palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Kőrösi Csoma Sándor program déli féltekére szóló ösztöndíjaira

A Magyar Kormány ösztöndíj pályázata külföldi magyar közösségek és intézményrendszerük megerősítésére, a program céljaival azonosulni tudó ösztöndíjasok részvételén, közönségszervező munkáján keresztül. A Program tervezett megvalósítási területei: Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela), Dél-afrikai Köztársaság, Ausztrália és Új-Zéland. Az ösztöndíj mértéke: bruttó 600.000 Ft/hó + 300 000 Ft.

A program az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a világ magyarságának nemzeti összetartozásbeli megerősödéséhez. A Program célja továbbá, hogy az ösztöndíjasok jelenléte és munkája által közvetlen támogatást tudjon biztosítani a külhoni magyarság diaszpóra közösségei számára. Az ösztöndíjasok munkája leginkább a külhoni magyarság identitás megőrzésében játszik fontos szerepet, mely többek között a magyar nyelv fejlesztésében, a hagyományőrzésben és a magyar kultúra megélésének támogatásában, valamint a Magyarországgal való kapcsolattartás ösztönzésében teljesedik ki.

Ennek érdekében olyan, a magyar nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várjuk, akik segítenek e célok elérésében.

A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési, hitéleti tevékenység ellátására nyújt (biztosít) ösztöndíjat legfeljebb 40 fő részére (amely létszámból legfeljebb 6 fő egyházi pályázó) a 2020. január hónap és 2020. december hónap között megvalósuló Program időtartama alatt.

A Program 2020. év márciusától 2020. év november végéig tartó megvalósítási időszaka alatt az Ösztöndíjas legfeljebb 9 hónapig tartó időtartamban a külföldi magyar közösségeknél, a magyarországi programszakasz ideje alatt pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét.

A magyarországi programszakasz két részből áll: egyrészt a 2020. március 1. és 2020. november 30. közötti külföldi programszakaszt megelőző, 2020. január – 2020. február közötti felkészülési időszakból, melynek részét képezi 2020 januárjában az oktatási szakasz; másrészt pedig a külföldi programszakaszt követő, záró szakaszból (2020. december hónap), mely tartalmazza a beszámolási időszakot is.

A pályázók köre

Pályázat benyújtására és az ösztöndíjprogramban való részvételre az jogosult, aki
a) a pályázat benyújtásának időpontjában huszadik életévét betöltötte,
b) büntetlen előéletű,
c) magyar állampolgár,
d) legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,
e) közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan vesz részt,
f) magas szintű angol nyelvtudással rendelkezik, valamint további előny a célország nyelvének legalább társalgási szintű ismerete
g) vállalja, hogy az ösztöndíjas jogviszony magyarországi záró szakaszának idejére Magyarország területére visszatér és a Program záró konferenciáján részt vesz.

A pályázat benyújtása: 2019. október 15. napjától 2019. november 15. napjáig.

Interjú a pályázókkal: 2019. december 2. napjától 2019. december 6. napjáig.

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2020. március – 2020. november

  • A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időtartamon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete 2020. március 1. napja. Az Ösztöndíjas ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.
  • A 9 hónapig tartó külföldi programszakasz záró határideje 2020. november 30. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2020. december 10. napja.
  • Amennyiben az Ösztöndíjas 2020. március 1-jén nem tudja megkezdeni a külföldi programszakaszt, a késedelemmel arányosan csökkentésre kerül az ösztöndíj 9 hónapig tartó külföldi programszakaszának időtartama és a kifizetésre kerülő ösztöndíj összege. A külföldi programszakasz záró határideje ebben az esetben is legkésőbb 2020. november 30. napja, valamint a visszautazás legkésőbbi határideje 2020. december 10. napja.

Szerződés időtartama: a szerződés időtartamának kezdete megegyezik az oktatási szakasz első napjával, a szerződés időtartamának vége megegyezik a záró szakasz utolsó napjával.

Az Ösztöndíjasok a magyarországi programszakasz idején kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A felkészítő oktatás írásbeli szintfelméréssel zárul.

A kiutazás – és így a szerződés hatályban tartásának – feltétele, hogy az Ösztöndíjas a szükséges beutazási, tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában az Ösztöndíjas vállalja, hogy a szerződésében meghatározott egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, felkészítő oktatás ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a vízum, tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) saját felelősségére és költségére eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei:

  • Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela),
  • Dél-afrikai Köztársaság,
  • Ausztrália,
  • Új-Zéland.

Az ösztöndíj összege

Az ösztöndíj összege az alábbiak szerint alakul:

Magyarországi programszakaszokra (oktatási és záró szakasz): összesen bruttó 300.000,- Ft. A magyarországi programszakaszra járó ösztöndíj nem osztható meg az oktatási és záró szakasz között.

Külföldi programszakaszra: bruttó 600.000,- Ft/hó.

Jelentkezés

Jelentkezés ösztöndíjasként

Jelentkezés fogadószervezetként

Pályázati kiírás

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az alábbi elérhetőségeken kérhet:
kcsp@me.gov.hu;
+36 (1) 896-6176
+36 (1) 896-0857
+36 (1) 795-7005