palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkásszállás kialakítása pályázat

Pályázat munkásszállások kialakítására

Pályázat helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint gazdasági társaságok részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

A támogatásra való jogosultság részletes feltételeit a Korm. rendelet az alábbiak szerint határozza meg:

Támogatás annak a helyi önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, helyi önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak, valamint önkormányzati társulás 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak nyújtható, amely

 • a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti kérelmét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 • a beruházási költségek legalább 20 százalékát saját forrásból biztosítja,
 • rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
 • az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a jogszabályban meghatározott feltételeknek,
 • kötelezettséget vállal arra, hogy
  • a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
  • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a hatósági szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
  • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
  • a támogatással megvalósuló munkásszálláson a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan a munkaadóval előszerződést köt,
  • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a hatósági szerződés megkötésére irányuló kérelem benyújtásának időpontjáig megszerzi,
 • vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.

Támogatás legalább 80 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható.

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a benyújtást követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.

Támogatás helyi önkormányzat, önkormányzati társulás és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás, nem helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére pedig regionális beruházási támogatás formájában biztosítható.

A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a.

Letölthető dokumentumok

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Pályázatok benyújtásának határideje: 2020. május 15.

A támogatás formája, mértéke, elszámolható költségek

Visszatérítendő, illetve részben visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás nyújtható:

a)       új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához[1] szükséges építési költségekhez,
b)      a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez.

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható az a) pontban jelzett költségekhez, vagyis az új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségek tekintetében.

Visszatérítendő támogatás nyújtható a b) pont szerinti, a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez.

Amennyiben a benyújtott igény az a) és b) pont szerinti támogatás nyújtására együttesen irányul, abban az esetben a támogatás részben – a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzése tekintetében – visszatérítendő.

A támogatást mindhárom formában lehet nyújtani, annak tényleges formájáról és összegéről minden esetben a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter dönt.

A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor:

 • Egy m2-re jutó fajlagos költség
  • munkásszállás építése esetén: maximum 373 000 Ft
  • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 267 000 Ft
 • Egy munkásszállási férőhely kalkulált költsége
  • munkásszállás építése esetén: maximum 3 730 000 Ft
  • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén: maximum 2 670 000 Ft

A támogatás terhére 100 % előleg adható.