palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Munkásszállások kialakítása pályázat (felfüggesztve)

Munkásszállás kialakítása pályázat

Az OFA nyílt pályázatot hirdet helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások és gazdasági társaságok részére munkásszállások kialakításának támogatására. A program célja munkásszállók kialakításának, építésének ösztönzésével javítani a munkaerő-áramlás lehetőségét azokban a térségekben, ahol nincs számottevő munkaerő-tartalék.

A pályázati felhívás hatályos:  2021. 09.13. napjától.

Pályázati azonosító: MUNKÁSSZÁLLÁS-VI./2021

A támogatás feltételrendszere

A munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építéséhez támogatás nyújtható helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint gazdasági társaság részére munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához.

Támogatási igény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. sz. melléklet 8.6. pont f) pontjában meghatározott munkásszállás építéséhez vagy munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújításához nyújtható be.

A program szempontjából a munkásszállás fogalma a következő: munkásszállás a kedvezményezett tulajdonát képező olyan szálláshely, amely lakóhelyiségenként legalább egy, a – kedvezményezettel szerződéses jogviszonyban álló – munkaadóval munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, akinek nincs lakóhelye azon a településen, ahol a munkahelye van.

A munkásszálláson kizárólag olyan személy helyezhető el, aki a Korm. rendelet 1. § 7b. pontja szerinti munkaviszonyban, azaz a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, egészségügyi szolgálati jogviszonyban, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszonyban, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, valamint a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban áll a kedvezményezettel, vagy azon munkaadók valamelyikével, amelyekkel  a kedvezményezett megállapodást kötött a munkavállalóik adott munkásszálláson történő elhelyezéséről. A hozzátartozók munkásszálláson történő együttes lakhatása kizárólag abban az esetben lehetséges tehát, amennyiben ennek a feltételnek valamennyien megfelelnek.

Támogatás legalább 80, de legfeljebb 200 munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához nyújtható. Kivételes és indokolt esetben támogatás nyújtható 200-nál több munkavállaló elszállásolására alkalmas munkásszállás kialakításához is, azonban a támogatás maximális összegének meghatározásakor ebben az esetben is legfeljebb 200 férőhely vehető figyelembe.

Támogatás a támogatási igény benyújtását megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető. A projekt megvalósítását a támogatási igény benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére és kockázatára megkezdheti.

A támogatásra való jogosultság részletes feltételeit a Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdései az alábbiak szerint határozzák meg:

Támogatás annak a helyi önkormányzatnak, önkormányzati társulásnak, helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak, valamint önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak nyújtható, amely

 1. a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti igényét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 2. a beruházási költségek legalább 20 százalékát saját forrásból biztosítja,
 3. rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
 4. az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
 5. kötelezettséget vállal arra, hogy
  • a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
  • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a Támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi
  • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
  • a támogatással megvalósuló munkásszálláson a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan a munkaadóval előszerződést köt,
  • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a Támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi,
  • vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz.

A Korm. rendelet 2. § (2a) bekezdése szerint támogatás emellett annak a nem helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságnak is nyújtható, amely:

 1. a munkásszállás építéséhez, felújításához nyújtott támogatás iránti igényét a beruházás megkezdése előtt benyújtja,
 2. rendelkezik a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékkal,
 3. az építendő munkásszállás terveivel rendelkezik, és a munkásszállás azokból megállapíthatóan megfelel a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek,
 4. kötelezettséget vállal arra, hogy
  • a támogatási igényben megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, vagy a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza,
  • a beruházást a támogatási igény benyújtását követően, de legkésőbb a Támogatási szerződés megkötését követő 4 hónapon belül megkezdi,
  • a beruházást meglévő ingatlan felújítása esetén, annak megkezdésétől számított egy éven belül, új munkásszállás építése esetén két éven belül befejezi,
  • a beruházással érintett ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a Támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi,
  • vállalja, hogy a munkásszállás működtetése céljából legalább 4 fő álláskeresőt alkalmaz,
  • a támogatással megvalósuló munkásszálláson
  • a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan a munkaadóval előszerződést köt, vagy
  • a vele munkaviszonyban álló, a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdés szerinti munkavállaló számára szállást nyújt, és erre vonatkozóan nyilatkozatban kötelezettséget vállal,
 5. a munkásszállást az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 25. § (1) bekezdésében meghatározott régiókban, illetve településeken létesíti,
 6. a beruházás költségeinek az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket meghaladó részét, de legalább 25%-át önerőként, saját forrásból biztosítja,
 7. a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évben legfeljebb 12 000 főt foglalkozatott,
 8. rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.

