szándéknyilatkozatot nyújt be az együttműködő partnereivel.

A pályázó együttműködési feladatai:

 • Együttműködés a keringési betegségek, és/vagy a daganatos betegségek szakellátási szolgáltatásait nyújtó intézményekkel, az alapellátás további szereplőivel, illetve a gyermek egészségügyi szakellátás szakembereivel, kiemelt tekintettel az egységes kliensutak kidolgozására.
 • Együttműködés az oktatási intézményekkel.
 • Pályázat teljesítését támogató az 5. pontban megjelölt, szakmai háttérintézmények által szervezett tréningen való részvétel.
 • A megvalósításban részt vevő háziorvosok havi rendszerességgel áttekintik és értékelik az elvégzett szakmai munkát és megállapodnak a további teendőkben.
 • A járásban működő Egészségfejlesztési Irodával történő együttműködés (abban az esetben, ha az adott járásban működik Egészségfejlesztési Iroda).
 • A tevékenység tartalmi elemeinek jelentése, szakmai együttműködés a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézettel, részvétel a szervezett képzéseken, szakmai tájékoztatókon.
 • Együttműködés Állami Egészségügyi Ellátó Központ Alapellátási Igazgatóságával.
 • Együttműködés a területen működő szociális szolgáltatókkal.

Elszámolható költségek:
A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak.

A teljes támogatási összegre vetített, egy bevont kliensre jutó havi költség nem haladhatja meg a 10.000 forintot.

A részletes szabályok a Pályázati útmutatóban találhatóak.

Jelen pályázat keretében a megvalósítást támogató egyéb szolgáltatások, (előkészítés, adminisztráció, koordinációs költségek, irodaszer, banki költségek, könyvelési díjak) igénybevétele elszámolható.

A projekt nem elszámolható költségeinek a támogatható tevékenységekhez kapcsolódó nem elszámolható költségei vagy a nem támogatható tevékenységek költségei minősülnek. A nem elszámolható költségek részei a projekt összköltségének, azonban nem részei a projekt elszámolható költségének.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a támogatási szerződés hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a támogatói okirat hatályba lépését követően legfeljebb minimum 12 maximum 18 hónap áll rendelkezésre.

Letölthető dokumentumok

Három generációval az egészségért program II. pályázat

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A pályázat benyújtásának határideje (email beérkezése, valamint a postára adás időpontja): 2019. november 10. 23:59

A pályázattal kapcsolatban további információk érhetők el www.aeek.hu weboldalon, felmerülő kérdéseiket pedig a 3gereracio@aeek.hu e-mail címre küldhetik.