palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyar falu vállalkozás-újraindítási program

A Magyar falu vállalkozás-újraindítási program célja a beruházások ösztönzése. Első körben 25 milliárd forint áll majd rendelkezésre a tíznél kevesebb embert foglalkoztató cégeknek. Egy társaság 2-10 millió forint támogatásban részesülhet. Friss!!! Pályázatok benyújtása: 2021.november 9. 9 óra 00 perctől 2021. december 9. 10 óra 00 percig

A Magyar Falu Vállalkozás -újraindítási pályázata a GINOP 1.2.9-10 pályázatba ágyazva jelent meg.
“Magyarország Kormányának felhívása a Magyar Falu Vállalkozás-újraindítási Program keretében a hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások1 fejlesztéseinek támogatására. (pályázati felhívás 1. oldal)”

A „Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása” című (GINOP-1.2.9-20 kódszámú) felhívás 6. módosítása szerint

A felhívás kitöltő programja elérhető!!!!!!

A 4. értékelési szakasz: 2021.november 9. 9 óra 00 perctől 2021. december 9. 10 óra 00 percig

 

Letölthető pályázati felhívás

GINOP-1.2.9-20_Felhivas-20211012

Pályázók köre:

A 4. értékelési szakaszban azon mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet

a) amelyek a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt szabad vállalkozási zónának minősülő, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 fő alatti településen valósítják meg fejlesztéseiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy a 4. értékelési szakaszban kizárólag mikrovállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet.

b) amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
c) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
d) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei.
e) amelyek rendelkeznek az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által, a támogatási kérelem benyújtását megelőzően kiállított tanúsítvánnyal, amennyiben a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket és minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft az igényelt vissza nem térítendő támogatás összege.
f) amelyek a támogatási kérelem benyújtásakor szerepelnek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § (1) bekezdése szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Felhívjuk figyelmét, hogy a kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a 4.1. b) pontnak való megfelelés a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
A támogatást igénylőnek a 4.1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.

Jogi forma szerint

 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • szövetkezetek.

Gazdálkodási formakód szerint

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 121 Szociális szövetkezet
 • 122 Takarék- és hitelszövetkezet
 • 123 Iskola szövetkezet
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 126 Biztosító és viszontbiztosító szövetkezet
 • 129 Egyéb szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • 573 Nonprofit részvénytársaság
 • 575 Nonprofit közkereseti társaság
 • 576 Nonprofit betéti társaság,
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt maximális elszámolható összköltsége
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

 • a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.
 • a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint.
  A Felhívás 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: – a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

A támogatás maximális mértéke:
a) a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a.

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb

 • 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb 15 millió forint,
  Egyszeri elszámolás esetén előleg nem igényelhető.

Az elszámolható költségek köre

 1. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
  1. Bérköltség
  2. A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.
  3. Személyi jellegű egyéb kifizetései (bérjellegű juttatások, pl. utazási költségtérítés, cafeteria),
 2. Beruházási költségek
  • Eszközbeszerzés költségei
   • Új eszközök, gépek beszerzése
   • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése
  • Forgóeszközök költsége
 3. Immateriális javak beszerzésének költsége
  • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése
  • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségek
  • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés
 4. Építéshez kapcsolódó költségek
  • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj
 5. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
  • Képzéshez kapcsolódó költségek
  • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
 6. Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj (Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díj)
 7. Előkészítés költségei
 8. Projektmenedzsment igénybevételének költségei
 9. Általános (rezsi) költségek

Nem támogatható: szálláshelyfejlesztés, turisztikai fejlesztés

Letölthető dokumentumok

GINOP-1.2.9-20_Felhivas-20211012

 

Pályázni szeretne?! Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtási rendje

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. február 18. csütörtök 9:00 órától
2021.november 9. 9 óra 00 perctől  van lehetőség.

A támogatási kérelmek benyújtása 2021.november 9. 9 óra 00 perctől
Benyújtás határideje: 2021.november 9. 9 óra 00 perctől

Csatlakozzon facebook csoportunkhoz!

Adatlap pályázati előminősítéshez

Magyar falu vállalkozás-újraindítási program