Ha a támogatást igénylő gazdasági társaság vállalatcsoport részeként tevékenykedik, akkor a foglalkoztatotti létszám meghatározása során a kapcsolt- és partnervállalkozásokkal egybeszámított foglalkoztatotti létszámot szükséges figyelembe venni. A foglalkoztatotti létszám számítása során a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. mellékletében meghatározott módszertant kell alkalmazni. Vállalatcsoport részeként tevékenykedő gazdasági társaság számára a támogatás abban az esetben nyújtható, ha a támogatást igénylő, vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt teljes üzleti évvel.

Támogatás helyi önkormányzat, önkormányzati társulás és ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás, nem helyi önkormányzat, vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság részére pedig regionális beruházási támogatás formájában biztosítható.

Az egyes támogatási formákra vonatkozó részletszabályokat a függelék tartalmazza.

A helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek legfeljebb 80%-a.

Regionális beruházási támogatási kategória esetén az Atr. 25. § (1) és (2) bekezdésében meghatározottak alapján a következő maximális támogatási intenzitások alkalmazandók:

Észak Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl
Mikro- és kisvállalkozások: 70%
Középvállalkozások: 60%
Nagyvállalatok: 50%

Közép-Dunántúl
Mikro- és kisvállalkozások: 55%
Középvállalkozások: 45%
Nagyvállalatok: 35%

Nyugat-Dunántúl
Mikro- és kisvállalkozások: 45%
Középvállalkozások: 35%
Nagyvállalatok: 25%

A Közép-Magyarország régió Atr. 25. § (1) bek. da) pontjában felsorolt települései[1]
Mikro- és kisvállalkozások: 55%
Középvállalkozások: 45%
Nagyvállalatok: 35%

A Közép-Magyarország régió Atr. 25. § (1) bek. db) pontjában felsorolt települései[1]

Mikro- és kisvállalkozások: 40%
Középvállalkozások: 30%
Nagyvállalatok: 20%

[1]Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény

A 651/2014/EU rendelet 1. mellékletének 2. cikke alapján mikrovállalkozás az olyan vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás az olyan vállalkozás, amely 50-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele, és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 10 millió eurót. Középvállalkozás az a sem kisvállalkozásnak, sem mikrovállalkozásnak nem minősülő vállalkozás, amely 250-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 43 millió eurót.

Regionális beruházási támogatás kizárólag abban az esetben nyújtható amennyiben a beruházás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti induló beruházásnak, vagy a Korm. rendelet 1. § 11. pontja szerinti új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősül. Induló beruházásnak vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházásnak minősülhet az a beruházás, amely során a projekt megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlan eredeti funkciója a felújítást követően lényegi módon megváltozik (pl. volt szovjet laktanyából, iroda- vagy raktárépületből stb. munkásszállás lesz), tehát funkcióváltás szükséges. A munkásszállások kialakításához nyújtható támogatás vonatkozásában nem minősül funkcióváltásnak, ha a munkásszállás megvalósításának helyszínéül szolgáló ingatlan eredetileg szálláshely-szolgáltatási funkciót töltött be (pl. hotelként, panzióként stb. funkcionált).

A 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 49. pontja szerinti „induló beruházás” a) tárgyi eszközökre és immateriális javakra irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozásához, meglévő létesítmény kapacitásának bővítéséhez, a létesítmény termékpalettájának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítéséhez vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának lényegi megváltoztatásához kapcsolódik; vagy b) bezárt vagy megvásárlás nélkül bezárásra ítélt létesítmény eszközeinek az eladótól független beruházó általi megvásárlása; a vállalkozásban történő részesedésszerzés önmagában nem minősül induló beruházásnak.

A Korm. rendelet 1. § 11. pontja szerinti „új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás” az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek.

Helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság a beruházási költségek legalább 20%-át kell, hogy saját forrásból biztosítsa. Nem helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetén figyelemmel kell lenni a Korm. rendelet 2. § (2a) bekezdés d) pontjára, miszerint a támogatás annak a gazdasági társaságnak is nyújtható, amely a beruházás költségeinek az Atr. 25. §-ában meghatározott mértéket meghaladó részét, de legalább 25%-át önerőként, saját forrásból biztosítja.

A saját forrás rendelkezésre állásáról helyi önkormányzat, önkormányzati társulás esetén a képviselő-testületi, társulási tanácsi határozat, vagy a képviselő-testület költségvetési rendeletbe, határozatba foglalt – a tartalék feletti rendelkezési jogot átruházó – felhatalmazása alapján a polgármester, illetve társulási tanács elnökének nyilatkozata fogadható el. Gazdasági társaság esetén a vezető tisztségviselőnek kell arról nyilatkoznia, hogy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll. Amennyiben a saját forrás biztosításához pénzintézeti hitel igénybevételére kerül sor, a hitelszerződés bemutatása a Támogatási szerződés megkötésének feltétele.

Saját forrásként a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök létesítése (beszerzése, előállítása) érdekében teljesített, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47. §-ában meghatározott pénzkiadások, valamint a munkásszállás elszámolható építési és felújítási költségei tekintetében teljesített pénzkiadások vehetők figyelembe. A program keretében nem elszámolható költségek – például a felújítandó ingatlan megvásárlásának költségei vagy a munkásszállás megépítéséhez szükséges telekvásárlás költségei – nem tekinthetők saját forrásnak. Nem tekinthető továbbá saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből kapott más költségvetési támogatás.

Anyagi biztosítékként helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint ezek 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetében

 1. a) a támogatást igénylő valamennyi − jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető − fizetési számlájára vonatkozó, az OFA Nonprofit Kft. javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és
 2. b) az OFA Nonprofit Kft. javára szóló jelzálogjog bejegyzése

fogadható el.

Anyagi biztosítékként nem helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság esetén

 1. a) a támogatást igénylő valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, az OFA Nonprofit Kft. javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt és
 2. b) hitelintézet által vállalt, feltétel nélküli és visszavonhatatlan garancia

fogadható el.

A kikötött anyagi biztosíték rendelkezésre állását a Támogatási szerződés megkötésének időpontjáig biztosítani kell. A biztosítéknak a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig, vagyis a munkásszállás beruházás befejezésétől (üzembe helyezése időpontjától) számított 10 éven keresztül történő üzemeltetésének végéig rendelkezésre kell állnia.

Inkasszó esetében a biztosítéknak a Támogatási szerződés megkötésétől a 4. pont szerinti záró beszámoló elfogadásáig rendelkezésre kell állnia. A biztosíték mértéke inkasszó esetében a megítélt támogatási összeg 100%-a.

A támogató javára szóló jelzálogjog bejegyzése esetén a fedezetként felajánlott zálogingatlan(ok)at a Támogatási szerződés megkötésétől a záró beszámoló elfogadásáig terjedő időtartamra szükséges biztosítani. A jelzálogjogot a megítélt támogatási összeg 50%-ának megfelelő értékre szükséges bejegyezni.

Garanciaszerződés biztosítékként történő alkalmazása esetén a Támogatási szerződés megkötésétől a záró beszámoló elfogadásáig terjedő időtartamra, a megítélt támogatási összeg 50%-a erejéig kell biztosítékot nyújtani.

Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, a jelzálogjog a beruházással érintett ingatlanra, valamint a helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás, illetve ezek 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaság tulajdonában álló bármely, a támogatáshoz fedezetet biztosító ingatlanra bejegyezhető. Amennyiben a támogatást igénylő helyi önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, illetve önkormányzati társulás 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság, a jelzálogjog a beruházással érintett ingatlanra, a gazdasági társaság tulajdonában álló bármely ingatlanra, valamint a gazdasági társaság tekintetében tulajdonos helyi önkormányzat, illetve önkormányzati társulás tulajdonában álló bármely, a támogatáshoz fedezetet biztosító ingatlanra bejegyezhető.

Zálogingatlan a Magyarország területén fekvő, per-, teher- és igénymentes, forgalomképes, nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet. Az ingatlan egésze szolgálhat fedezetül.

