palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat műemléképületek felújítására

Pályázat műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 142.000.000 Ft

Igényelhető támogatás: maximum 15.000.000 Ft.

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 50%

Pályázók köre: Pályázhatnak Magyarország közigazgatási területén belül a közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői (természetes személyek, jogi személyek), központi költségvetési szervek kivételével.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2022. április 1.–2023. december 31.

Finanszírozás módja: A költségvetési támogatás folyósítására a támogatási előlegként, valamint beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

A megítélt támogatás 50%-a előlegként, a szerződés megkötését/okirat kiadását követően a pályázó által megadott finanszírozási ütemterv szerint kerül átutalásra. További 50% kifizetésére a pályázati cél megvalósítását követően, a megítélt támogatás és az önrész együttes összegéről történő pénzügyi elszámolás elfogadását, a szakmai beszámoló benyújtását, valamint az NKA Igazgatósága által felkért szakértő helyszíni szemléjéről készülő elfogadó szakértői vélemény becsatolását követően történik.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át, amely magában foglalja a 27% áfát, illetve 500.000 Ft, vagy annál kisebb összegű igényelt támogatás esetén 5.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27%-os áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon.

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium előírja.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • építőipari kivitelezési költségek,
 • kapcsolódó régészeti feltárás költségei (régészeti érintettség esetén),
 • műszaki ellenőr díjazása,
 • restaurálási költségek,
 • tervezői művezetés.

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltség minimum 50%-a.

Pályázati kiírás: Pályázat műemléképületek felújítására

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2022. március 16-án éjfélig lehet.

Egyéb rendelkezések:

 • Kollégium kifejezetten műemlékek védelmét kívánja támogatni és ösztönözni, a műemlék tulajdoni lapján szereplő tulajdonosának támogatásával.
 • Nem nyújtható be egyidejűleg pályázat ugyanazon műemlékre vonatkozóan jelen pályázati felhívás 207135 és a 207136 altémájában.
 • A támogatási szerződés megkötésének/támogatói okirat kiadásának feltétele az örökségvédelmi hatósági építési/restaurálási/örökségvédelmi engedély jogerőre emelkedéséről szóló határozat benyújtása.
 • A Kollégium a döntéskor megjelölheti, hogy a támogatást milyen konkrét cél vagy részfeladat megvalósítására adja.
 • A Kollégium csak alapos műszaki előkészítettségű projekteket támogat.
 • Jelen pályázatban a Kollégium műemléki kivitelezési költségeket támogat, tervezői, hatósági, szakértői díjakra támogatás nem igényelhető!
 • Támogatott pályázat esetén a pályázónak felelősséggel vállalnia kell az elért eredmények fenntartását és jó karbantartását.