palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TÁMOP-6.2.4/A/09/1-Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára a konvergencia régiókban

umft pályázatA pályázat célja a foglalkoztatás támogatása mellett olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése.

Támogatás célja: Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása, a fekvőbeteg ellátás közel 10%-os kapacitáscsökkenése több ezer egészségügyben dolgozót érint. Az átszervezések és a funkcióváltások, intézményi összevonások következtében kialakuló humán kapacitástöbbletet át kell irányítani azokba az intézményekbe, ahol hiányzó szakorvosi, szakdolgozói kapacitásokat regisztrált az ágazat, vagy ahol a hiány rövidesen várható. Ezt a célt elősegítheti egy olyan középtávú, foglalkoztatást támogató program elindítása, amely a felszabaduló kapacitást befogadó intézményeknek nyújt átmeneti bértámogatást a hiányzó vagy az új funkciókhoz illeszkedő orvosi, szakdolgozói kapacitások biztosítása érdekében. A pályázat célja a foglalkoztatás támogatása mellett olyan, a nemzetközi gyakorlatban bevált team formában végzett ellátási szolgáltatások bevezetése, amellyel elérhető a gyógyítás betegközpontúságának erősítése és a gyógyítás hatékonyságának növelése. Az előbbiekhez igazodva a pályázat átfogó célja: – az átalakuló ellátórendszer hatékony működéséhez szükséges humánerőforrás biztosítása. A pályázat specifikus célja: – az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása következtében felszabaduló humánerőforrás-kapacitások ágazatban tartása és mobilitásának elősegítése a struktúraváltás következtében megnyíló, bővülő szakellátásokba; – a korábban kialakult regionális orvosi és szakdolgozói kapacitáshiányok betöltése; – intézményen belül horizontálisan működő, szakorvosokat, szakdolgozókat, valamint az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, a betegellátásban közvetlenül résztvevő, nem egészségügyi végzettségű munkatársakból álló, multidiszciplináris, funkcionális csoportok (mobil teamek) kialakítása a járóbeteg- és fekvőbeteg szakellátásban speciális betegségcsoportok hatékony kezelésére. – A konstrukció keretében megvalósuló egészségügyi humánerőforrás fejlesztési projektek hozzájárulnak ahhoz, hogy mobil teamek segítségével az ellátott szakterületek bővülése is megvalósul az intézményekben. – A helyben rendelkezésre álló szakellátási humán kapacitással összefüggésben az ellátáshoz jutás időigénye csökken, a több szakma együttes tevékenységével eredményesebben, gyorsabban kezelhetők bizonyos betegségek. Az ezek kezelésére létrehozott mobil teamek pedig a korábbinál szélesebb körű ellátást biztosítanak a közfinanszírozott egészségügyi intézményeken belül. – A pályaelhagyás után visszatérők és a működés ideiglenes szüneteltetése után (GYES, GYED, stb.) egészségügyi tevékenységet végző, pályára visszatérők illetve külföldi szakmai gyakorlat után visszatérők jelen konstrukció kiemelt célcsoportját képezik.

Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 1 449 817 266 .- HUF
Beadás kezdete: 2010.01.25.
Beadási határidő: 2010.03.31.

Letölthető pályázati dokumentáció

 • Csatolt dokumentumok letöltése egyben


Kedvezményezettek köre:
Jelen pályázati kiírás keretében pályázhatnak közfinanszírozott egészségügyi szakellátást végző járó- és/vagy fekvőbeteg-szakellátó intézmények különös tekintettel az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvényben meghatározott súlyponti kórházakra, valamint otthoni szakellátást nyújtó szolgálatok és a házi orvosi szolgálatok az alábbi KSH besorolással:

 • Központi költségvetési szerv és intézménye (31)
 • Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv (322)
 • Egyéb egyesület (529) ־
 • Egyház, egyházi intézmény (55)
 • Alapítvány (56)
 • Egyéb, jogi személyiségû non-profit szervezet (59) ־
 • Korlátolt felelõsségû társaság (113)
 • Részvénytársaság (114)
 • Betéti társaság (212)
 • Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ egyéni vállalkozás (231)
 • Egyéb engedéllyel rendelkezõ egyéni vállalkozás (232).
 • Közhasznú társaság (57) illetve ennek átalakításával, vagy alapítással 2007. július 1- je után létrejövő non-profit gazdasági társaság (599)

A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:
Foglalkoztatás támogatása

 • 1.1. Az egészségügyi intézménynél/szolgáltatóknál alkalmazni kívánt orvos, egészségügyi szakdolgozó, valamint az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek foglalkoztatásának támogatása.
 • 1.2. A járó- és fekvőbeteg szakellátó intézményeken belül működő ún. mobil team (pl: hospice/palliatív-, diabetes-, decubitus-, rehabilitációs, geriátriai, légzőszervi, haemophiliateam, stb.) humán erőforrás állománya foglalkoztatásának támogatása, és ezen túl a teamen belül az egészségügyi szakellátáshoz kapcsolódó, közvetlenül a betegellátásban résztvevő egyéb, nem egészségügyi végzettségű szakemberek (pl: pszichológus, mentálhigiénikus, szociális munkás, szociális asszisztens) foglalkoztatásának támogatása.

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 4 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 50 000 000.- HUF
Támogatható projektek száma: 50 – 700

Kiíró szervezet:     Neve: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet:     Neve: Strukturális Alapok Programiroda
Címe: 1055 BUDAPEST, Kossuth Lajos tér 13-15.
Tel.: ( 1) 354-5399
Fax.: ( 1) 301-3197
Honlap: www.strapi.hu
E-mail: strapi@strapi.hu

Forrás: NFÜ