Ingatlanfedezet felajánlásához 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolat (szemle-), és érvényes, hivatalos, a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről szóló 54/1997. (VIII. 1.) FM rendeletben és a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendeletben előírt tartalmi követelményeknek megfelelő eredeti ingatlanforgalmi értékbecslés szükséges, amelyeket a Támogatási szerződés megkötéséhez kell csatolni. Az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítéséről a kérelmezőnek kell gondoskodnia. A támogatási időszak alatt az OFA Nonprofit Kft. bármikor jogosult saját ingatlanforgalmi értékbecslő alkalmazásával meghatározni a biztosítékul szolgáló ingatlanok értékét.

Az ingatlanforgalmi értékbecslés, valamint a jelzálogjog bejegyzésének költségeit a kedvezményezettnek kell viselnie.

Garanciaszerződés kizárólag hitelintézettel köthető. A garanciavállalás több – legalább 5 éves időtartamra szóló – garanciaszerződés megkötésével is teljesíthető, amennyiben a biztosíték a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig folyamatosan rendelkezésre áll.

A Támogatási szerződés megkötéséhez ebben az esetben az első, legalább 5 éves időtartamra szóló garanciaszerződés bemutatása szükséges. Ugyanakkor a kedvezményezett az első részidős garanciaszerződés lejárta előtt 60 nappal köteles további, legalább 5 éves időszakra vonatkozó garanciaszerződést benyújtani az OFA Nonprofit Kft. részére. Az újabb részidős garanciaszerződés benyújtásának elmaradása a támogató részéről Támogatási szerződéstől történő elállási, illetve bankgarancia-beváltási ok.

A garanciaszerződés megkötésével kapcsolatos költségeket a kérelmezőnek kell viselnie.

A kedvezményezett számára a biztosítékcserét lehetővé kell tenni, ha az új biztosíték végrehajthatósága, illetve az általa fedezett érték megfelel a biztosítékokra vonatkozó feltételeknek.

Annak vizsgálata során, hogy az építendő munkásszállás benyújtott terve alapján a munkásszállás megfelel-e a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek, az alábbiakra kell figyelemmel lenni.

A támogatás igénybevételével I. és II. kategóriájú munkásszállás létesíthető.

A II. kategóriájú munkásszállás legalább a következő szolgáltatásokat nyújtja:

 1. Portaszolgálat vagy azt ellátni képes ügyelet. Az éjszakai bejárás lehetősége biztosított.
 2. Nemek szerint elkülönített hálóhelyiségek. Egy hálóhelyiségben legfeljebb 5 fekvőhely. Fekvőhelyenként legalább 5 m2 alapterületet kell biztosítani.
 3. A hálóhelyiség berendezése, felszereltsége: ágy (fekvőfelület legalább 90×200 cm). Emeletes ágy nem alkalmazható. Az ágyak ágybetéttel, párnával, takaróval felszereltek. Ágynemű-biztosítás. A fekvőhelyszámnak megfelelő szék, legalább egy asztal, férőhelyenként egy 60×60 cm alapterületű ruhásszekrény-egység és egy éjjeliszekrény/falipolc. Világítás: szobánként legalább egy központi (mennyezeti) lámpa (világítótest).
 4. Fűtés: fűtési időszakban legalább 20 °C hőmérséklet.
 5. Vizesblokkok száma: nemenként 5 főre egy mosdó vagy mosdócsap, 10 főre legalább egy zuhanyozó, továbbá 5 női és 10 férfi férőhelyenként egy-egy WC és 10 férfi férőhelyenként egy piszoár.
 6. Textilváltás: – ágynemű: legalább kéthetente, új vendég esetén kötelező az ágyneműcsere
 7. Takarítás:

– a szobákban: kétnaponta, kivéve, ha a vendéggel kötött külön megállapodásból más következik
– a közös helyiségekben: kétnaponta.

