palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Fizetési kedvezmények a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók számára a járványhelyzetben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a járványhelyzetre tekintettel számos nyilatkozatot tett közzé a honlapján. Ezek között olyan fizetési kedvezményeket tesz lehetővé, amely a koronavírus járvány által érintett adózók széles körének, a gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak gazdasági nehézségben nyújthatnak segítséget. Jó tudni, hogy már folyamatban lévő fizetési könnyítésben résztvevők is kérhetnek újabb átütemezést.

A súlyos helyzetre való tekintettel a NAV a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi a járvány által okozott gazdasági nehézségeket, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az adófizetési kötelezettség teljesítését, amely érinti a NAV által nyilvántartott adók, járulékok, pótlékok, bírságok, és egyéb tartozásokat- olvasható a NAV honlapján.

A törvényi keretek között kérelemre a következő fizetési kedvezmények engedélyezhetők:

  • fizetési halasztás
  • részletekben történő megfizetés
  • mérséklés illetve elengedés

A fizetési kedvezmények iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a FAG01, az egyéni vállalkozók a FAM01 űrlapon terjeszthetik elő.

Az alábbi útvonalon érhetőek el az űrlapok:

https://nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok

Az egyéni vállalkozók fizetési kedvezményre irányuló kérelme alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.

A gazdálkodó szervezetek – ide nem értve az egyéni vállalkozókat- által a Nav-nál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérsékelésre irányuló eljárás illetéke 10 000 Ft, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számlára kell megfizetni.

A fizetési kötelezettség mérséklése, vagy elengedése csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített) tartozásra engedélyezhető. Adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el), azonban e körben sincs lehetőség a kifizető által a természetes személytől levont adó-és járuléktartozás mérséklésére (elengedésére). A mérséklés engedélyezésének feltétele a gazdálkodási tevékenység ellehetetlenülése.

Fizetési könnyítés (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezésének törvényi feltétele az átmeneti fizetési nehézség fennállása, és hogy a fizetési nehézség az adózónak fel nem róható objektív körülmény. Ennek figyelembevételével a NAV a fizetési halasztást, a részletfizetést (vagy ezek kombinációját:akár a halasztást követően részletekben történő kiegyenlítést) kérelemre pótlékmentesen is engedélyezheti.

Továbbra sem engedélyezhető azonban fizetési könnyítés a munkavállalóktól levont-jellegű fizetési kötelezettségekre.

Ha az adózók a koronavírus-járvány okozta nehézségeik miatt nem tudnak eleget tenni a már folyamatban lévő fizetési könnyítésük teljesítésének, akkor ezen indokkal kérhetik a tartozás újabb átütemezését. Ennek módja megegyezik a fent leírtakkal.

Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék tartozásukat.

A fizetési kedvezmények részletes szabályai megtalálhatóak a NAV honlapján elérhető 30.1 számú információs füzetben, amely a gazdálkodó szervezetekre vonatkozik. Az egyéni vállalkozók pedig a 30.2 számú füzetben találhatják meg, az alábbi elérési úton:

https://nav.gov.hu/nav/inf_fuz/2020