 1. Tájékoztatás a szolgáltatásokról és a menekülési útvonalról.
 2. Lift, parkolók: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendeletben előírtak szerint.
 3. Tárolási lehetőség férőhelyenként legalább 0,1 m3 térfogategységű élelmiszer-tároló rekeszben és 20 férőhelyenként egy hűtőszekrényben.
 4. Csomagtárolási lehetőség külön helyiségben.
 5. A közös használatú mosóhelyiség mosógéppel, a vasalóhelyiség vasalóval felszerelt.
 6. 50 fő feletti szálláshelyen nappali tartózkodó helyiség. Kisebb szálláshelyen a tartózkodó helyiség kivételesen elhagyható, helyette a hálóhelyiségekben – megfelelő helyet biztosítva – kell az asztalokat és a székeket elhelyezni.
 7. Konyha/étkező helyiség berendezése, felszereltsége: szintenként, 20 férőhelyenként egy főzőlap és egy kétrészes mosogató, valamint legalább egy asztal és egy konyhaszekrény.
 8. Betegszoba kialakítása 50 férőhelyenként egy ággyal, kis létszámú elhelyezés biztosításával.

Az I. kategóriájú munkásszállás megfelel a II. kategóriában meghatározott, és a következő feltételeknek:

 1. Egy szobában legfeljebb 4 fekvőhely. Fekvőhelyenként legalább 5 m2 alapterületet kell biztosítani. Családok részére elválasztott szálláshelyrész biztosított.
 2. Világítás: szobánként a központi világításon kívül ágyanként helyi világítás biztosítása.
 3. Vizesblokkok száma: a szobákban hideg-meleg folyóvizes kézmosási lehetőség biztosított.
 4. Telefon: a portán vagy a gondnoki lakásban áll rendelkezésre.
 5. A közösségi helyiségben televízió vagy rádió, könyvek, folyóiratok, játékok állnak rendelkezésre.
 6. Növényzettel vagy más módon elkülönített és kertszerűen kialakított szabad tér áll rendelkezésre, a férőhelyszám 1/3-ának megfelelő mennyiségű kerti bútor biztosított.

A támogatás megállapításának feltétele, hogy a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pont ed) alpontjában és a (2a) bekezdés b) pont ba) alpontjában meghatározott előszerződésben és a (2a) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti nyilatkozatban a munkaadó kötelezettséget vállaljon arra, hogy

 1. a) olyan személlyel létesít határozatlan idejű vagy legalább egy évre szóló határozott idejű munkaviszonyt, akinek nincs a támogatás folyósításának időpontjában saját tulajdonú lakása vagy lakásra vonatkozó haszonélvezeti joga a munkavégzés helyén vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el az 50 km-t, és
 2. aa) akit álláskeresőként tartanak nyilván vagy
 3. ab) akinek állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 50 km-re található egymástól, vagy a köztük lévő útvonalon tömegközlekedési eszköz nem jár, és
 4. b) az a) pontban meghatározott feltételekkel rendelkező jövőbeni munkavállalót, valamint a már alkalmazásában álló és az a) pontban meghatározott feltételeknek – az aa) alpontban foglalt esetet kivéve – megfelelő munkavállalót a támogatással létrehozott munkásszálláson szállásolja el.

A támogatásban részesülőnek a beruházás befejezését követően bérleti szerződést kell kötnie a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében megjelölt feltételeknek megfelelő saját munkavállalóival, vagy azokkal a munkaadókkal, amelynek a Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében megjelölt feltételeknek megfelelő munkavállalói a munkásszállást igénybe veszik.

A támogatást igénylőnek mindemellett a támogatási igénylőlap benyújtásával egyidejűleg a nyilatkozatok között kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy amennyiben a beruházással érintett ingatlan a támogatási igény benyújtásának időpontjában nem áll a tulajdonában, ezen ingatlan tulajdonjogát legkésőbb a Támogatási szerződés megkötésének időpontjáig megszerzi.

A munkásszállás működtetése céljából alkalmazandó álláskeresők száma tekintetében a kialakításra kerülő munkásszállás férőhelyeinek száma az irányadó. Amennyiben 80 férőhellyel rendelkező munkásszállás kerül kialakításra, legalább 4 fő álláskereső alkalmazása kötelező. 80 férőhelyesnél nagyobb munkásszállás kialakítása esetén 40 férőhelyenként plusz egy fő álláskereső foglalkoztatása kötelező.

 

A támogatás formája, mértéke, elszámolható költségek

Visszatérítendő, illetve részben visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatás nyújtható:

 1. új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségekhez,
 2. a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez.

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható az a) pontban jelzett költségekhez, vagyis az új ingatlan építéséhez, vagy meglévő ingatlan felújításához szükséges építési költségek tekintetében.

Visszatérítendő támogatás nyújtható a b) pont szerinti, a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzéséhez.

Amennyiben a benyújtott igény az a) és b) pont szerinti támogatás nyújtására együttesen irányul, abban az esetben a támogatás részben – a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzése tekintetében – visszatérítendő.

A támogatást mindhárom formában lehet nyújtani, annak tényleges formájáról és összegéről minden esetben az OFA Nonprofit Kft. ügyvezetője dönt.

A támogatás maximális mértékének megállapítására az alábbi két szempont együttes figyelembevétele alapján kerül sor:

 • Egy m2-re jutó támogatás maximális összege
 • munkásszállás építése esetén 373 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 267 000 Ft
 • Egy munkásszállási férőhelyre jutó támogatás maximális összege
 • munkásszállás építése esetén 3 730 000 Ft
 • munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén 2 670 000 Ft

A támogatás terhére 100% előleg adható.

A támogatás keretében elszámolható költségek:

Munkásszállás építése esetén:

 • terület-előkészítési költség
  1. régészeti feltárás,
  2. lőszermentesítés,
  3. földmunkák
  4. egyéb, a terület ingatlan építésére alkalmassá tétele érdekében végzett előkészítő munkák költségei.
 • az ingatlan épületszerkezeteinek, közös használatra szolgáló helyiségeinek és központi berendezéseinek építési költségei,
 • az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító
 1. helyiségeinek,
 2. tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, lomkamra,
 3. melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
 4. egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
 5. a gépkocsitároló helyiségnek

építési költségei,

 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségei,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az ingatlan megépítéséhez szükséges földmunka elvégzésének költségei,
 • az ingatlan megépítése érdekében felmerült építménybontási költségek,
 • víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése,
 • központosított fűtés kialakítása, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat,
 • az energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek,
 • kert- és parképítés költségei, közte talajelőkészítés növénytelepítéshez, gyepesítés, növények szabadföldi telepítése, sövényfal és fásítás telepítése, védőfásítás és védősövényfal telepítése a telekhatár mentén,
 • a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés költségét is.

Munkásszállás céljából igénybe vehető ingatlan felújítása esetén

 • az ingatlan rendeltetésszerű használatát biztosító
 1. helyiségeinek,
 2. tároló helyiségeknek, ideértve a különálló épületben megvalósuló tüzelőanyag-tároló, lomkamra,
 3. melléképítményeknek, ideértve a hulladéktartály-tároló, a közműpótló építmények és berendezések, a közmű-becsatlakozás építményei,
 4. egyéb építményeknek, ideértve a lakótelek homlokvonalán álló kerítés, az építésügyi hatóság által előírt kerítés, az épület megközelítését szolgáló tereplépcső, lejtő és járda, valamint támfal és szivárgó övárok, valamint
 5. a gépkocsitároló helyiségnek

építési költségei, felújítási költségei,

 • a közműbekötések költségvetés szerinti építési, felújítási költségei,
 • a lebonyolítási költségek, köztük a műszaki tervezés, a hatósági engedélyezés – ideértve a használatbavétel tudomásulvételét, illetve az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiállítását is – és a műszaki ellenőrzés költségei,
 • a távfűtés bekapcsolási díj, az elektromos hálózat fejlesztési hozzájárulások,
 • az ingatlanhoz kapcsolódó közterületi út-, járda- és közműépítési költségek és hozzájárulások,
 • az ingatlan következő fő strukturális elemeinek felújítása: tető, homlokzat, a homlokzaton lévő ajtók és ablakok, lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok és ezek külső elemei, liftek,
 • az épület műszaki berendezései felújításának költségei,
 • víz-, csatorna-, elektromos-, gázközmű bevezetése, vagy belső hálózatának kiépítése, fürdőszoba létesítése,
 • központosított fűtés kialakítása vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, vagy vízszigetelési munkálatokat,
 • az energiahatékonyság javításával kapcsolatos tevékenységek,
 • kert- és parképítés költségei, közte talajelőkészítés növénytelepítéshez, gyepesítés, növények szabadföldi telepítése, sövényfal és fásítás telepítése, védőfásítás és védősövényfal telepítése a telekhatár mentén,
 • a beruházás célját szolgáló új tárgyi eszközök beszerzésének költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés költségét is.

Amennyiben a támogatási igény egyszerre irányul építési és felújítási tevékenység végzésére (például meglévő épület felújítása és az épület bővítése), abban az esetben a beruházás megvalósításához szükséges építési, illetve felújítási költségek is elszámolhatóak, de a költségeket elkülönítetten kell tervezni és kimutatni. Bővítés alatt olyan építési tevékenységet kell érteni, amely az építmény hasznos alapterületét és térfogatát is növeli. (Tehát például egy kihasználatlan padlástér beépítése nem minősül bővítésnek, azonban egy új emelet ráépítése igen).

Az építési költségek alatt kell érteni az új építésen túl minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, felújítást, bővítést.

Az akadálymentes hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben az akadálymentesítés végrehajtása nélkül az épület nem lenne alkalmas a feladat ellátására, különösen amennyiben a fogyatékkal élő személyek munkásszálláson való elszállásolása egyébként nem lenne biztosított. Az akadálymentesítés szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét rehabilitációs mérnök által készített szakvéleménnyel kell alátámasztani.

A munkaerőpiaci program keretében a beépítésre kerülő bútorok (beépített szekrények, konyhabútorok stb.) beszerzése és beszerelése nem minősül építési tevékenységnek, ezért e tevékenységek költségei kapcsán visszatérítendő támogatás igényelhető.

Tárgyi eszköz esetében az elszámolható költséget szokásos piaci áron kell figyelembe venni, ha az a kedvezményezett és a kedvezményezettől nem független harmadik személy között a szokásos piaci ártól eltérő áron kötött szerződés alapján merült fel.

Az immateriális javak esetében csak a találmány, a szabadalom, a licenc[1] és a know-how számolható el.

A beruházó saját maga által előállított, forgalmazott szellemi termékek költségei nem számolhatók el.

A pályázónak szükség esetén nyilatkoznia kell és dokumentummal alátámasztani a fent rögzített feltételeknek való megfelelést.

A támogatás keretében nem számolhatók el különösen az alábbi költségek:

 • meglévő ingatlan (apportként nem számítható be),
 • ingatlan, földterület vásárlása,
 • bérleti díjak, lízing költségek,
 • gépjárművek bekerülési értéke,
 • a támogatási igény benyújtásának napja előtt felmerült költség, ráfordítás,
 • projektirányítás, projektmenedzsment költségek,
 • a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 31/c. pontja szerinti személygépkocsi költsége és
 • a helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás és a regionális beruházási támogatás részletszabályait tartalmazó függelékben található, nem elszámolható költségek.

Amennyiben a támogatási igényben a támogatás keretében el nem számolható költségek is feltüntetésre kerülnek, abban az esetben a beruházás összköltségét ezekkel csökkenteni kell, a biztosított támogatás mértékét pedig – a támogatási igényben megjelölt támogatási intenzitás figyelembevételével – a csökkentett összeghez igazodóan szükséges meghatározni.

A támogatásból nem fedezhető az ugyanazon épületben létrehozott olyan helyiség kialakítása, amely nem tartozik a munkásszállás fogalmi körébe (például üzlethelyiség kialakítása a munkásszálláson belül). Ebben az esetben az eltérő célú helyiségekre eső költségeket a kivitelezési szerződésben is el kell különíteni.

Az elszámolható költségekre nyújtott támogatás esetén az azokból megvalósított beruházást a beruházás befejezésétől (üzembe helyezés időpontjától) számított legalább 10 évig kell működtetni.

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

 

Letölthető dokumentumok

Munkásszállások program Felhívás 9. melléklet üzleti terv_final
Munkásszállások program Felhívás 12. melléklet számlaösszesítő_final
Munkásszállások program Felhívás 13. melléklet beszámoló_final
Pályázati felhívás_Munkásszállás_20210909_final

A támogatási igényt és mellékleteit az igénylő helyi önkormányzat, önkormányzati társulás vagy gazdasági társaság az OFA Nonprofit Kft.-hez nyújthatja be 2021. szeptember 13.  napjától 2021. november 30. napjáig, egy példányban papír alapon, valamint egy példányban tartós adathordozón (USB-kulcs; CD-ROM; DVD; memóriakártya), a jelen Pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező formanyomtatvány használatával